/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Series về “Mảnh ghép hoàn thiện Giao thức của Chúa” – Chainlink (phần 4 – Chainlink chức năng của mạng lưới và token) - HiddenGem Team

Series về “Mảnh ghép hoàn thiện Giao thức của Chúa” – Chainlink (phần 4 – Chainlink chức năng của mạng lưới và token)

Uncategorized

Series về “Mảnh ghép hoàn thiện Giao thức của Chúa” – Chainlink (phần 4 – Chainlink chức năng của mạng lưới và token)

Uncategorized

Series về “Mảnh ghép hoàn thiện Giao thức của Chúa” – Chainlink (phần 4 – Chainlink chức năng của mạng lưới và token)

Uncategorized

Chức năng của Chainlink Network

Với việc Chainlink Network cung cấp một bộ khung linh hoạt tối ưu có thể tạo ra mức độ bảo mật cao, các mạng oracle được xây dựng trên Chainlink có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các hợp đồng thông minh, giúp việc tạo ra một loạt các thỏa thuận kỹ thuật số rộng rãi và tiên tiến hơn nhiều. Các chức năng của Chainlink bao gồm:

Tìm nguồn cung ứng và phân phối dữ liệu

Chức năng được công nhận rộng rãi nhất của Chainlink oracles là tìm kiếm và cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi cho các ứng dụng hợp đồng thông minh. Do oracle problem của blockchain, các hợp đồng thông minh yêu cầu các oracles bên ngoài tìm nạp dữ liệu. Sau đó, dữ liệu được sử dụng để thông báo cho hợp đồng thông minh về trạng thái hiện tại của các sự kiện trong thế giới thực. Ví dụ: một hợp đồng thông minh có thể muốn biết giá đóng cửa của một thùng dầu, lượng mưa ở Thành phố New York, vị trí hiện tại của một lô hàng cụ thể đang vận chuyển, người chiến thắng World Cup hoặc giá toàn cầu hiện tại của Bitcoin. Các Chainlink oracle có thể tìm nạp dữ liệu này từ bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi (API) nào và phân phối nó đến bất kỳ mạng blockchain nào.

Chainlink cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái DeFi bằng cách cung cấp các đầu vào và đầu ra chính

Tính toán off-chain

Ngoài việc cung cấp và phân phối dữ liệu, mạng lưới oracle của Chainlink có thể thực hiện nhiều loại tính toán off-chain (ngoài chuỗi) khác nhau, bao gồm việc tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một mức giá duy nhất, tạo ra nguồn ngẫu nhiên an toàn và công bằng, vận hành trình xác thực layer 2 chịu trách nhiệm tính toán hợp đồng thông minh, chạy các chức năng của người quản lý để kích hoạt thực thi và duy trì hợp đồng thông minh, v.v. Tính toán oracle off-chain mang lại các hợp đồng thông minh tiên tiến hơn và tiết kiệm chi phí hơn, vì các tính toán trên chuỗi đắt tiền được giảm tải.

Các nút chainlink có thể hoạt động như trình xác thực trên chuỗi Arbitrum Rollup lớp 2.

Abstraction blockchain layer

Ngay cả với cùng một thời gian, có khả năng là các đối tác khác nhau, các ngành công nghiệp và toàn bộ khu vực địa lý sẽ sử dụng một loạt các blockchain khác nhau cung cấp các sự cân bằng khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp lớn hoặc các tổ chức chính phủ giao dịch với các đối tác được phân phối toàn cầu hoặc thậm chí phân phối cục bộ sẽ cuối cùng sẽ hoạt động trên hàng chục hoặc nhiều môi trường blockchain đồng thời.

Là một mạng oracle bất khả tri blockchain, mạng lưới Chainlink cung cấp một cổng tích hợp duy nhất mà qua đó các doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ có thể đưa các hệ thống hiện có của họ “hỗ trợ blockchain” trên tất cả các mạng blockchain hiện tại và tương lai. Thay vì dành thời gian và tài nguyên tích hợp với từng mạng riêng lẻ, họ có thể sử dụng Chainlink như một phần mềm trung gian an toàn để kết nối với bất kỳ chuỗi khối nào, cũng như viết một bộ tài liệu về cách các đối tác có thể tương tác với hệ thống của họ từ bất kỳ chuỗi khối nào thông qua Chainlink. Khái niệm về abstraction blockchain layer này đã được thảo luận sâu trong whitepaper được viết bởi Nhà đồng sáng lập Chainlink, Sergey Nazarov và Diễn đàn Kinh tế Thế giới có tiêu đề “Cầu nối khoảng cách quản trị: Khả năng tương tác cho các hệ thống blockchain và hệ thống cũ.”

Tương tự như cách doanh nghiệp sử dụng Internet để kết nối với nhiều đối tác, doanh nghiệp có thể sử dụng Chainlink để kết nối với bất kỳ / tất cả các blockchain, cũng như các nhà cung cấp dữ liệu / API bên ngoài chính, hệ thống kế thừa và thanh toán truyền thống.

Bán dịch vụ dữ liệu và API

Sử dụng Chainlink làm “abstraction blockchain layer”, các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu / API có thể nhanh chóng và dễ dàng mở rộng hoạt động của họ sang các thị trường blockchain. Cho dù bán dữ liệu của họ thông qua các nhà khai thác nút Chainlink chuyên nghiệp hay chạy nút Chainlink của riêng họ, các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu / API có thể mở rộng thị trường có thể địa chỉ của họ sang các nền kinh tế blockchain mới nổi bằng cách kích hoạt toàn bộ bộ API của họ. Ngoài ra, họ có thể khởi động bảo mật cho dữ liệu off chain của họ bằng cách ký mã hóa dữ liệu đó trên chuỗi để chứng minh nguồn gốc của nó, cũng như ký quỹ LINK để đảm bảo dữ liệu và dịch vụ của họ có chất lượng cao. Nhiều nhà cung cấp dữ liệu đang chạy hoặc có kế hoạch chạy một nút Chainlink, có thể kể tên như Kaiko, Alpha Vantage, Huobi, CryptoAPIs, Coinranking, Dotamind, Genesis Volatile, Everipedia, TheRundown, Coincodex, RedFox, GameScorekeeper, Finage, Twelve Data, TraderMade, Tiingo, Kraken, GeoDB, WatchSignals, v.v.

Finage là một ví dụ về nút Chainlink cung cấp các hợp đồng thông minh với dữ liệu tài chính; (nguồn).

 

Mục đích của Chainlink token (LINK) 

Token LINK được sử dụng để bảo mật và thúc đẩy sự phát triển của Mạng lưới Chainlink, hỗ trợ việc tạo ra các mạng oracle có độ bảo mật cao và đáng tin cậy, bền vững lâu dài trong tương lai. Nó rất giống với cách BTC và ETH được sử dụng trên blockchain Bitcoin và Ethereum để khuyến khích tính toán phân cấp an toàn và đáng tin cậy của các giao dịch.
Toke LINK có 3 chức năng cốt lõi trong mạng lưới Chainlink:

  • 1) token tiện ích trong đó người dùng phải trả các nút Chainlink trong LINK cho các dịch vụ oracle,
  • 2) cơ chế trợ cấp tương tự như phần thưởng khối để hỗ trợ các chi phí ban đầu của mạng oracle cho đến khi đạt được trạng thái tự bền vững và
  • 3) một hình thức bảo mật kinh tế tiền điện tử, trong đó các node đặt cược LINK làm tài sản thế chấp (tiền gửi bảo đảm) để hỗ trợ hiệu suất trung thực và đáng tin cậy của các dịch vụ oracle của họ.

Vì mỗi node Chainlink được thanh toán bằng token LINK, các validators có động lực mạnh mẽ để duy trì một mạng lưới Chainlink an toàn và hiệu suất cao, để đảm bảo rằng các công việc có thu nhập tuyệt vời được tiếp tục và thậm chí tăng lên. Điều này đại diện cho một hình thức bảo mật kinh tế tiền điện tử được gọi là đặt cược ngầm, trong đó bất kỳ hành vi độc hại nào của các node Chainlink sẽ khiến giá trị của token LINK giảm xuống do danh tiếng của Chainlink network giảm. Dẫn đến, điều này sẽ trực tiếp làm giảm giá trị nắm giữ token hiện tại của mỗi node và doanh thu tiềm năng trong tương lai mà họ có thể kiếm được bằng cách thực hiện các công việc trên mạng lưới (trong khi đó họ đã phải đầu tư cơ sở vật chất đồ sộ với chi phí không hề nhỏ để chạy node). Nó giống như những người khai thác Bitcoin đầu tư vào thiết bị khai thác Bitcoin và sau đó muốn duy trì giá trị của mạng lưới Bitcoin để thu lợi nhuận bằng cách đảm bảo các nguồn doanh thu BTC trong tương lai.

Như một minh chứng thêm về tiện ích của LINK, các nút Chainlink có thể được yêu cầu giữ và / hoặc đặt cược một số lượng cụ thể token trong một hợp đồng thông minh để được chọn để thực hiện một công việc oracle cụ thể, được gọi là explicit staking. Điều này đóng vai trò như một động lực tài chính bổ sung cho các node cung cấp dịch vụ oracle đáng tin cậy và trung thực; nếu không, các token LINK đã đặt cọc của họ có thể bị lấy (cắt) và trao cho hợp đồng thông minh đang tiêu dùng và / hoặc thực thể khác như một hình phạt cho việc không tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận trước của công việc oracle (ví dụ: dữ liệu không được cung cấp trên- thời gian, dữ liệu hoặc tính toán không chính xác).

Kiến trúc tổng quát về cách mã thông báo LINK hoạt động trong Chainlink Network

Các mối đe dọa cắt cổ phần, giảm giá trị nắm giữ token LINK hiện tại và mất doanh thu trong tương lai là hình phạt tài chính ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động mạng không mong muốn. Điều này tạo ra một phương pháp tiếp cận trong trò chơi để cung cấp các dịch vụ oracle, vì mã thông báo LINK là phương tiện duy nhất để thực hiện thanh toán, tạo ra sự an toàn kinh tế và phát triển mô hình kinh doanh của validators (ví dụ: nếu một nút có 100 LINK, thì họ chỉ có thể cung cấp tài sản thế chấp trị giá 100 LINK tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, họ cần có thêm LINK để mở rộng hoạt động nút của mình). Vì token LINK có kết nối trực tiếp với mạng và cần thiết để đảm nhận nhiều công việc hơn và / hoặc các công việc có giá trị cao đòi hỏi cổ phần, hiệu quả lâu dài của việc phần thưởng là token sẽ mở rộng hơn nữa nếu mạng ngày càng được chấp nhận, cung cấp thậm chí nhiều đường băng hơn để phát triển mạng lưới.
Với việc sử dụng hiệu quả phần thưởng LINK, Chainlink đang tạo ra các mạng tiên tri an toàn và đáng tin cậy phục vụ nhu cầu hiện tại về dữ liệu ngoài chuỗi, bằng chứng là nhiều ứng dụng blockchain lớn nhất dựa vào Chainlink. Việc áp dụng các mạng này đang tạo ra ba con đường bổ sung cho sự tự bền vững, tất cả đều đang được tiến hành ngày nay:

  • Hỗ trợ khởi động sớm các dự án, tương lai là các nhà lãnh đạo lớn trong ngành, tại thời điểm đó, họ có thể dễ dàng tài trợ chi phí cho các mạng lưới oracle mà họ yêu cầu.
  • Có nhiều dự án hỗ trợ chung một mạng oracle được chia sẻ cung cấp dữ liệu mà tất cả chúng đều yêu cầu. Càng nhiều người dùng tham gia mạng oracle chia sẻ, thì càng ít cần trợ cấp. Cuối cùng, hoàn toàn không cần trợ cấp và mỗi người dùng mới từ đó giảm chi phí cho tất cả người dùng hiện tại
  • Tạo ra hiệu ứng mạng lớn, trong đó nhiều nhà cung cấp dữ liệu, tổ chức, chuỗi khối và ứng dụng thông minh lớn nhất thế giới sử dụng chung Chainlink làm cổng tiêu chuẩn giữa chuỗi khối và các hệ thống ngoài chuỗi truyền thống. Hiệu ứng mạng như vậy dẫn đến hai vòng phản hồi tích cực, liên tục tạo ra nhiều dữ liệu hơn trên chuỗi cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh và nhiều phí người dùng hơn để các nhà khai thác nút cạnh tranh. Kết quả cuối cùng là một tập hợp các ứng dụng thông minh ngày càng đa dạng có thể đảm bảo các trường hợp sử dụng ngày càng có giá trị cao hơn.
Hiệu ứng Chainlink Network được thúc đẩy bởi hai chu kỳ: mang lại nhiều tài nguyên ngoài chuỗi hơn trên chuỗi và làm cho các nhà khai thác nút ngày càng an toàn hơn.

Ngoài ra, token LINK độc quyền bên trong mang lưới Chainlink Network liên kết trực tiếp mỗi node đang hoạt động tạo ra chất lượng của mạng lưới tổng thể. Nó cũng đảm bảo rằng các khoản thanh toán node và đặt cược không bị ràng buộc với tính bảo mật hoặc độ tin cậy của bất kỳ mạng nào khác. Do đó, Chainlink Network được cách ly khỏi các lỗi bên ngoài từ các token và mạng lưới nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Là một mạng lưới bất khả tri blockchain, các validators của Chainlink chỉ cần quản lý các khoản thanh toán và đặt cược bằng một loại tiền tệ (LINK), cuối cùng làm giảm ma sát, giảm rào cản đối với việc chạy một node, và dẫn đến phân cấp mạng nhiều hơn.

P/S: hẹn gặp anh em ở phần 5.