/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Project Galaxy - Mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3 - HiddenGem Team

Project Galaxy – Mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3

Project

Project Galaxy – Mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3

Project

Project Galaxy – Mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3

Project

Project Galaxy đang thực hiện sứ mệnh xây dựng một mạng dữ liệu thông tin xác thực mở, hợp tác giúp các nhà phát triển Web 3 sử dụng dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số và NFT để xây dựng các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn. 

Project Galaxy là gì?

Project Galaxy là mạng dữ liệu thông tin xác thực Web3 hàng đầu. Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng mở và khả năng hợp tác phát triển tốt – Project Galaxy giúp các nhà phát triển và dự án Web3 tận dụng dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số và NFT để xây dựng các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn.

Khung cơ sở của Project Galaxy bao gồm Mô-đun ứng dụng, Công cụ thông tin xác thực Oracle và API thông tin xác thực dành cho các nhà phát triển (data consumers) để tận dụng thông tin đăng nhập. Bởi vì việc sử dụng dữ liệu thông tin xác thực sẽ được tính phí dựa trên số lượng sử dụng và hầu hết các khoản phí thu được sẽ chuyển cho người quản lý dữ liệu thông tin xác thực, những người quản lý dữ liệu đó sẽ được thưởng khi thông tin đăng nhập được sử dụng trong hệ sinh thái của Galaxy.

Website Project Galaxy: https://galaxy.eco/

Đối tượng và trường hợp sử dụng của Project Galaxy?

Có ba trường hợp sử dụng và người dùng của Project Galaxy:

  1. Nhóm 1: Các trình quản lý dữ liệu. Đây là những người dùng tận dụng công cụ dữ liệu thông tin xác thực của Galaxy và đóng góp tập dữ liệu thông tin xác thực cho mạng dữ liệu Galaxy. Bằng cách đó, người quản lý dữ liệu sẽ nhận được phần thưởng khi dữ liệu thông tin xác thực của họ được truy vấn thông qua các mô-đun ứng dụng của Galaxy.
  2. Nhóm 2: Các nhà phát triển muốn tận dụng dữ liệu thông tin xác thực để xây dựng các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn. Ví dụ về các trường hợp sử dụng bao gồm chương trình khách hàng thân thiết NFT, chiến dịch marketing được nhắm mục tiêu, chiến lược bỏ phiếu tùy chỉnh, tính điểm tín dụng, thuật toán ngăn chặn tấn công sybil v…v.
  3. Nhóm 3: Những người dùng cuối tương tác với sản phẩm Galaxy để thu thập huy hiệu NFT, phô diễn thành tích, nhận airdrop được nhắm mục tiêu v…v.

Lợi thế cơ sở hạ tầng mở cho dữ liệu thông tin xác thực

Dữ liệu thông tin xác thực ngày nay được tách biệt trên các cơ sở dữ liệu đóng được sở hữu và cho phép bởi các ứng dụng, tổ chức chính phủ cũng như các tổ chức tài chính và tín dụng. Điều này đã dẫn đến một bối cảnh rạn nứt không mở cho những cá nhân nên sở hữu dữ liệu đó hoặc các ứng dụng cần nó.

Dự án Galaxy nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách tổng hợp tất cả dữ liệu thông tin xác thực on-chain và off-chain thành một mạng. Cơ sở hạ tầng Galaxy hỗ trợ quản lý thông tin xác thực thông qua nhiều nguồn dữ liệu. Đối với thông tin đăng nhập on-chain, người quản lý có thể đóng góp bằng các truy vấn subgraph hoặc static snapshots. Đối với thông tin đăng nhập off-chain, Galaxy đã tích hợp với các nguồn dữ liệu như Snapshot.org, Twitter và Github. Với mạng dữ liệu thông tin xác thực mở và hợp tác này, Project Galaxy có thể giúp các nhà phát triển Web3 tận dụng dữ liệu thông tin xác thực để xây dựng các sản phẩm tốt hơn và cộng đồng hấp dẫn hơn.

Trường hợp sử dụng vốn của Project Galaxy Native Token (GAL)

GAL token là một thành phần thiết yếu đối với cơ sở hạ tầng vì nó hoạt động như token quản trị, khuyến khích sự tham gia của người dùng và đóng vai trò là token thanh toán chính của hệ sinh thái Project Galaxy. 

  • Quản trị: GAL được sử dụng để bỏ phiếu và quản trị trong Project Galaxy DAO. GAL token holders có khả năng kiểm soát số tiền phí nền tảng được thu giao thức và kiểm soát quỹ do Project Galaxy Community Treasury.
  • Thanh toán cho Application Module Fee: Các nhà phát triển muốn sử dụng dữ liệu thông tin đăng nhập của Galaxy thông qua Application Modules sẽ phải chịu một khoản phí nền tảng được tính bằng GAL. Phí nền tảng được thiết lập sao cho mọi tương tác với Galaxy Protocol sẽ phải trả phí trong GAL. Phần lớn phí sẽ được chuyển cho những người quản lý và Kho bạc Cộng đồng Galaxy sẽ thu phần còn lại. Hiện tại, tất cả Application Module Fee được miễn phí trong quá trình beta testing.
  • Thanh toán cho Galaxy Oracle Engine và Galaxy Credential API: Các nhà phát triển trả tiền cho GAL để truy vấn dữ liệu thông tin xác thực thông qua Galaxy Oracle Engine và Galaxy Credential API. Hiện tại tất cả phí truy vấn đều được miễn phí trong quá trình beta testing.
  • Quản lý thông tin xác thực kỹ thuật số: Người quản lý có thể sử dụng GAL token để báo hiệu giá trị của tập dữ liệu thông tin xác thực. Mỗi tập dữ liệu thông tin xác thực sẽ bao gồm một luồng doanh thu sẽ được phân chia giữa các bên liên quan theo tỷ lệ chứng chỉ. Người quản lý có thể mua cổ phần của tập dữ liệu thông tin xác thực từ bonding curve tương ứng của nó. Do bản chất của bonding curve (giá cổ phần thông tin xác thực tăng lên khi nhiều người dùng mua nó), trong trường hợp người quản lý mua cổ phần thông tin xác thực của một tập dữ liệu phổ biến sớm, chi phí cổ phần thông tin xác thực sẽ thấp nên nguồn doanh thu trong tương lai của nó sẽ tương đối cao. Khi giá của cổ phần thông tin xác thực tăng dọc theo bonding curve, người quản lý cũng có thể chọn bán cổ phần thông tin xác thực trở lại bonding curve để đổi lấy GAL. Kết quả điều này khuyến khích người quản lý giúp xác định các tập dữ liệu thông tin xác thực có giá trị bằng cách sử dụng GAL để đổi lấy cổ phần thông tin xác thực thông qua các bonding curve. Về lâu dài, càng có nhiều dữ liệu ủy nhiệm trong mạng, thì càng có nhiều GAL bị khóa trong các bonding curve để báo hiệu dữ liệu. Hiện tại hệ thống chọn lọn và quản lý đang được phát triển.

Xu hướng của Project Galaxy trong năm 2022

Project Galaxy tập trung vào việc trao quyền cho không gian Web3 với dữ liệu thông tin xác thực. Hiện tại, mạng dữ liệu Galaxy có hơn 600 bộ dữ liệu thông tin xác thực được quản lý, bao gồm hơn 5 triệu người dùng trong Web3. Đã có hơn 120 giao thức tận dụng các tập dữ liệu này và dự án tin rằng nhiều giao thức khác sẽ được trao quyền để xây dựng các sản phẩm và cộng đồng tốt hơn. Về NFT, Project Galaxy tin rằng nhiều NFT sẽ tích lũy giá trị thông qua các tiện ích thay vì độ hiếm của NFT. Project Galaxy đang xây dựng một số trường hợp sử dụng cho NFT dựa trên thông tin xác thực. Ví dụ về các trường hợp sử dụng NFT bao gồm cộng đồng được kiểm soát bởi NFT, cấu trúc bỏ phiếu dựa trên NFT, chương trình khách hàng thân thiết dựa trên NFT v…v