/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
PSWAP Reward Phần 2: SORA Token Bonding Curve - HiddenGem Team

PSWAP Reward Phần 2: SORA Token Bonding Curve

News

PSWAP Reward Phần 2: SORA Token Bonding Curve

News

PSWAP Reward Phần 2: SORA Token Bonding Curve

News

Các điểm chính:

 • Token bonding curve là một smart contract nắm giữ tài sản của các loại tiền tệ dự trữ để cho phép khả năng dự đoán định hướng dẫn dắt giá cho token XOR.
 • Khi ra mắt SORA v2 network, sẽ có 350.000 XOR phát hành và sẽ không có bất kỳ khoản dự trữ nào.
 • Để hỗ trợ thế chấp token bonding curve, 2,5 tỷ PSWAP được cung cấp dưới dạng reward đặc biệt khi mua XOR mới được đúc từ token bonding curve.
 • PSWAP reward sẽ bắt đầu khi ra mắt SORA v2 network.
 • DOT và KSM được dự trữ trên token bonding curve sẽ được sử dụng để bảo vệ các slot cắm trên parachain cho hệ sinh thái SORA.

ソラの分散型大蔵省

SORA token bonding curve đóng vai trò là công cụ quản lý phi tập trung trên chuỗi của token XOR. Nó hoạt động bằng cách nhận tài sản dự trữ và tạo ra XOR mới, hoặc ngược lại, đốt XOR và giải phóng tài sản dự trữ.

Nguồn cung token XOR được xác định một cách đàn hồi thông qua các nguồn lực thị trường sử dụng token bonding curve. Điều quan trọng cần lưu ý là token bonding curve không đảm bảo sự ổn định của giá XOR, mà là một thước đo khả năng dự đoán định hướng dẫn dắt giá.

Khi ra mắt bản beta đầu tiên, token bonding curve sẽ hỗ trợ các tài sản sau để làm dự trữ:

 • DOT (hỗ trợ khi bản mắt bản full, không hỗ trợ ở bản beta)
 • KSM (hỗ trợ khi bản mắt bản full, không hỗ trợ ở bản beta)
 • ETH
 • DAI
 • VAL
 • PSWAP

Sau khi các cầu nối với relay chain trên Kusama và Polkadot hoàn tất, token bonding curve sẽ được mở rộng để hỗ trợ KSM và DOT làm tài sản dự trữ.

Khuyến khích thế chấp dự trữ phi tập trung

Khi ra mắt SORA v2 network, 350.000 XOR sẽ được phát hành. Điều này có nghĩa là SORA token bonding curve sẽ có khoản nợ phải trả là 350.000 XOR theo giá DAI, 350.000 XOR theo giá ETH, 350.000 XOR theo giá VAL và 350.000 XOR theo giá PSWAP.

Để đảm bảo có đủ dự trữ trên SORA token bonding curve, 25% nguồn cung của token PSWAP (2,5 tỷ PSWAP) sẽ được sử dụng để reward cho những người mua XOR từ SORA token bonding curve bằng cách sử dụng các đồng tiền tệ dự trữ không phải PSWAP và VAL. Không có PSWAP nào để reward cho việc đưa token VAL và PSWAP vào token bonding curve vì điều này sẽ tương tự như việc bán VAL và PSWAP.

Sau khi KSM và DOT hiện diện trên SORA network, reward cho hai đồng tiền này sẽ là gấp đôi vì chúng cần thiết cho việc bảo vệ các slot cắm trên parachain cho hệ sinh thái SORA (Nghị viện SORA sẽ tham gia đấu giá parachain sử dụng các khoản dự trữ từ token bonding curve).

Trước đây PSWAP được cho là sẽ được sử dụng để reward cho các cuộc đấu giá parachain, nhưng bây giờ điều này sẽ không diễn ra và người dùng sẽ không nhận được PSWAP cho việc lock DOT hoặc KSM, họ chỉ nhận được PSWAP khi sử dụng DOT và KSM để mua XOR từ token bonding curve và DOT và KSM từ token bonding curve sẽ được sử dụng cho các cuộc đấu giá parachain khi cần thiết.

Cách tính reward

Có 2,5 tỷ PSWAP được dự trữ để khuyến khích xây dựng nguồn dự trữ trên token bonding curve. Reward sẽ được phân bổ theo cách tính sau.

Nợ phải trả của token bonding curve là sự khác biệt giữa nợ lý tưởng và nợ thực tế. PSWAP reward được trao cho người dùng giúp giảm tỷ lệ giữa khoản nợ chưa trả và khoản nợ lý tưởng. Công thức như sau:

Công thức trên được sử dụng để xác định R (reward) khi mua từ token bonding curve, trong đó a là tỷ lệ nợ phải trả so với dự trữ lý tưởng của token bonding curve trước khi giao dịch, b tỷ lệ nợ phải trả so với dự trữ lý tưởng của token bonding curve sau khi giao dịch, P là 2.500.000.000 (tổng số PSWAP dùng cho reward) và N là số đồng tiền dự trữ áp dụng cho reward PSWAP (ban đầu là 2).

Ví dụ: nếu token bonding curve không có dự trữ và giả định các khoản nợ chưa trả là 270.000.000 $, thì 1000 $ đầu tiên theo giá DAI được sử dụng để mua XOR sẽ nhận được khoảng 3.700 token PSWAP tiền thưởng vì giúp giảm tỷ lệ thế chấp từ 270.000.000 / 270.000.000 xuống 270.000.000 / 270.000.800 (nợ phải trả / dự trữ lý tưởng). Điều này là do chỉ có 800$ trong số 1000$ (80%) được đưa vào dự trữ và các khoản nợ chưa trả 270 triệu $ là như nhau. Theo thời gian, XOR sẽ bị đốt cháy theo phí giao dịch, do đó các khoản nợ phải trả sẽ tự nhiên tốt hơn theo thời gian.

Vesting

Reward không được trao ngay lập tức cho người dùng khi họ đạt được. Giống như chương trình thanh khoản cho reward nhờ farmingtrên Polkaswap, reward PSWAP đặc biệt dành cho người dùng mua XOR từ token bonding curve được phân bổ dưới dạng một phần của lượng PSWAP được đốt hàng ngày. Điều này đảm bảo rằng nguồn cung token đột ngột sẽ không tràn ngập thị trường ngay lập tức và đưa ra định hướng dẫn dắt rõ ràng về nguồn cung token đang lưu hành.

Tốc độ vesting phụ thuộc vào số lượng PSWAP được đốt từ phí sử dụng Polkaswap. Lượng PSWAP farm được sẽ được trả dần theo chiến lược Strategic Bonus Vesting, trong đó số reward được vesting là tỷ lệ % của lượng PSWAP hàng ngày được đốt trong phí giao dịch như mô tả trong hình bên dưới.

PSWAP Rewards Claiming

Người dùng chỉ có claim để nhận phần token bị vested bất kỳ lúc nào miễn là phần reward trong tài khoản > 0.

Hàm giá mua

Hàm giá mua của token bonding curve là giá mà tại đó XOR có thể được mua.

Giá hiện tại của hàm giá mua phụ thuộc vào nguồn cung XOR đang lưu thông và được xác định bởi đường y = mx + b trong đó b là giá khởi điểm của token bonding curve và hệ số góc, m: = 1/1337 ( nghĩa là tăng 1$ cho mỗi 1337 XOR đang lưu hành) và y là định giá hiện tại của XOR trên token bonding curve.

b, giá khởi điểm của token bonding curve, sẽ được quyết định ngay trước khi khởi chạy và trước tiên sẽ được công khai trong mã nguồn triển khai mà cộng đồng sẽ phải bỏ phiếu để triển khai và sử dụng DEX.

Ví dụ: Mua XOR bằng DAI

Gỉa sử:

 • Có 1.400 DAI dự trữ.
 • Giá mua hiện tại của XOR trên token bonding curve là 306$.
 • Thị trường thứ cấp có 5 XOR và 1.400 DAI trong liquidity pool có tích số bất biến xy = k

Nếu người dùng muốn dùng 5 triệu DAI để mua XOR thì không có đủ XOR trên thị trường thứ cấp, vì vậy thị trường sơ cấp (token bonding curve) sẽ tự động được kích hoạt để đáp ứng một phần của lệnh mua. Đầu tiên, cần tìm ra số lượng XOR sẽ được mua trên thị trường thứ cấp trước khi giá tiệm cận tăng cao đến mức token bonding curve sẽ rẻ hơn.

Hằng số k trên thị trường thứ cấp là 5 * 1400 = 7.000, đưa ra giá trung bình là 280$ cho mỗi XOR vào thời điểm ban đầu. Chúng ta có thể coi rằng sau khi giao dịch, x và y thay đổi thành các giá trị mới x2 và y2, sao cho x2 * y2 = k. Để tìm ra bao nhiêu XOR có thể giao dịch trước khi giá vượt quá 306$ (nghĩa là, y2/x2 = 306), ta tính số lượng XOR sẽ có trong liquidity pool của thị trường thứ cấp khi giá là 306$:

Suy ra ta có thể mua

cho

còn lại 4.999.936,442689882$ để mua XOR từ token bonding curve (bỏ qua phí giao dịch).

Hàm giá bán

Để tính toán sự khác biệt giữa lượng dự trữ lý tưởng và lượng dự trữ thực tế, chúng ta chỉ cần trừ diện tích dưới đường cong dự trữ thực tế với diện tích dưới đường cong lý tưởng.

Cần lưu ý rằng sẽ có phí cao hơn khi bán vào các khoản dự trữ thế chấp dưới mức:

 • dưới 30% thế chấp: + 1% phí
 • dưới 20% thế chấp: + 3% phí
 • dưới 10% thế chấp: + 6% phí
 • dưới 5% thế chấp: + 9% phí

Các khoản phí bổ sung này sẽ bị đốt cháy.

Ví dụ: Bán XOR lấy DAI

Giả sử:

 • Có 50.000.000 DAI dự trữ.
 • Giá bán hiện tại cho XOR trên token bonding curve là 255$.
 • Thị trường thứ cấp có 5 XOR và 1.400 DAI trong liquidity pool có tích số bất biến xy = k.

Nếu người dùng muốn bán 5 XOR vào token bonding curve để lấy DAI thì ta sử dụng đường cong tích bất biến xy = k để tính xem người dùng sẽ nhận được bao nhiêu DAI cho 5 XOR. Bởi vì có 50 triệu DAI, ta giả sử cũng có 50 triệu DAI theo giá XOR sẽ là 50.000.000 / 255 = 196.078,431372549 XOR. Điều quan trọng cần lưu ý là những XOR này không thực sự tồn tại, nhưng ta chỉ giả sử rằng chúng tồn tại vì token bonding curve dù sao cũng là một công cụ tạo lập thị trường có tính thanh khoản vô hạn. Với giả định đó ta có thể tính k là

(50.000.000 / 255) * 50.000.000 = 9.803.921.568.627,451.

Giả định này là cần thiết bởi vì trong khi dự trữ lý tưởng bằng với diện tích của hàm giá bán, thường sẽ tồn tại sự thế chấp dưới mức và hàm giá bán sẽ có một đường cong với hệ số góc lớn hơn nhiều như được minh họa trong hình dưới đây.

Trong ví dụ này, sau khi người dùng bán 5 XOR, sẽ có 196.078.431372549 + 5 = 196.083.431372549 XOR theo giả thiết (vì những XOR này không thực sự tồn tại và ngay cả 5 XOR được nhập vào cũng sẽ đốt) trong token bonding curve. Sau khi giao dịch thì k vẫn giữ nguyên nên sẽ có

trong dự trữ của token bonding curve và người bán sẽ nhận được

50.000.000–49.998.725,032511674 = 1.274,9674883261323 DAI cho 5 XOR bán vào token bonding curve.

Một số lưu ý về đa thế chấp trên bonding curve

Khi người dùng thế chấp bằng token mà không phải là token tham chiếu (tức là không phải DAI), hàm giá mua sẽ xác định giá tham chiếu (DAI) của nó để thực hiện các phép tính tương ứng với giá USD.

Trong hàm giá bán thì giá của XOR gồm 80% của hàm giá mua và giá tham chiếu (DAI) cho các token thế chấp, ngoại trừ các mô hình chuyển đổi giá USD phù hợp với mô tả ở trên.

Để tính toán dự trữ thực tế, giá DAI tích lũy của token dự trữ được sử dụng trong tính toán reward.

Sử dụng Token Bonding Curve Margin

Khi người dùng mua XOR từ thị trường sơ cấp (token bonding curve), 20% số lượng token đã ký gửi được đưa vào một pool định kỳ mua lại và đốt XOR và sau đó số lượng XOR đã đốt được đúc lại và phân bổ theo tỷ lệ như phía dưới. 80% số token đã ký gửi khác được lưu trữ trong token bonding curve dưới dạng dự trữ.

Biên độ mua và bán 20% được phân phối cho các mục đích sau:

 • VAL mua lại và đốt: 1%
 • Phân bổ người sở hữu VAL: 9%
 • Công dân SORA: 0,1%
 • Lưu trữ và mua sắm: 0,4%
 • Nghị viện và phát triển: 0,5%
 • Dự án: 9%

Bằng cách này, hệ sinh thái SORA có thể được tài trợ vĩnh viễn và khuyến khích đa dạng người chơi.

Unidad de FOMOnto

Nếu ai chú ý kỹ có thể đã nhận thấy rằng token bonding curve được thiết kế ban đầu để liên kết chặt chẽ XOR với giá trị của USD. Điều này tiềm tàng một vấn đề vì sức mua của USD có thể biến động, tác động ngoại sinh đến giá trị của XOR.

Để liên kết XOR với sức mua thực tế thay vì một loại tiền fiat cụ thể, trong tương lai token bonding curve nên sử dụng chỉ số Unidad de Fomento (UF), một đơn vị tính toán chỉ số lạm phát.

Về lâu dài, Nghị viện SORA nên tạo và duy trì chỉ số hàng hóa của riêng mình cho token bonding curve để sử dụng, nhằm hướng tới định hướng dẫn dắt về sức mua.

Kết luận

SORA token bonding curve hoạt động như một cơ quan tiền tệ hoàn toàn phi tập trung cho token XOR, tự quản lý nguồn cung token XOR bằng cách sử dụng các nguồn lực thị trường. Việc cung cấp dự trữ trong token bonding curve là rất quan trọng để duy trì định hướng dẫn dắt tỷ giá hối đoái cho XOR.

Về bản chất, trong khi token bonding curve với hệ số góc hàm mua và bán dốc lên tự nhiên cung cấp các ưu đãi cho những người dùng sớm, thì 25 triệu token PSWAP (25% của nguồn cung cấp PSWAP đã được pha loãng hoàn toàn) được cung cấp như một phần reward bổ sung cho những người mua XOR.

Một lượng lớn DOT và KSM dự kiến ​​sẽ bị khóa trong token bonding curve cũng tạo thành một pool tiện lợi mà từ đó hệ sinh thái SORA có thể mượn DOT và KSM để giành chiến thắng trong các cuộc đấu giá parachain và đây chính xác là chiến lược hiện tại để cấp vốn vĩnh viễn cho parachain.

Giới thiệu về SORA NEO Netwodk, Polkaswap và Ví Fearless

SORA NEO (Trật tự kinh tế mới) là một hệ thống kinh tế mới nhằm tạo ra một ngân hàng trung ương siêu quốc gia, phi tập trung (DCB) với các công cụ tích hợp cho Defi. SORA Network triển khai một cấu trúc Parachain mới trên Polkadot và Kusama network, với khả năng kết nối hệ sinh thái Polkadot với các blockchain bên ngoài (như Ethereum). Một trong những ứng dụng DeFi sẽ chạy trên SORA Network là Polkaswap, một trình tổng hợp thanh khoản non-custodial, AMM DEX chuỗi chéo được thiết kế độc đáo cho hệ sinh thái Polkadot với tính thanh khoản vô hạn thông qua một trong những loại công nghệ thanh khoản tổng hợp (ALT) với sự bảo mật và sự tiện lợi của một DEX.

Fearless là ví di động được thiết kế cho tương lai phi tập trung trên Kusama và Polkadot Network, có hỗ trợ trên nền tảng iOS và Android. Trải nghiệm người dùng tuyệt vời, hiệu suất nhanh và lưu trữ tài khoản an toàn. Ví Fearless sẽ tích hợp Polkaswap để swap tài sản dễ dàng, phi tập trung.