/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Sender Wallet nhận khoản tài trợ 50k đô từ NEAR Foundation - HiddenGem Team

Sender Wallet nhận khoản tài trợ 50k đô từ NEAR Foundation

News

Sender Wallet nhận khoản tài trợ 50k đô từ NEAR Foundation

News

Sender Wallet nhận khoản tài trợ 50k đô từ NEAR Foundation

News

NEAR Foundation đã trao khoản tài trợ 50.000 đô la cho Sender Wallet để giúp phát triển ví NEAR-based non-custodial browser extension. Sender Wallet hiện có sẵn trong bản phát hành beta trên Chrome, cho phép người thử nghiệm và người dùng gửi, nhận và lưu trữ tài sản NEAR.

Bản phát hành beta của Wallet cho người gửi hiện đã có trong Cửa hàng Chrome trực tuyến:

https://chrome.google.com/webstore/detail/sender-wallet/

Ví là một trong những trải nghiệm đầu tiên và quan trọng nhất của người dùng để bắt đầu sử dụng blockchain và các ứng dụng phi tập trung. Sender cung cấp giải pháp ví all in one và dễ dàng đóng vai trò như một cổng vào hệ sinh thái NEAR rộng lớn hơn.

Khoản tài trợ 50.000 đô la sẽ giúp Sender tiếp tục đổi mới trải nghiệm NEAR với các tính năng trong ví. Ngày nay, Sender cung cấp cho người dùng NEAR quản lý tài sản gốc, staking trong ví, tích hợp NFT, swap, tạo tài khoản ngầm và bảo mật tài sản được tối ưu hóa.

“NEAR đã tập trung mạnh mẽ vào khả năng tiếp cận và thân thiện với người dùng khi thiết kế các tính năng của nó. Trong năm ngoái, hệ sinh thái NEAR đã phát triển với tốc độ và quy mô đáng kinh ngạc. Với sự ra mắt của Sender Wallet, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho người dùng NEAR hiện tại và mới cơ hội sử dụng ví tiền điện tử vững chắc khi đang di chuyển, ”Kenny, Người sáng lập tại Sender Labs cho biết.

Illia Polosukhin, Người đồng sáng lập NEAR Protocol cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ sự phát triển của Sender Wallet như một phần của hệ sinh thái NEAR. “Cung cấp trải nghiệm ví an toàn, có thể truy cập cho người dùng là yếu tố quan trọng để đạt được sự chấp nhận chính thống của Web3. Sender đang thực hiện phương pháp tiếp cận phù hợp và tôi biết chúng tôi sẽ thấy những điều tuyệt vời từ nhóm. ”