/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SideChain - MainChain & Tendermint - HiddenGem Team

SideChain – MainChain & Tendermint

Uncategorized

SideChain – MainChain & Tendermint

Uncategorized

SideChain – MainChain & Tendermint

Uncategorized

SideChain Là Gì ?

SideChain là một side blockchain được liên kết với một blockchain khác ngoài ra  có thể hiểu Sidechain lai giữa các giải pháp Layer-1 và Layer-2 để mở rộng quy mô, được gọi là MainChain thông qua chốt hai chiều.

Tưởng tượng một mạng lưới phi tập trung toàn cầu bao gồm nhiều Blockchain khác nhau, mỗi Blockchain có bộ quy tắc, chức năng và mục đích riêng vẫn độc lập với mỗi Blockchain nhưng tạo thành một hệ sinh thái liền mạch. Đó là tầm nhìn SideChain.

Cơ chế mật mã phức tạp này cho phép Token và Digital Assets khác di chuyển qua lại trên MainChain một cách tự do. Một ví dụ về SideChain là Liquid Network, một Layer cho phép các nhà giao dịch và nền tảng giao dịch sử dụng giao dịch nhanh hơn và riêng tư hơn, cũng như tạo tài sản kỹ thuật số. Vì Liquid Network được gắn với Bitcoin, là MainChain trong ví dụ này nên chỉ các hoạt động liên quan đến Bitcoin mới có thể thực hiện được.

Cách SideChain hoạt động

Người dùng MainChain trước tiên cần gửi Coins hoặc Digital Assets khác đến một địa chỉ đầu ra mà chúng bị khóa và không thể tin cậy ở bất kỳ nơi nào khác. Sau khi giao dịch hoàn tất xác nhận sẽ được chuyển tiếp trên các Chains.

Tiếp theo là khoảng thời gian chờ để tăng cường bảo mật. Sau đó, Coins hoặc tài sản sẽ được chuyển toàn bộ trên SideChain, cho phép người dùng di chuyển chúng tự do trên một mạng mới. Nếu người dùng muốn gửi tiền trở lại MainChain chỉ cần đảo ngược quy trình.

SideChains có nhiều biến thể tùy thuộc vào các chức năng mà chúng được xây dựng. Trong khi cả Liquid và Rootstock đều là Bitcoin SideChains, chúng hoạt động rất khác nhau vì cái sau được tạo ra đặc biệt cho mục đích chạy các hợp đồng thông minh hiệu quả hơn.

Ethereum 2.0 có biến thể SideChains riêng được gọi là ShardChain được gắn với BeaconChain, nhằm mục đích cuối cùng trở thành MainChain của Ethereum dựa trên Proof-Of-Stake (PoS).

 

Tendermint Là Gì ? 

Tendermint là phần mềm để sao chép ứng dụng trên nhiều machines một cách an toàn và nhất quán. Tendermint hoạt động ngay cả khi có tới 1/3 số máy bị lỗi. Tất cả machines không bị lỗi đều nhìn thấy cùng một nhật ký giao dịch và tính toán cùng một trạng thái.

Sao chép an toàn và nhất quán là một vấn đề cơ bản trong các hệ thống phân tán nó đóng một vai trò quan trọng trong khả năng chịu lỗi của một loạt các ứng dụng, từ tiền tệ, bầu cử, điều phối cơ sở hạ tầng và nhiều hơn thế.

Khả năng chịu đựng lỗi của Machine theo những cách tùy ý, bao gồm cả việc trở nên độc hại, được gọi là khả năng chịu lỗi Byzantine (BFT). Lý thuyết về BFT đã có từ nhiều thập kỷ trước nhưng việc triển khai phần mềm chỉ mới trở nên phổ biến gần đây phần lớn là do sự thành công của “Blockchain Technology” như Bitcoin và Ethereum. Công nghệ blockchian chỉ là sự cải tiến lại BFT trong một môi trường hiện đại hơn với trọng tâm là Peer-To-Peer Network và xác thực mật mã. Tên gọi này bắt nguồn từ cách các giao dịch được chia thành từng blocks, trong đó mỗi block chứa một cryptographic hash của block trước đó, tạo thành một chain.

Tendermint bao gồm hai thành phần kỹ thuật chính: Blockchain Consensus Engine và  Generic Application Interface.

  • Consensus Engine: Được gọi là Tendermint Core, đảm bảo rằng các giao dịch giống nhau được ghi lại trên tất cả Machine theo cùng một thứ tự.
  • Application Interface: Được gọi là Application BlockChain Interface (ABCI), cho phép các giao dịch được xử lý bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Không giống như Consensus Solutions và Blockchain khác, được đóng gói với các Machines trạng thái được tích hợp sẵn, các nhà phát triển có thể sử dụng Tendermint để sao chép Machines trạng thái BFT của các ứng dụng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và môi trường phát triển phù hợp với họ.

Tendermint được thiết kế để dễ sử dụng, đơn giản dễ hiểu, hiệu suất cao và hữu ích cho nhiều ứng dụng phân tán.