/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
PlanB nghĩ gì về thị trường hiện tại? - HiddenGem Team

PlanB nghĩ gì về thị trường hiện tại?

News

PlanB nghĩ gì về thị trường hiện tại?

News

PlanB nghĩ gì về thị trường hiện tại?

News

Bitcoin có thể đang trên đường thoát khỏi chu kỳ giảm lặp đi lặp lại

Ông khuyên rằng thị trường hãy bỏ qua sự biến động gia tăng mà Bitcoin và các Altcoin khác đang trải qua vào thời điểm này.

Theo dòng tweet trên, đường trung bình động tuần (WMA200) đang tăng, ngụ ý rằng lượng giao dịch mua chủ động đang cao hơn là bán tại thời điểm này. Mặc dù các phản hồi cho dòng tweet đó gợi ý rằng nhiều người chơi trên thị trường, đừng coi đường trung bình động là một số liệu phù hợp chỉ ra chính xác xu hướng tăng giá đối với Bitcoin hiện tại.

Đầu tuần này, PlanB khẳng định rằng Chỉ số sức mạnh (RSI) của Bitcoin cũng là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở một vị thế thuận lợi để xanh trở lại. Vào thời điểm đó, chỉ số RSI ở quanh mức 55, cho thấy rằng nó đang ở trạng thái trung lập và đang cố gắng test lại các mốc quan trọng.

PlanB không phải là người duy nhất hy vọng tương lai của Bitcoin. Các chiến lược gia tại Bloomberg cũng tỏ ra lạc quan, và mức giá 100.000 USD vẫn đang được nhắm đến trong năm nay.

Tóm lại:

  • PlanB tin tưởng rằng xu hướng Đường trung bình động (MA) 200 là tăng
  • Ông khuyên những người chơi trên thị trường nên ưu tiên các chỉ báo và một tầm nhìn dài hạn hơn là sự biến động giá ngày càng tăng.
  • Bitcoin vẫn ở những mốc hỗ trợ quan trọng tại thời điểm này.