/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
RSS3 - Phân phối dữ liệu trên Web 3.0 - HiddenGem Team

RSS3 – Phân phối dữ liệu trên Web 3.0

Project

RSS3 – Phân phối dữ liệu trên Web 3.0

Project

RSS3 – Phân phối dữ liệu trên Web 3.0

Project

RSS3 là gì?

RSS3 là một protocol được thiết kế cho không gian mạng Web 3.0. Dự án cung cấp một cơ sở hạ tầng phi tập trung cho mạng xã hội và nền kinh tế . RSS3 hy vọng sẽ là cấu trúc cơ bản hỗ trợ tất cả các ứng dụng dựa trên trò chơi, xã hội và nội dung trong tương lai.

RSS3 đã vạch ra tham vọng của mình trong việc chuyển nguồn cấp dữ liệu internet phổ thông sang Web3. RSS3 sẽ cung cấp cho mỗi thực thể một tệp RSS3 sẽ dùng làm dữ liệu nguồn và sẽ được cập nhật thường xuyên. 

RSS3 hoạt động như thế nào ?

Các nhà phát triển và người dùng có cơ hội xây dựng các ứng dụng của bên thứ ba với giao diện người giản trên các node được phân phối. Có thể là ứng dụng dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, tiện ích mở rộng trình duyệt, v.v.

RSS3 nhằm mục đích trao quyền tạo, phổ biến và phân phối dữ liệu và thông tin cho người dùng thay vì bất kỳ cơ quan quản lý tập trung nào.

RSS3 đang thêm các mô-đun xác minh và lập chỉ mục vào giao thức để trở thành công cụ lập chỉ mục cho mọi cá nhân hoặc người dùng trên internet. Hiện tại RSS3Hub và sau này trên các node RSS3, người dùng sẽ xác minh quyền sở hữu của bất kỳ tài khoản cụ thể nào và sau đó lập chỉ mục nội dung từ các tài khoản đã xác minh vào tệp RSS3.

Điều này không chỉ đề cập đến các mạng phi tập trung mà còn là các mạng tập trung hiện đang tồn tại. RSS3Account và RSS3Asset sẽ được tích hợp vào RSS3 Standard trong khi RSS3Hub cũng sẽ thử nghiệm với các mô-đun mới với sự ra đời của Web3 Pass.

Các đặc điểm của RSS3

Transparency (minh bạch)

RSS3 tiêu chuẩn và giao thức cũng như tất cả các layer hỗ trợ khác như lưu trữ là mã nguồn mở. Dự án đề cao việc ứng dụng, sử dụng giao thức là nguồn mở. Nếu không, người dùng sẽ không tin tưởng. Rất có thể các ứng dụng độc hại và không phải mã nguồn mở sẽ bị loại bỏ bởi các lựa chọn tự nhiên trên thị trường trong khi độc quyền dữ liệu không còn nữa.

Decentralization

Sẽ cần sự kiểm soát phi tập trung tương tự như những gì Bitcoin hoặc Ethereum đã làm với cryptocurrency. Các node có thể tham gia và rời khỏi mạng như họ muốn và được khuyến khích đóng góp.

Để thực sự phân phối quyền kiểm soát, mọi người dùng phải có quyền kiểm soát dữ liệu của chính họ. Điều này bao gồm các tệp lập chỉ mục và tệp nội dung trong các tệp lưu trữ và chỉnh sửa phân tán được xác định bởi các cặp khóa của chúng, chẳng hạn như trong Ethereum và Bitcoin.

Mô-đun

Điều này sẽ cho phép người dùng tạo tin trên bất kỳ ứng dụng khách nào họ chọn, lưu trữ trên bất kỳ mạng phi tập trung nào họ thích, phân phối thông tin với một giao thức phân phối minh bạch và cuối cùng, phần thông tin đó sẽ được hiển thị bởi bất kỳ ứng dụng khách nào người dùng khác để tiêu thụ.

RSS3 và các ứng dụng của nó đang hướng tới việc bao gồm các mô-đun, có thể là lưu trữ, lập chỉ mục hoặc kiếm tiền. Nó được thiết kế để bao gồm các mô-đun với các chức năng khác nhau. Điều này mở ra RSS3 một cách linh hoạt cho các khả năng khác nhau.

Quản trị dân chủ

Phân quyền thực sự bao gồm việc biến người dùng trở thành một phần của hệ thống quản trị. RSS3 dự định làm điều này bằng cách mang lại một hệ thống dân chủ giúp người dùng có cơ hội có tiếng nói trong việc quản lý nền tảng.

Tính trung lập

RSS3 đang xây dựng một giao thức không cho thấy bất kỳ sự thiên vị nào đối với bất kỳ ứng dụng cụ thể nào để hoàn toàn trung lập.

Các tính năng của RSS3 cung cấp

Môi trường Nội dung

Dữ liệu có thể xác minh được quyền sở hữu và nó có thể lập chỉ mục, RSS3 sẽ bao gồm dữ liệu như một phần của môi trường nội dung. Ngoài ra, các tệp nguồn cấp dữ liệu cũng được mở cho người dùng và nhà phát triển để thực hiện một số cấu hình dựa trên đó, mang lại tính linh hoạt cao.

Channel

RSS3 cung cấp các kênh phân phối cho các nhà phát triển để xây dựng DApp tốt hơn và hiện tại, bao gồm các biểu đồ xã hội và tìm kiếm.

Smart Contract

CrossBell, sẽ làm hợp đồng thông minh cho các nhà phát triển để xây dựng những gì liên quan đến quyền sở hữu, quản trị hoặc tài chính với phí gas bằng 0.

Tokenomic

Token Name: RSS3 Protocol.

Ticker: PASS.

Blockchain: Ethereum.

Token Standard: ERC-20.

Contract: 0xc98d64da73a6616c42117b582e832812e7b8d57f

Token Type: Utility.

Total Supply: 1.000.000.000

Circulating Supply: 57.000.000.000

Token use case

  • Governance
  • Staking
  • Incentive

Token allocation

Tổng cộng, tất cả 1.000.000.000 token RSS3 sẽ được phân bổ như sau.

Token vesting

Community

5% sẽ được phân phối khi TGE. 10% làm incentives. 2% sẽ sử dụng. Số token còn lại sẽ được unlock dần trong 12 tháng tiếp theo.

Seed Investors

Khóa trong vòng 12 tháng sau đó unlock dần trong 24 tháng tiếp theo.

Private Token Sale

Khóa trong vòng 12 tháng sau đó unlock dần trong 18 tháng tiếp theo.

Natural Selection Labs

Khóa trong vòng 12 tháng sau đó unlock dần trong 24 tháng tiếp theo.

Team

Khóa trong vòng 12 tháng sau đó unlock dần trong 36 tháng tiếp theo.

Advisors

Unlock dần trong 18 tháng tiếp theo.

Backer

Trước đây dự án đã quản lý để huy động số vốn từ nhiều quỹ có tiếng trong blockchain bao gồm Dragonfly Capital, Fabric Ventures, Coinbase Ventures, Dapper Labs, Hashkey Group, Huobi Capital, trong số các nhà đầu tư mạo hiểm và thiên thần khác.

Kết luận

RSS3 là một tệp nguồn cấp dữ liệu chứa các cập nhật của một website. Các tệp nguồn cấp dữ liệu này được phân cấp và đóng một vai trò quan trọng trong việc trao đổi thông tin trên internet. RSS3 sẽ cung cấp một tệp hoạt động như dữ liệu nguồn và được cập nhật liên tục. Sau đó, tệp có thể lưu trữ tất cả các hoạt động mạng để xây dựng phương tiện truyền thông xã hội, mạng nội dung, trò chơi và các ứng dụng theo hướng dữ liệu khác. 

Như vậy qua bài viết trên, Hidden Gem Team đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về dự án RSS3. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu được rõ hơn về dự án cũng như vai trò của RSS3 trong web 3.0. 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.