/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Service Nervous System là gì? - HiddenGem Team

Service Nervous System là gì?

News

Service Nervous System là gì?

News

Service Nervous System là gì?

News

Gần đây, người đứng đầu Quỹ DFINITY, Dominic Williams, đã thảo luận về kế hoạch triển khai Service Nervous System (SNS) trong một loạt các bài đăng trên mạng xã hội. Trong tương lai, SNS sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các Dapp doanh nghiệp trong việc quản lý các dịch vụ internet mở. Vậy Service Nervous System là gì?

Giới thiệu Hệ thống Nervous.

Khái niệm về Service Nervous System (SNS) đã được thảo luận trong một bài báo của Dfinity Medium được viết bởi người sáng lập, Dominic Williams, có tựa đề “Thông báo về Internet Computer ” Mainnet “và Lộ trình 20 năm” . Tuy nhiên, thuật ngữ SNS không được nhắc đến trong bài báo này.

Thuật ngữ Service Nervous System (SNS) chỉ thực sự ra đời khi một trong những nền tảng Dapp trên mạng Computer Internet có tên là OpenChat xuất bản bài báo với tựa đề “OpenChat: Một sự thay thế thực sự phi tập trung cho WhatsApp .

Bài báo giải thích rằng khi OpenChat chuyển đổi thành một dịch vụ internet mở, những người chấp nhận sớm và những người đóng góp sẽ được thưởng bằng mã thông báo OpenChat. Các mã thông báo này sẽ được sử dụng để tham gia vào việc quản lý dịch vụ áp dụng mô hình Service Nervous System bắt nguồn từ Nervous System mạng Computer Internet.

SNS khác gì so với NNS

Về cơ bản, cách thức hoạt động của Service Nervous System (SNS) rất giống với khái niệm về cách thức hoạt động của Network Nervous System (NNS) trên mạng Computer Internet hiện tại. Các chức năng như bỏ phiếu, gửi đề xuất và khóa Token trên tế bào Nervous cũng sẽ tương tự như những gì sẽ có trên SNS.

Sự khác biệt giữa SNS và NNS chỉ nằm ở các Token được sử dụng trong hệ thống quản trị. Trong NNS, người dùng phải sử dụng Token ICP để tham gia, trong khi đó với SNS, mỗi Dapp có thể phát hành Token quản trị của họ để chạy trong hệ thống quản trị Dapp của họ.

SNS cho phép phát hành Token quản trị

Có lẽ lý do tốt nhất để giải thích điều này là Dfinity Community là một công ty. Hiện tại, các dịch vụ do DC cung cấp vẫn do nhân viên nội bộ của DC quản lý, giống như một công ty đóng cửa.

Sau đó, khi Service Nervous System có sẵn, Công ty DC có thể tự đăng ký như một công ty đại chúng (thuật ngữ này được gọi là ‘dịch vụ internet mở’). Có nghĩa là việc kiểm soát các công ty DC không còn được thực hiện bởi nhóm nội bộ của công ty mà có thể được thực hiện bởi những người nắm giữ Token quản trị của DC.

Sau khi phát hành mã thông báo, chúng được phân phối

Giả sử Token quản trị công ty của DC được đặt tên là Token DC, hoặc DCT. Kế hoạch phân phối DCT sau đó sẽ được điều chỉnh, như phân bổ cho bán hàng tư nhân hoặc công khai, phần cho những người sáng lập ban đầu và dành cho các mục đích khuyến mại.

Dịch vụ mã hóa, Quản trị và Phần thưởng bỏ phiếu

DCT có thể được sử dụng cho các chức năng tiện ích như giao dịch thanh toán và chuyển khoản khi quá trình phân phối hoàn tất. Ngoài ra, chủ sở hữu DCT cũng có thể có cơ hội nắm một phần quyền quản trị của công ty của DC.

Để tham gia, người nắm giữ DCT phải đặt cược một lượng DCT nhất định, sau đó sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng DCT nắm giữ càng lớn thì ảnh hưởng trong việc đưa ra quyết định ở công ty DC càng lớn.

Những người nắm giữ DCT tham gia này cũng sẽ nhận được phần thưởng vì đã tham gia khóa Token DCT thuộc sở hữu của họ và tham gia vào hệ thống quản trị công ty của DC, chẳng hạn như xác định xem một đề xuất có đủ điều kiện để được chấp nhận hay không.

Mô hình này không khác nhiều so với mô hình NNS, nơi chúng ta có thể khóa các đồng Token ICP của mình vào các nơ-ron để đặt cược với thời gian tối đa lên đến 8 năm. Sau đó, họ sẽ có quyền tham gia biểu quyết và cuối cùng là nhận được phần thưởng cho sự tham gia tích cực của đó vào việc quản trị trong NNS bằng cách tạo ra ICP mới.

Token quản trị của Dịch vụ Internet Mở

Hệ thống Token nói trên thường được gọi là ‘Token quản trị.’ Tất nhiên, khi tiền điện tử có trạng thái là Token quản trị, chức năng của nó có giá trị hơn so với việc chỉ là Token tiện ích.

Mặc dù có những ưu điểm, nhưng tất nhiên cũng có những nhược điểm. Vì quá trình này phụ thuộc vào chủ sở hữu có nhiều Token nắm giữ nhất để ảnh hưởng đến quyết định, nên điều đó cũng không nhất thiết có nghĩa là họ có thể mang lại kết quả bỏ phiếu tốt nhất phù hợp với mong đợi và lợi ích chung của tất cả những người đang nắm giữ DCT.

Kết luận

Khái niệm SNS vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch sau khi được chúng được đề xuất bởi Dominic Williams. Và khi đã có SNS thì chúng ta sẽ có ngay sau đó là NNS. Cho đến hiện tại chúng ta chưa có các thông tin chi tiết về khái niệm SNS, một câu hỏi có thể nảy sinh trong đầu chúng ta là:“Khi mô hình SNS này có sẵn, các Token ICP sẽ được dùng cho phí quản trị hay nó sẽ được kiểm soát hoàn toàn bởi chính Token quản trị?”