/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021 - HiddenGem Team

Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021

News

Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021

News

Rửa tiền bằng cryptocurrency tăng 25% vào năm 2021

News

Chainalysis đã nêu chi tiết cách tội phạm rửa tiền crypto vào năm 2021 so với năm trước. Việc sử dụng protocol DeFi được sử dụng tăng mạnh nhất.

Một báo cáo mới của Chainalysis đã tiết lộ rằng $8,6B đã được rửa thông qua crypto vào năm 2021. Tăng 25% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao đạt được vào năm 2019. 

10,9 tỷ đô la đã được rửa bằng crypto trong năm 2019. Kể từ năm 2017, Chainalysis ước tính tổng cộng $33,4B cryptocurrency đã được rửa.

Chainalysis chỉ ra $33,4B được rửa kể từ năm 2017 so với $2000B tiền pháp định được rửa hàng năm từ các tội phạm truyền thống như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, để xác định về số lượng tiền pháp định được rửa khó xác định hơn cryptocurrency do việc sử dụng tiền mặt không thể truy xuất được trong truyền thống. 

“Sự khác biệt lớn nhất giữa rửa tiền fiat và cryptocurrency là do tính minh bạch của các blockchain, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi cách bọn tội phạm di chuyển tiền điện tử giữa các ví và dịch vụ trong nỗ lực chuyển tiền của chúng thành tiền mặt”.

Theo phân tích an ninh mạng, giá trị của cryptocurrency được rửa có nguồn gốc từ “tội phạm tiền điện tử”, trong đó lợi nhuận hầu như luôn có không phải tiền Fiat.”

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, các sàn giao dịch CEX chiếm một nửa (47%) giá trị được rửa, báo hiệu một sự thay đổi hành vi của bọn tội phạm mạng. Các giao thức DeFi cho thấy địa chỉ bất hợp pháp tăng gần 2.000% từ thị phần 2% vào năm 2020 lên 17% vào năm 2021.

Các tin tặc, chẳng hạn như những người Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng $400M bằng DeFi trong khi những kẻ lừa đảo có xu hướng thích CEX, điều mà Chainalysis cho là “tương đối thiếu tinh vi”.

Trong số các quỹ được rửa vào năm 2021, một tỷ lệ lớn hơn thuộc về vấn đề rửa tiền hàng đầu vào năm 2021 (58%) so với năm 2020 (54%). Tuy nhiên, mức độ tập trung của hoạt động rửa tiền đã giảm vào năm 2021 vì 583 địa chỉ nhận tiền có giá trị ít nhất $1M trong năm 2020.