/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Report #7 Của Kylin Network - HiddenGem Team

Report #7 Của Kylin Network

News

Report #7 Của Kylin Network

News

Report #7 Của Kylin Network

News

Những đối tác mới được thêm vào hệ sinh thái DeData của Kylin Network với 6 đối tác mới Kylin đã vượt qua con số 50 đối tác được công bố chính thức. CEO – Dylan Dewdney đã xuất hiện lần đầu tiên trên Business Show “New To The Street”. Kylin Network ngày càng lớn mạnh và có thể cung cấp một cơ hội staking khác cho cộng đồng trên UniFarm. Nhưng nếu không hạ cấp (downgrading) bất kỳ điều gì trong số này Kylin đã có thể công bố những thành tựu lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại vào nửa cuối tháng 7.

Trong khi Kylin Network khởi động tháng 6 với một sự bùng nổ lớn đã tiết kiệm được những gì tốt nhất cho tháng 7 vừa qua. Kết thúc Q2 với thông báo rằng các nhà phát triển đã được quản lý để có Parachain trực tiếp trên Rococo nhưng hiện tại Kylin cảm thấy mình đã đạt một cột mốc quan trọng hơn vào cuối tháng 7 bằng cách sử dụng Chachacha để có được Parachain của Kylin tạo ra các block và sau đó phối hợp với AStar Network là dự án đầu tiên đưa XCMP (Cross-Chain Message Passing) bắt đầu và khởi chạy. Đây là một thành tựu to lớn đối với Kylin Network, hệ sinh thái Polkadot và toàn bộ không gian tiền điện tử và thậm chí đã được Polkadot News chú ý và công bố hai lần.

Partnership Development

Cộng đồng đã quen với điều đó nên Kylin luôn bắt đầu với bản tóm tắt về các đối tác đã được thêm vào hệ sinh thái DeData. Vào tháng 7, Kylin Network đã thêm 5 đối tác và một đối tác khác vào tháng 8 sẽ sử dụng dịch vụ, đưa tổng số đối tác được công bố lên 51.

Ngày 20 tháng 7, Kylin đã thêm Centrifuge vào danh sách đối tác của mình.

http://link.medium.com/sr5eIsc37hb

Ngày 31 tháng 7, Kylin thông báo Astar Network (PLASM Rebrand) đã tham gia vào hệ sinh thái DeData và giúp Kylin đạt được cột mốc quan trọng nhất cho đến nay.

http://link.medium.com/h1Bt0rkA2ib

Kylin Cave Phần 4

Vào thứ sáu ngày 2 tháng 7, CEO – Dylan Dewdney của Kylin Network và nhà phát triển hàng đầu Sam Elamin đã tổ chức phần 4 về Kylin Cave. Trong cuộc trò chuyện trực tiếp Kylin đã thảo luận:

  • DDMOs
  • Technical Progress
  • Staking

Kylin đã thu thập các câu hỏi từ cộng đồng và nhận được câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi đó. Sau nhiều yêu cầu từ cộng đồng, Kylin quyết định cung cấp cho tất cả một bản tóm tắt.

https://medium.com/@sanderberndsen1978/the-kylin-cave-episode-4-summary-f58a01e0b6f5

Một con đường mới của Kylin

Vào ngày 4 tháng 7, Business Show “New to the Street” đã ghi lại cuộc phỏng vấn đầu tiên với CEO của Kylin Network – Dylan Dewdney, bằng cách nào đó cung cấp một nền tảng tốt nhất để nâng cao nhận thức về dự án của Kylin Network và DeData. Người dẫn chương trình, Jane King đã phỏng vấn Dylan và nói về Kylin & tương lai của DeData. Có thể xem tại đây.

Báo cáo của tháng 6

Báo cáo tháng 6 đã được ra mắt, có thể xem thêm về những phát triển trong tháng 6, bao gồm khuôn khổ khái niệm hoàn toàn mới (DDMOs), bổ sung các đối tác mới, triển khai Parachain của Kylin trên Rococo, các cuộc phỏng vấn tin tức chính thống và nhiều hơn nữa.

http://link.medium.com/tQffl7qbGhb

UniFarm Cohort 16