/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Polkadot tổ chức cuộc bình chọn cho thương hiệu mới - HiddenGem Team

Polkadot tổ chức cuộc bình chọn cho thương hiệu mới

News

Polkadot tổ chức cuộc bình chọn cho thương hiệu mới

News

Polkadot tổ chức cuộc bình chọn cho thương hiệu mới

News

Về cuộc bình chọn

Sáng kiến ​​này giúp những người nắm giữ DOT có tiếng nói trong việc cập nhật thương hiệu Polkadot bằng cách bỏ phiếu cho thương hiệu và tạo ra những logo ưa thích của họ.

Cũng giống như công nghệ của Polkadot, chúng được phát triển thông qua việc quản trị phi tập trung và thương hiệu Polkadot cũng vậy. Mặc dù có một số quy trình được thiết lập để cập nhật code trên mạng lưới blockchain, các quy trình cập nhật thương hiệu phi tập trung vẫn còn đang rất sơ khai. Hoạt động ​​này là một sự thử nghiệm trong việc rút ngắn ranh giới của sự của những hoạt động cộng đồng bằng cách đưa ra tiếng nói của cộng đồng về tương lai của thương hiệu Polkadot.

Vì sao chúng tôi coi trọng điều này ?

Nếu bạn là Polkadot holder, đây sẽ là cơ hội để bạn được thể hiện vai trò của mình đối với dự án. Tham gia vào một khoảnh khắc lịch sử trong việc xây dựng thương hiệu phi tập trung trong một cộng đồng được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Tầm nhìn của Polkadot là xây dựng một tương lai Web3, nơi công nghệ trao quyền cho các cá nhân có nhiều quyền chủ quyền hơn đối với các quyết định và tương tác của họ. Phi tập trung quyền lực có nghĩa là phân phối nó trên một cơ sở rộng lớn hơn là việc tập trung nó vào tay một số ít. Để thế giới này thành hình, nó đòi hỏi cộng đồng lớn hơn tham gia vào việc quản trị.

Hệ sinh thái Polkadot đã mở rộng rất nhiều kể từ khi ra mắt, với sự thay đổi sau đó về thương hiệu là điều cần thiết. Bằng cách đảm bảo rằng những ý kiến đóng góp của cộng đồng Polkadot luôn được ghi nhận thì thương hiệu của họ mới có thể phát triển để thực sự phục vụ nhu cầu của hệ sinh thái. Mặc dù không có hệ thống nào là hoàn hảo, nhưng những thử nghiệm mới lạ như thế này có thể tạo ra những bước đột phá tuyệt vời với việc xây dựng thương hiệu phi tập trung.

Hành trình của chúng ta

Khát vọng phi tập trung hóa thương hiệu Polkadot được khởi xướng từ một đề xuất trên chuỗi được phê duyệt vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 bởi Hội đồng Polkadot. ”

Hiện tại, dự án đã đạt đến giai đoạn mà Polkadot có thể thực hiện hai hướng thương hiệu khác nhau — đây là thời điểm cơ hội để triển khai việc cho phép cộng đồng tham gia.

Roadmap

Xem thêm chi tiết tại: https://vote.polkadot.network/

Các bước thực hiện voting

Kết nối ví

Thực hiện vote

Voting thành công, bạn cũng có thể gởi feedback cho dự án

Bạn chọn logo nào ?

Bạn thích logo mới nào ?

Nếu bạn muốn tham gia voting để chung tay tạo nên một cột mốc lịch sử cho dự án, bạn hay tham gia tại đây