/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sơ lược về ngành công nghiệp NFT trị giá hàng tỷ đô - HiddenGem Team

Sơ lược về ngành công nghiệp NFT trị giá hàng tỷ đô

Insights

Sơ lược về ngành công nghiệp NFT trị giá hàng tỷ đô

Insights

Sơ lược về ngành công nghiệp NFT trị giá hàng tỷ đô

Insights

Theo nền tảng phân tích NFT – NFTGO, vốn hóa thị trường của NFT vượt hơn $15B hoặc khoảng 1% trong ngành công nghiệp trị giá $2T của crypto.

Mặc dù thuật ngữ NFT được sử dụng phổ biến nhất để chỉ ảnh đại diện hoặc NFT nghệ thuật, nhưng chúng có nhiều loại khác nhau bao gồm:

  • Avatar – BAYC, Punks, VeeFriends
  • Gaming assets – Loot, Sorare, ASm AIFA Genesis
  • Utility assets – tài sản thành viên
  • Metaverse assets – Sandbox assets (non-land)
  • Digital land – Sandbox LAND, Decentraland
  • Social – HeadDAO, LinksDAO, MetaHero Universe
  • Intellectual property – Adidas, Budverse Cans, Pepsi Mic Drop, Twitter collection
  • Music – Deafbeef, Eulerbeats, Kloud
  • Financial / DeFi – Uniswap liquidity positions, NFT mang lại lợi nhuận

Avatar NFTs hiện tại đại diện cho phân ngành lớn nhất trong NFTs, chiếm ~ $8B trong tổng số $18B vốn hóa thị trường và nhiều hơn ba danh mục tiếp theo cộng lại.

Nguồn: Messari

Tiếp theo là Gaming, nghệ thuật và đồ sưu tầm trong phạm vi $2.3B – $3.3B, phản ánh nơi tập trung nhiều nhất sự chú ý của người tiêu dùng. Đáng chú ý, việc phân loại mọi NFT là một thách thức vì một số có thể khả thi chuyển thành nhiều danh mục. Ví dụ: nếu Nike phát hành một dự án avatar, thì dự án đó có được tính là IP hay avatar không? Khi thị trường NFT phát triển, các danh mục này sẽ được xác định rõ hơn.

Trên cơ sở tỷ lệ phần trăm, Avatar NFTs chiếm gần một nửa vốn hóa thị trường hiện tại trong khi hầu hết các phân ngành khác đại diện cho tỷ lệ phần trăm một chữ số.

Nguồn: Messari

Khi thị trường NFT phát triển, một số danh mục hàng đầu như nghệ thuật tiếp tục mở rộng vì nó là một phần nhỏ trong ngành công nghiệp trị giá $1.7T của thị trường nghệ thuật toàn cầu. Ngoài ra, các danh mục như đồ sưu tầm sẽ giảm dần theo thời gian ủng hộ NFT cung cấp tiện ích cho dù bao gồm tư cách thành viên được kiểm soát, dòng tiền hoặc một số giá trị đăng ký khác.

Với tổng doanh thu hơn $28B, ngành công nghiệp NFT tiếp tục mở rộng khi những người mới tham gia vào không gian và các công ty mới phát hành non-fungible tokens dựa trên tài sản trí tuệ hiện có hoặc mới. Tương tự như biểu đồ vốn hóa thị trường ở trên – Avatar, Art và Collectibles NFTs chiếm phần lớn khối lượng. Điều quan trọng là tất cả các static NFTs về bản chất hầu hết không cung cấp tiện ích bổ sung ngoài việc giữ tài sản và có thể gây bất hòa quyền truy cập. Mặc dù static NFTs có giá trị nhưng nhu cầu về non-static NFTS, gaming assets, NFT với tiện ích, âm nhạc, v.v. – sẽ tăng lên khi người dùng tìm cách có được trải nghiệm tốt hơn với nội dung của họ.

Nguồn: Messari

Trên cơ sở phần trăm, volume charge phần lớn phản ánh biểu đồ vốn hóa thị trường ngoại trừ gaming. Quan trọng là gaming assets chiếm tỷ lệ thấp hơn trong tổng khối lượng so với vốn hóa thị trường của chúng, có nghĩa là có thể có rất nhiều gaming assets chưa được giao dịch từ các bộ sưu tập lớn hơn.

Nguồn: Messari

Mặc dù các chỉ số tổng hợp hữu ích, nhưng chúng cung cấp quan điểm 20-20, thay vì quan điểm hướng tới tương lai hơn. Xem xét khối lượng trong 30 ngày qua cho thấy sự gia tăng gần đây của gaming NFTs, điều này cũng làm sáng tỏ lý do tại sao vốn hóa thị trường của gaming lại cao, nhưng tổng khối lượng lại thấp hơn. Kể từ khi giá vốn hóa thị trường định giá một bộ sưu tập NFT ở mức giá bán cuối cùng, các đợt bán hàng gần đây đang làm tăng giá trị vốn hóa thị trường trong khi khối lượng bắt kịp.

Nguồn: Messari

Có thể gaming NFT volumes là một dấu hiệu của sự phục hồi cho lĩnh vực gaming rộng lớn hơn, vốn đã chứng kiến ​​sự đánh giá cao từ các fungible gaming tokens. Cũng có thể sự gia tăng gần đây về gaming fungible tokens là chất xúc tác cho gaming NFTs và NFT trên thực tế là chỉ báo độ trễ. Trong tương lai, việc so sánh cách gaming ERC-20 tokens và các NFT tương ứng của chúng hoạt động như thế nào sẽ là một số liệu hữu ích để đo lường quỹ đạo tổng thể của các lĩnh vực gaming.

Lĩnh vực duy nhất khác phần lớn so với snapshot tổng hợp là thị trường NFT art phù hợp với gaming đã hấp thụ một phần khối lượng từ các dự án NFT avatar. Doanh số bán crypto art tiếp tục được dẫn đầu bởi bốn nền tảng – Art Blocks, Nifty Gateway, Foundation và SuperRare.

Phần đuôi dài của tài sản vô hình cuối cùng sẽ được mã hóa on-chain sẽ thêm nhiều danh mục hơn vào thị trường NFT. Trong vài tháng qua, thị trường NFT đã tiếp tục đạt đến tầm cao mới ngay cả trong bối cảnh thị trường crypto tổng thể đang suy thoái. Điều quan trọng cần lưu ý là hai quan điểm thế giới có thể tồn tại đồng thời – thị trường NFT sẽ tiếp tục phát triển thành một thị trường tỷ đô trong thời gian dài và thị trường NFT có thể được định giá quá cao tại một thời điểm nhất định. Luôn ghi nhớ hai quan điểm này là điều quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà đầu tư NFT.