/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sherlock đặt mục tiêu huy động $100M - HiddenGem Team

Sherlock đặt mục tiêu huy động $100M

News

Sherlock đặt mục tiêu huy động $100M

News

Sherlock đặt mục tiêu huy động $100M

News

Sherlock, một công ty khởi nghiệp hứa hẹn sẽ bảo vệ các dự án tiền điện tử khỏi các vụ hack hợp đồng thông minh, đang tìm cách huy động 100 triệu đô la trong vòng tài trợ công khai vào tuần tới. 

Dự án sẽ tiến hành gây quỹ vào ngày 7 tháng 3 lúc 4 giờ chiều UTC, sau khi đã huy động thành công trị giá 30 triệu đô la trước đó.

Sherlock sẽ triển khai giải pháp bảo mật cho các giao thức. Nó kết nối các dự án với các công ty kiểm toán bên ngoài và đội bảo mật của riêng Sherlock, có biệt danh là Watsons – cùng với việc cung cấp các công cụ để bảo hiểm hợp đồng thông minh cho các vụ hack.

Vòng huy động vốn của Sherlock sẽ hoạt động theo hình thức “First Come First Serve”. Sau sáu tháng, người dùng tiến hành staking sẽ được thưởng 1 token SHER cho mỗi 10 USDC. 

Tổ chức phi lợi nhuận Luna Foundation Guard, đã huy động được 1 tỷ đô la vào tháng trước thông qua việc bán mã thông báo gốc LUNA của mình trong một vòng do Jump Crypto và Three Arrows Capital dẫn đầu.