/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Secret Network - nền tảng bảo mật dữ liệu cho Web3 - HiddenGem Team

Secret Network – nền tảng bảo mật dữ liệu cho Web3

Project

Secret Network – nền tảng bảo mật dữ liệu cho Web3

Project

Secret Network – nền tảng bảo mật dữ liệu cho Web3

Project

Secret Network là gì?

Hợp đồng thông minh là các đoạn mã tự thực thi được quản lý trên một blockchain. Hầu hết các blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh, chẳng hạn như Ethereum, được công khai theo mặc định. Điều này có nghĩa là tất cả các dữ liệu được sử dụng trong hợp đồng thông minh của họ sẽ được công khai. Secret Network cải tiến dựa trên các hợp đồng thông minh truyền thống bằng cách hỗ trợ đầu vào được mã hóa, đầu ra được mã hóa và trạng thái mã hóa cho các hợp đồng thông minh – bảo mật dữ liệu đối với thông tin nhạy cảm được lưu trữ trên blockchain.

Mục đích của Secret Network là trở thành một giao thức mã nguồn mở cho phép nhiều công cụ và ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư – cải thiện khả năng sử dụng của các công nghệ phi tập trung. Người dùng trong blockchain bắt buộc phải có các lựa chọn thay thế để có thể truy cập các ứng dụng không tôn trọng quyền riêng tư của họ. Sự thay thế này có thể thực hiện được nhờ thế hệ hợp đồng thông minh tiếp theo – Hợp đồng bí mật. Các hợp đồng này cho phép đầu vào, trạng thái và đầu ra được mã hóa, cho phép mức độ linh hoạt cao với cả quyết định thiết kế và triển khai.

Giao thức

Secret Network là một giải pháp lớp một được xây dựng với Cosmos SDK, với cơ chế Proof-of-Stake (PoS) bằng cách sử dụng thuật toán đồng thuận Byzantine của Tendermint. Native token của Secret Network là “SCRT”. Các giao dịch được thực hiện bởi mỗi node trên mạng nhằm mục đích xác minh, bảo mật và đồng thuận. Secret Network có khả năng tương tác với một loạt các mạng sử dụng giao thức Cosmos InterBlockchain Communication (IBC). Để đạt được sự riêng tư về dữ liệu, giao thức của Secret Network thúc đẩy quản lý khóa, mã hóa và Môi trường thực thi tin cậy (TEE) là một phần của đặc điểm kỹ thuật phần cứng cho tất cả trình xác thực của mạng.

Quá trình phát triển

Giao thức và cộng đồng của Secret Network đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc kể từ khi ra mắt vào ngày 13 tháng 2 năm 2020. Sự ra mắt được hỗ trợ bởi hơn 20 validators đang tìm cách hỗ trợ mạng. Điều này thể hiện động thái hướng tới quản trị phi tập trung, tính bền vững và một bước quan trọng để tạo ra giải pháp Layer-1 cho phép cả khả năng mở rộng và quyền riêng tư có thể lập trình cho Web 3.0. Bước quan trọng tiếp theo trong hệ sinh thái là vào đầu tháng 6 với việc thành lập Secret Foundation – một tổ chức cam kết thúc đẩy bền vững sự phát triển của hệ sinh thái. Secret Foundation đã nâng cao quyền riêng tư như một lợi ích dành cho cộng đồng: trao quyền cho mọi người bằng cách cung cấp các công cụ, công nghệ, giáo dục và hỗ trợ cần thiết để bảo vệ quyền tự do của họ. 

Ngày 19 tháng 6, Testnet được công bố. 

Ngày 24 tháng 6, cho phép chủ sở hữu token của mạng ERC-20 chuyển đổi sang SCRT – native token của Secret Network. Nhìn chung, việc hoán đổi là một thành công vì SCRT đã có thể được dùng để bỏ phiếu cho chức năng quản trị, stake và triển khai hợp đồng bí mật (secret contract). Một phần không thể thiếu của bất kỳ hệ sinh thái nào là ví để lưu trữ và sử dụng native token của blockchain đó và Secret Network có thể sử dụng trên ví Keplr và MathWallet.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Secret Network đã hard fork thành công và nâng cấp giao thức từ “secret-1” lên “secret-2”. Bản nâng cấp này đã kích hoạt Hợp đồng bí mật – giá trị cốt lõi của nền tảng. 

Ngày 4 tháng 12, Secret Network chính thức có 50 Validators hoạt động. Đây là một cột mốc quan trọng đối với bảo mật mạng, phân quyền và tích hợp node. 

Ngày 15 tháng 12, Secret Network có thể bridge sang Ethereum.

Bảo vệ quyền riêng tư của Secret contract

Hợp đồng bí mật sử dụng CosmWasm v0.10 để tích hợp tối ưu với hệ sinh thái Cosmos. Với CosmWasm, Hợp đồng bí mật có thể chạy trên nhiều chuỗi bằng IBC. Rust là ngôn ngữ cốt lõi được sử dụng để phát triển Hợp đồng bí mật. Rust được chọn do sự tiện lợi của việc biên dịch sang Wasm cũng như kết quả là hiệu suất thời gian chạy được tối ưu tốn ít phí giao dịch hơn. Hợp đồng bí mật cho phép đầu vào, trạng thái và đầu ra được mã hóa. 

Đầu vào của Hợp đồng bí mật như id chuỗi, người gửi, địa chỉ, tiền đã gửi,… Thành phần đầu vào chính được mã hóa là các tin nhắn do máy khách tạo ra. Trạng thái hợp đồng (cơ sở dữ liệu tồn tại nội bộ) của Hợp đồng bí mật luôn được mã hóa và chỉ được biết bởi chính hợp đồng bên trong TEE. Kết quả đầu ra được mã hóa chỉ người gửi giao dịch và hợp đồng mới biết. Secret Network cho phép các hợp đồng có khóa xem được mã hóa để xác thực danh tính của người gọi. Khóa này cho phép giải mã một loạt dữ liệu liên quan cho bất kỳ địa chỉ nhất định nào.