/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
SEC một lần nữa say "no" với Spot Bitcoin ETF - HiddenGem Team

SEC một lần nữa say “no” với Spot Bitcoin ETF

News

SEC một lần nữa say “no” với Spot Bitcoin ETF

News

SEC một lần nữa say “no” với Spot Bitcoin ETF

News

SEC đã từ chối một đơn đăng ký khác cho ETF Bitcoin spot — lần này là từ Fidelity.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ cho biết trong một lưu ý hôm thứ Năm rằng Sàn giao dịch Cboe BZX của Fidelity không đưa ra đủ bằng chứng về cách công ty ngăn chặn gian lận. SEC đã đưa ra cùng một lý do chính xác cho những lần từ chối trước đó.


“Ủy ban kết luận rằng BZX đã không đáp ứng được đủ điều kiện của mình theo Exchange Act và Commission’s Rules của Ủy ban để chứng minh rằng đề xuất của họ phù hợp với các yêu cầu của Exchange Act Section, Mục 6 (b) (5) và đặc biệt, yêu cầu SEC cho biết các quy tắc của một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia được thiết kế để ngăn chặn các hành vi gian lận, thao túng và “để bảo vệ các nhà đầu tư và lợi ích công cộng”.


Quỹ giao dịch trao đổi, hoặc ETF, là một phương tiện đầu tư được giao dịch công khai để theo dõi giá trị của một tài sản cơ bản. Một ETF Bitcoin chưa tồn tại ở Hoa Kỳ vì SEC đã miễn cưỡng chấp thuận một ETF. Cơ quan quản lý cho biết họ lo ngại về khả năng thao túng giá trong thị trường tiền điện tử.

Tuần trước, SEC đã từ chối đơn đăng ký ETF Bitcoin từ First Trust Advisors và SkyBridge. Cho đến nay, SEC đã từ chối sáu đơn đăng ký kể từ tháng 11 và còn chín đơn nữa đang chờ quyết định, theo dữ liệu từ Bloomberg.


ETF Bitcoin future có tồn tại ở Hoa Kỳ. Cổ phiếu trong các ETF như vậy không đại diện cho Bitcoin như một tài sản cơ bản, mà là các hợp đồng đặt cược vào giá tương lai của Bitcoin. Các hợp đồng này được gọi là các sản phẩm phái sinh và được điều chỉnh bởi CFTC.


Công ty đầu tư Fidelity có trụ sở tại Boston quản lý hơn 4 nghìn tỷ đô la tài sản và đã khởi chạy quỹ ETF Bitcoin ở Canada. Công ty đã nộp đơn lên SEC cho ETF Bitcoin của mình vào tháng 3 năm ngoái.