/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Singapore VC Blockchain huy động $75M cho quỹ mới - HiddenGem Team

Singapore VC Blockchain huy động $75M cho quỹ mới

News

Singapore VC Blockchain huy động $75M cho quỹ mới

News

Singapore VC Blockchain huy động $75M cho quỹ mới

News

Công ty đã sớm đầu tư vào các công ty startups blockchain, crypto, Web 3 và metaverse.

Quỹ sáng lập Blockchain đã huy động được $75M cho quỹ BFF II của mình từ các nhà đầu tư, bao gồm NEO Global Capital, AppWorks và Sebastien Borget, giám đốc điều hành của The Sandbox, một trò chơi điện tử và ứng dụng Metaverse.

  • Quỹ cho biết họ đã đầu tư vào một số công ty, bao gồm sàn giao dịch derivatives decentralize và công ty startup trò chơi điện tử Breshna. 
  • Blockchain Founders Fund có trụ sở tại Singapore đã đầu tư sớm blockchain, crypto, Web 3 và metaverse.