/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SORA & POLKASWAP - Quy trình phát triển phi tập trung - HiddenGem Team

SORA & POLKASWAP – Quy trình phát triển phi tập trung

News

SORA & POLKASWAP – Quy trình phát triển phi tập trung

News

SORA & POLKASWAP – Quy trình phát triển phi tập trung

News

SORA hướng đến việc trở thành hệ thống kinh tế thế giới phi tập trung. Polkaswap là một sàn DEX xây dựng trên SORA network. Do đó, việc có một quá trình phát triển phi tập trung và bền vững mà không có bất kỳ sự kiểm soát tập trung hoặc lỗi nào là vô cùng quan trọng.

Kể từ khi SORA network trên nền Substrate và Polkaswap ra mắt, việc phát triển đã hoàn toàn phi tập trung vì cần có sự đề xuất và bỏ phiếu của cộng đồng để phê duyệt mọi bản cập nhật phần mềm và không có nhóm đóng góp phát triển nào có đủ XOR token để kiểm soát kết quả bỏ phiếu trên chuỗi. Tuy nhiên, quá trình phát triển đòi hỏi phải có chuyên môn và những người bình thường khó có thể đóng góp được.

Để dễ dàng hơn cho những người muốn đóng góp vào SORA, Polkaswap và bất kỳ ứng dụng nào khác trên SORA trong tương lai, SORA thông báo quy trình yêu cầu đề xuất mới (RFP – Request for Proposals) giúp mọi người có thể đề xuất ý tưởng mới cho lộ trình phát triển của SORA và / hoặc Polkaswap, tiếp đó là các yêu cầu đề xuất từ các nhóm phát triển bao gồm việc định giá sẽ được thu thập và bỏ phiếu bởi cộng đồng. Cuối cùng, các nhóm phát triển được lựa chọn sẽ viết code và nhận thanh toán khi code của họ được tích hợp vào bản nâng cấp chạy thực tế của SORA network. Quá trình tổng thể như sau:

  1. Đầu tiên, người dùng làm theo mẫu và tạo bản nháp RFP tại https://github.com/sora-xor/rfps, tạo pull request để đưa bản nháp vào quy trình RFP công khai.
  2. Trên GitHub pull request, người dùng sẽ công khai tranh luận về ưu, nhược điểm và chi tiết của RFP, chỉnh sửa RFP nếu cần. Nếu có sự đồng thuận rõ ràng về ý tưởng của RFP và sẵn sàng để áp dụng, thì RFP đó sẽ được lưu trữ.
  3. RFP được thông báo công khai với một thời hạn cụ thể và những đề xuất từ các nhóm phát triển được chấp nhận. Tất cả các RFP đều được công khai và được gửi tới GitHub.
  4. Việc phản hồi cho RFP sẽ được xem xét cẩn thận và những yêu cầu hợp lệ sẽ được giải thích và được cộng đồng đề cử trên chuỗi bằng XOR token.
  5. Các nhóm có RFP được lựa chọn sẽ viết code theo RFP của họ để người dùng trên GitHub xem xét và họ sẽ được nhận thanh toán khi code của họ được tích hợp vào bản nâng cấp chạy thực tế.

Ngoài ra, bất cứ tổ chức hay cá nhân nào có ý muốn và bằng kinh phí của mình có thể viết code đóng góp cho SORA network mà không phải thông qua quy trình RFP như trên. Theo cách này thì sự tham gia đóng góp là hoàn toàn mở và không có giới hạn, nhưng quy trình RFP được dùng cho mục đích phát triển nhờ vào tài trợ của cộng đồng.

Hiện tại, việc bỏ phiếu trên chuỗi bằng XOR token đã được sử dụng, đây là phương pháp dân chủ hóa tương tự như ở Kusama và Polkadot. Tuy nhiên, trong tương lai SORA sẽ tiếp quản việc ra quyết định này bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra nhóm những người quyết định.