/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sommelier - Bộ xử lý mới cho EVM - HiddenGem Team

Sommelier – Bộ xử lý mới cho EVM

Project

Sommelier – Bộ xử lý mới cho EVM

Project

Sommelier – Bộ xử lý mới cho EVM

Project

Sommelier là gì?

Sommelier là một giao thức blockchain DeFi, được xây dựng trên Cosmos SDK và một cầu nối Ethereum hai chiều. Kết hợp với nhau, chúng đóng vai trò như một bộ xử lý cho Ethereum – tức là Sommelier đang sử dụng blockchain Cosmos để xử lý càng nhiều giao dịch trên Ethereum càng tốt. Giao thức được hỗ trợ bởi các Validators và các nhà cung cấp thanh khoản (LPs – liquidity providers), những người có thể hưởng lợi từ một loạt các tính năng giao dịch, chẳng hạn như tái cân bằng danh mục đầu tư và limit order dựa trên các điều kiện thị trường.

Những điểm nổi bật của Sommelier

Về cơ bản, Sommelier được tạo ra để giải quyết sự kém hiệu quả và hạn chế của các nền tảng DeFI hiện tại, nơi người dùng thường xuyên gặp impermanent loss và sự chậm trễ của các giao dịch. Các nhà cung cấp thanh khoản (LPs) có thể thực hiện các giao dịch phức tạp và tự động giúp việc cung cấp thanh khoản hiệu quả hơn và về bản chất là sinh lời nhiều hơn.

Ví dụ: Các giao dịch tài chính tự động này bao gồm việc tái cân bằng danh mục đầu tư, lệnh giới hạn (limit orders), lệnh hàng loạt (batched orders), v.v.

 • Hạn Chế Impermanent Loss
 • Tự Động Tái Cân Bằng Danh Mục Đầu Tư
 • Phí Giao Dịch Thấp Hơn
 • Cơ Chế Thanh Khoản Hiệu Quả Hơn

Tokenomic

SOMM là token nền tảng cho tất cả các giao dịch (fee và reward) trên giao thức Sommelier. Tổng nguồn cung SOMM được giới hạn ở mức 500 triệu. 150 triệu token đã được giao cho nhóm Cộng đồng Sommelier, 200 triệu cho Sommelier Foundation. 50 triệu được trao cho những người đóng góp giao thức vào năm 2020.

Mã token: SOMM

Max Supply: 500.000.000

 • Community: 150.000.000
 • Foundation: 200.000.000
 • Investor & Advisor: 100.000.000
 • Airdrop: 50.000.000

Lưu ý: Hiện tại (vào thời điểm viết bài), thì Đội ngũ phát triển dự án vẫn đang tiếp nhận ý kiến đóng góp từ Cộng đồng và sẽ sớm công bố phiên bản hoàn thiện.

Cách sở hữu token Sommelier

Hiện tại, người dùng có thể tham gia sở hữu token Sommelier qua các hình thức sau:

 • Kiếm lợi nhuận thông qua việc gửi tiền vào Cellar.
 • Xây dựng chiến lược cho một hoặc nhiều Cellar và kiếm phí theo phần trăm lợi nhuận.
 • Tạo Cellar và nhận phần thưởng quản lý dựa trên hiệu suất hoạt động.
 • Xác thực các giao dịch trên mạng SOMM và nhận reward.
 • Xây dựng giao diện cho giao thức Sommelier và nhận các khoản phí từ các nhà đầu tư khác.

Cellars là gì?

Cellars là các hợp đồng thông minh đại diện cho các chiến lược DeFi. Người dùng có thể quen thuộc với khái niệm Vault từ các nền tảng khác. Giá trị duy nhất của giao thức Sommelier là Sommelier stack, có thể cập nhật vị trí Cellar và quản lý tiền của người dùng dựa trên dữ liệu thị trường trực tiếp. Theo nghĩa này, Cellar hỗ trợ các chiến lược giao dịch với tần suất trung bình, trái ngược với các nền tảng khác nơi các chiến lược là tĩnh (tần suất bằng không) và không thể lấy dữ liệu thị trường trực tiếp làm đầu vào.