/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Polkadot Landscape W2.04 - HiddenGem Team

Polkadot Landscape W2.04

Ecosystem

Polkadot Landscape W2.04

Ecosystem

Polkadot Landscape W2.04

Ecosystem

Cập nhật Astar

 • Ra mắt AstarPass + Build2Earn
 • Đạt 350K+ Twitter Followers
 • Đạt 3,000,000 + Transactions
 • Đạt 250,000 + Wallets
 • List MEXC, DappRadar, Okcoin
 • Hợp tác AirGap & PlayMining
 • Và Eren the Southpaw NFT sắp ra mắt

AstarPass là ánh xạ giữa Astar Native Address và Astar EVM address Có AstarPass cho phép Astar Network Dapps cung cấp cho người dùng tiền thưởng và phần thưởng để đổi lấy việc staking token.

Build2Earn là một chương trình hỗ trợ cho các nhà phát triển SC xây dựng dựa trên Astar Network. Sáng kiến ​dApp staking của Astar là nền tảng của Chương trình Build2Earn và một phần mở rộng tự nhiên của chiến dịch Stake2Earn.

Acala & Anchor thúc đẩy phát triển song hệ

Sau khi Acala đã công bố kế hoạch tham gia Wormhole, Acala và Anchor Protocol sẽ làm việc cùng nhau để đóng vai trò là cổng vào Polkadot và Terra, mang lại tính thanh khoản cao hơn và cơ hội mang lại lợi nhuận cho aUSD và UST

Acala đang làm việc với team tại Anchor, một giao thức saving và lending được xây dựng trên Terra blockchain, để phát triển không gian stablecoin phi tập trung thông qua nhiều loại tích hợp bao gồm các hệ sinh thái Terra và Polkadot. Acala và Karura, parachain có trụ sở tại Kusama của Acala, ban đầu sẽ giúp mở rộng các lựa chọn tài sản thế chấp của Anchor cho stablecoin UST với Liquid DOT (LDOT) và Liquid KSM (LKSM), các liquid staking derivatives của Acala. Các teams cũng sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng các deep liquidity pools cho aUSD và UST trên Acala, đóng vai trò như một cổng vào hệ sinh thái Polkadot cho người dùng UST. Hai team sẽ tiếp tục xây dựng các tích hợp và triển khai nhiều hơn nữa trong hệ sinh thái Acala và Terra, sử dụng các tích hợp ban đầu này làm nền tảng.

Terra UST – Tiền phi tập trung, chống kiểm duyệt cho Internet

UST là một stablecoin thuật toán, phi tập trung được xây dựng trên blockchain Terra. UST yield trên Anchor Protocol ổn định, chủ yếu được cung cấp bằng cách staking returns từ nhiều tài sản proof-of-stake mà người dùng cung cấp làm tài sản thế chấp. Anchor cung cấp lợi suất biến động thấp trên Terra stablecoin deposits bằng cách cho vay những borrowers gửi tài sản PoS làm tài sản thế chấp và tận hưởng quyền truy cập vào các dịch vụ thanh khoản thông qua UST.

Người dùng Polkadot và Kusama sẽ sớm có thể truy cập Anchor yield bằng cách sử dụng LKSM và LDOT. Điều này sẽ được thực hiện trước tiên bằng cách chuyển tài sản liquid staking sang Terra thông qua Wormhole, sau đó cung cấp LDOT hoặc LKSM làm tài sản thế chấp để vay UST trên Anchor. Bằng cách làm như vậy, người dùng sau đó sẽ nhận được các ưu đãi của ANC khi đi vay và có thể gửi UST của họ vào bên Earn để kiếm được lợi tức ổn định. Với trường hợp sử dụng mới này cho LDOT và LKSM, một nhóm người dùng hoàn toàn mới từ Dotsama (Polkadot và Kusama) sẽ được giới thiệu với hệ sinh thái Terra.

aUSD – Native decentralized stablecoin của Polkadot và Kusama

aUSD sử dụng thế chấp quá mức và hỗ trợ crypto để duy trì peg của nó. Giao thức của aUSD mints ra một loại stable currency từ một rổ tài sản dự trữ. Điều này cho phép mọi người giao dịch, giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ sử dụng USD mà không có sự biến động về giá, và nếu muốn, trong khi vẫn giữ quyền sở hữu các tài sản dự trữ của họ như ACA, DOT, KAR, KSM, DOT và các KSM derivatives, tài sản parachain và tài sản bridge từ các mạng đồng thuận khác như BTC hoặc ETH. Các stablecoin phi tập trung cũng sẽ là tài sản dự trữ đủ điều kiện cho aUSD miễn là chúng được Gauntlet chấp nhận và vượt qua một cuộc bỏ phiếu quản trị.

aUSD có nguồn gốc từ hệ sinh thái Polkadot và Kusama, có nghĩa là nó có thể được cross-chain sang bất kỳ parachain hoặc dApp nào trong hệ sinh thái mà không cần sự tin cậy hoặc rủi ro bridge. Là tài sản định tuyến và giao dịch mặc định của hệ sinh thái Polkadot, aUSD sẽ cung cấp cho người dùng UST một cổng vào hệ sinh thái Polkadot để tận dụng UST hoặc aUST của họ để có thêm cơ hội lợi nhuận.

Acala và Anchor dự định tạo các UST / aUSD pools, ban đầu trên Acala, sau đó mở rộng sang nhiều parachains và L1 khác. Các pools sẽ nâng cao đáng kể tính thanh khoản cho aUSD và UST đồng thời cho phép các nỗ lực hợp tác cùng nhau phát triển không gian stablecoin phi tập trung.

Moonriver XC-20s đã có mint / burn

Runtime 1401 Nâng cấp mang XC-20 Minting lên Moonriver và Soon, Moonbeam

Boston, MA – ngày 14 tháng 4 năm 2022 – Moonbeam , điểm đến hàng đầu cho các ứng dụng multi-chain trên Polkadot, đã bổ sung chức năng cho phép các dự án mint XC-20 mới trên Moonriver và sắp có trên Moonbeam. Các bản cập nhật này là một phần của bản nâng cấp thời gian chạy 1401 và có nghĩa là, ngoài việc gửi Substrate-style tokens dưới dạng XC-20 thông qua cross chain, XC-20 cũng có thể được mint hoặc burn trực tiếp trên Moonriver và Moonbeam. Đây là một bước tiến nhảy vọt trong việc cho phép các dự án và token holders linh hoạt hơn nữa về cách thức và địa điểm họ sử dụng token của mình.

Lần triển khai đầu tiên của XC-20s đã cho phép các tài sản gốc từ các parachains khác được sử dụng trên các DApp dựa trên Moonbeam như thể chúng là các ERC-20 token. Những XC-20 này được tạo ra bằng cách chuyển các token từ parachain gốc của chúng sang Moonriver và burn bằng cách chuyển chúng ra ngoài. Các teams có thể mint XC-20 token mới trên Moonbeam và Moonriver thay vì chỉ nhập Substrate tokens hiện có. Nâng cấp này tạo ra cơ hội mới cho các dự án để mở khóa tiềm năng của hệ sinh thái rộng lớn hơn và tạo token sẵn sàng cho cross-chain trên Moonbeam và Moonriver có thể tự do di chuyển trong hệ sinh thái Polkadot và được sử dụng với số lượng DApp không giới hạn.

Bản phát hành 1400 và 1401 thời gian chạy bao gồm một số thay đổi quan trọng:

 • Mint & burn new XC-20s
 • Bản biên dịch trước của chế độ dân chủ (dành cho Moonbeam, vì phần này đã được phát trực tiếp trên Moonriver)
 • Cải thiện hiệu suất và nâng cao hiệu suất

XC-20 được thiết kế để trở thành native cross-chain tokens trên Moonbeam. XC-20 tuân theo tiêu chuẩn ERC-20 fungible token, được thiết lập làm tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả các SC trên Ethereum và blockchain tương thích với Ethereum trong khi vẫn có thể truy cập được trên các chains dựa trên Substrate thông qua công nghệ XCM của Polkadot. Bằng cách tạo XC-20, các nhà phát triển có thể tận dụng tất cả các giao thức và ứng dụng cục bộ được triển khai trong Moonbeam EVM, nhưng đồng thời để mở tất cả các tùy chọn để sử dụng các token này trong tương lai trên các parachains hiện có hoặc tương lai trong hệ sinh thái Polkadot.

Zenlink gia nhập Hybrid AMM & 4pool

Vào ngày 5 tháng 4, Zenlink chính thức công bố sự ra mắt sắp tới của Zenlink Hybrid AMM, kết hợp giữa Standard AMM và Stable AMM và được kết nối bởi Zenlink Smart Order Routing để cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng DeFi.

Zenlink hợp tác với MoonbeamTerraFraxMultichainAxelar Network và Nomad để ra mắt Zenlink Hybrid AMM và 4pool đầu tiên trên Dotsama. Những dự án này sẽ là những đội đầu tiên giúp đỡ và hỗ trợ tính thanh khoản ban đầu, bridge tài sản và marketing cho 4pool sắp tới của Zenlink để tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi Zenlink Hybrid AMM và tiêu chuẩn 4pool đầu tiên trên hệ sinh thái Dotsama vì lợi ích của người dùng.

Zenlink 4pool là một curve pool mới bao gồm anyUSDT, anyUSDC, FRAX và UST, được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa các stables trung và phi tập trung, đồng thời tạo ra một nơi để tất cả các stables được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái Dotsama được giao dịch một cách thuận tiện và hiệu quả. Với Zenlink smart order routing, Standard AMM & Stable AMM sẽ được kết nối và Stable AMM với tiêu chuẩn 4pool sẽ hoạt động như lớp trung gian để giao dịch, cung cấp đường dẫn giao dịch tốt nhất cho tất cả các tài sản dựa trên Dotsama.

Các pools sau sẽ được Zenlink cung cấp đầu tiên trên mạng Moonbeam:

 • 4pool (anyUSDT+anyUSDC+FRAX+UST)
 • mad/4pool (madUSDT+madUSDC+madDAI+4pool)

Sau đó, nhiều pools tài sản hơn sẽ được thêm vào và Stable AMM sẽ được khởi chạy trên mạng Moonriver.

Tether ra mắt trên Kusama

Sau nhiều tháng chờ đợi thì USDT cũng đã chạy trên Kusama Network.

Ngoài aUSD của Karura thì Kusama sẽ có thêm stablecoin mới là USDT. Góp phần tăng thêm tính thanh khoản cho Kusama

Như vậy, Kusama đã trở thành blockchain thứ 10 mà USDT có mặt, sau thereum, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, TRON, Standard Ledger Protocol của Bitcoin Cash và Avalanche.

Theo dữ liệu từ Tether, lượng USDT phát hành trên giao thức Statemine của Kusama ban đầu sẽ là 500M USDT. Trong khi đó, đa số nguồn cung USDT vẫn đang tập trung trên hai nền tảng là TRON và Ethereum, lần lượt là $41.2B và $38B.