/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Social Media Site Stocktwits Taps FTX khởi chạy dịch vụ giao dịch crypto - HiddenGem Team

Social Media Site Stocktwits Taps FTX khởi chạy dịch vụ giao dịch crypto

News

Social Media Site Stocktwits Taps FTX khởi chạy dịch vụ giao dịch crypto

News

Social Media Site Stocktwits Taps FTX khởi chạy dịch vụ giao dịch crypto

News

Động thái này đánh dấu bước đột phá đầu tiên của Stocktwits trong việc cung cấp giao dịch trên nền tảng của mình.

Stocktwits là công ty dịch vụ tài chính online mới nhất bổ sung giao dịch crypto để chào mời những người dùng đang tìm cách phân nhánh từ các khoản đầu tư truyền thống.

Sàn giao dịch crypto FTX US đang cung cấp cơ sở hạ tầng cho giao dịch, với phí giống như trên nền tảng FTX, Stocktwits xác nhận.

Được thành lập vào năm 2008, Stocktwits có trụ sở tại New York đã từng tập trung vào chứng khoán Hoa Kỳ thông qua các kênh chuyên dụng của mình với các cuộc thảo luận trên mạng xã hội được đối chiếu bằng cách sử dụng các thẻ bắt đầu bằng # cụ thể. Crypto gần đây đã trở thành một phần lớn hơn trong các cuộc thảo luận trên trang web.

Nền tảng này theo sau những người như Robinhood, PayPal và những người khác trong việc đưa crypto vào thế giới fintech. PayPal đã gia nhập công ty cơ sở hạ tầng blockchain Paxos vào năm 2020 cho một dịch vụ được coi là thời điểm quan trọng trong quá trình lồng ghép tài sản crypto vào thời điểm đó.

Stocktwits cho biết họ có hơn 6M users đã đăng ký và đạt hơn 5M users hàng tháng.

Vào tháng 12, công ty đã huy động được $30M trong Series B funding round do Alameda Research Ventures của Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried dẫn đầu. Giám đốc điều hành Stocktwits, Rishi Khanna, nói vào thời điểm đó rằng các sản phẩm crypto đang trong lộ trình.