/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Polkadot Đã Sẵn Sàng Ra Mắt Parachain - HiddenGem Team

Polkadot Đã Sẵn Sàng Ra Mắt Parachain

News

Polkadot Đã Sẵn Sàng Ra Mắt Parachain

News

Polkadot Đã Sẵn Sàng Ra Mắt Parachain

News

Gần đúng 5 năm sau khi tầm nhìn về multichain framework không đồng nhất lần đầu tiên được phác thảo trong Polkadot Whitepaper (hay còn gọi là Polkadot Paper), parachains hiện tại đã chính thức sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot. Thông tin rằng Polkadot hiện có những khả năng về mặt kỹ thuật để hỗ trợ các parachains đầu tiên, được công bố bởi những người sáng lập Polkadot (Gavin Wood và Robert Habermeier), ngay sau đó là một đề nghị cho Polkadot Council mở các cuộc đấu giá vị trí parachain đầu tiên của mạng lưới, được đề xuất bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Parachains là các blockchain chuyên biệt, đa dạng kết nối với Polkadot Relay Chain và tạo thành “multichain” của kiến ​​trúc đa hướng đột phá của Polkadot. Chúng đại diện cho phần cuối cùng của công nghệ cốt lõi được nêu trong Polkadot Whitepaper và sự ra mắt parachains đánh dấu giai đoạn cuối cùng của multi-phase launch process của Polkadot , bắt đầu vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 với sự ra mắt của phiên bản đầu tiên, phiên bản proof-of-authority của Polkadot Relay Chain.

Kỹ thuật đã sẵn sàng

Phát biểu tại hội nghị Sub0 ngày hôm nay thay mặt cho Parity Technologies, nhóm kỹ sư do Web3 Foundation ủy nhiệm để xây dựng bản triển khai ban đầu của Polkadot, Wood và Habermeier đã công bố quan điểm của Parity rằng tất cả các rào cản kỹ thuật đối với việc khởi chạy parachain trên Polkadot đã được vượt qua. Họ giải thích rằng code parachains, auctions và crowdloans hiện đã sẵn sàng cho bản phát hành đầu tiên trên Polkadot. Các bước kỹ thuật cuối cùng cần thiết để hoàn thành trước khi khởi chạy parachains trên Polkadot là hoàn thành kiểm tra toàn bộ code của Polkadot hiện đã được thực hiện và giải quyết các  parachain disputes và có thể tiếp tục.

Ngoài ra, parachains đã chạy thành công trên Kusama, “canary network” của Polkadot, kể từ khi ra mắt Statemine vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Kể từ đó, 11 parachain slot auctions đã diễn ra thành công trên Kusama với tổng số 12 cuộc đấu giá trực tiếp parachains. Những đội parachain đã tiến hành nhiều “forkless” nâng cấp trên mạng  và xử lý hàng triệu giao dịch. Cùng với các Kusama parachain auctions hơn 2,4 triệu KSM đã được đóng góp vào crowdloans bởi hơn 49K địa chỉ duy nhất, thể hiện sự tham gia đáng kể của cộng đồng vào quá trình ra mắt parachain. Thực tế là hoạt động như vậy đã diễn ra trên Kusama trong hơn 4 tháng mà không có vấn đề gì đáng kể là một yếu tố quan trọng trong việc xem xét các parachains đã sẵn sàng để ra mắt trên Polkadot.

Sự sẵn sàng so với sự hoàn thiện

Habermeier giải thích một điểm quan trọng cần lưu ý là việc sẵn sàng cho bản phát hành  ban đầu không nhất thiết có nghĩa là code đã hoàn toàn hoàn thiện. Sẵn sàng có nghĩa là  parachain code đã hoàn chỉnh về tính năng, đã được audit, tích hợp thử nghiệm, triển khai và chứng minh trên Kusama và Rococo nhưng vẫn có thể chứa các lỗi chưa được khắc phục. Con đường để hoàn thiện có nghĩa là đảm bảo code được tối ưu hóa cao hơn, đã được thử nghiệm trong battle-tested và ổn định. Theo Habermeier, các tối ưu hóa bao gồm thực thi theo ngữ cảnh, sẽ tăng tốc block times, parathreads, mô hình pay-as-you-go của Polkadot cho kết nối parachain và một số tối ưu hóa mạng có hiệu suất thấp.

Do khoảng cách giữa sự sẵn sàng và mức độ hoàn thiện này, Parity đã đề xuất một cách tiếp cận thận trọng đối với việc triển khai parachain, một cách tiếp cận hợp lý sẽ đảm bảo rằng cho đến khi code hoàn thiện, tổng số parachains được đưa vào Polkadot không vượt quá 75% số chạy trên Kusama tại bất kỳ thời điểm nào. Cũng cần lưu ý rằng, nếu có bất kỳ vấn đề bất ngờ và quan trọng nào phát sinh ban quản trị Polkadot có thể cần phải tạm dừng các cuộc đấu giá cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết.

Quy trình và lịch trình đấu giá do ban quản trị on-chain đề xuất

Các khuyến nghị kỹ thuật của Parity đã dọn đường cho ban quản trị Polkadot xác định lịch đấu giá ban đầu sẽ như thế nào. Ngay sau khi công bố sự sẵn sàng kỹ thuật cho parachains, motion 118 đã được trình lên Polkadot Council để bắt đầu đấu giá vào ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Theo đề xuất này, hiện đang được tiến hành trưng cầu dân ý , đợt đầu tiên gồm 5 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới mỗi tuần với đợt thứ hai gồm 6 cuộc đấu giá sẽ diễn ra với 1 cuộc đấu giá mới cứ hai tuần một. Batch of 5 parachains đầu tiên sẽ được chuyển đến Polkadot ở thời hạn thuê 6, bắt đầu vào khoảng ngày 17 tháng 12 năm 2021 thay vì được đưa vào ngay sau mỗi cuộc đấu giá như đã diễn ra trên Kusama. Đợt đấu giá thứ hai gồm 6 phiên đấu giá sẽ được đưa vào cho thuê thời hạn 7, bắt đầu vào khoảng ngày 11 tháng 3 năm 2022. Mỗi phiên đấu giá trên Polkadot sẽ chỉ định một vị trí parachain trong tổng số 96 tuần (chia thành 8 thời gian thuê 12 tuần). đến 48 tuần của Kusama.

Đối với Kusama, mỗi phiên đấu giá 7 ngày trên Polkadot sẽ bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn bắt đầu và giai đoạn kết thúc. Trên Polkadot, khoảng thời gian bắt đầu là 1 ngày 18 giờ và thời gian kết thúc là ~ 5 ngày. Việc đặt giá đấu giá kết thúc vào ngày thứ 7, khi thời điểm chính xác kết thúc phiên đấu giá được xác định retroactive bằng on-chain randomness function (VRF). Phiên đấu giá có thể kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian kết thúc, một khía cạnh quan trọng của hệ thống candle auction của Polkadot là ngăn chặn việc “auction sniping” vào phút cuối để tìm giá tốt hơn.

Những người muốn tham gia vào các parachain crowdloans nên lưu ý rằng họ sẽ cần token DOT không bị lock để tham gia và thời gian unstake hiện tại trên Polkadot là 28 ngày. Các chức năng hướng tới người dùng như đăng ký parachains và mở các crowdloans chưa được thực hiện và sẽ cần được quản lý Polkadot kích hoạt. Nếu on-chain governance chấp nhận crowdloan module khả dụng on-chain, các teams parachain sẽ quyết định thời điểm bắt đầu crowdloan của họ, có thể là trước hoặc sau khi bắt đầu phiên đấu giá đầu tiên.

Nếu được Polkadot’s on-chain governance chấp nhận, các cuộc đấu giá ban đầu sẽ diễn ra trên Polkadot như sau (lưu ý ngày tháng là gần đúng):

Batch 1

 • Auction 1: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Auction 2: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 18 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Auction 3:  Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Auction 4: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Auction 5: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Batch 2

 • Auction 6: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2021. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2021. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Các dự án chiến thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Auction 7: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Các dự án parachain giành chiến thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Auction 8: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Các dự án parachain thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Auction 9: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2022. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Các dự án parachain thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Auction 10:  Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 năm 2022. Thời gian đấu giá kết thúc vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các dự án parachain giành chiến thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.
 • Auction 11: Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 năm 2022. Thời gian kết thúc bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2022. Đấu giá kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2022. Các dự án parachain chiến thắng được giới thiệu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024.