/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Perpetual Futures Contracts đại cương? - HiddenGem Team

Perpetual Futures Contracts đại cương?

Knowledge

Perpetual Futures Contracts đại cương?

Knowledge

Perpetual Futures Contracts đại cương?

Knowledge

Nhiều anh em long/short thủ trong thị trường future ra vào lệnh liên tục nhưng lại thậm chí chưa hiểu được khái niệm cơ bản của bản chất thị trường này là gì ngoài việc future là “tương lai”. Hiểu được điều này, team hidden gem muốn mang đến những dòng viết đại cương cho anh em từ những khái niệm đơn giản nhất.

Hợp đồng tương lai (futures contract) là gì?

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một loại hàng hóa, tiền tệ hoặc một công cụ khác với mức giá xác định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Không giống như thị trường giao ngay (spot) truyền thống, trong thị trường kỳ hạn, các giao dịch không được “giải quyết” ngay lập tức. Thay vào đó, hai đối tác sẽ giao dịch một hợp đồng, xác định việc thanh toán vào một ngày trong tương lai. Ngoài ra, thị trường tương lai không cho phép người dùng trực tiếp mua hoặc bán hàng hóa hoặc tài sản kỹ thuật số. Thay vào đó, họ đang giao dịch hợp đồng đại diện cho những thứ đó, và giao dịch thực tế tài sản (hoặc tiền mặt) sẽ xảy ra trong tương lai – khi hợp đồng được thực hiện.

Ví dụ đơn giản, hãy xem xét trường hợp hợp đồng tương lai của một hàng hóa vật chất, như lúa mì hoặc vàng. Trong một số thị trường kỳ hạn truyền thống, các hợp đồng này được đánh dấu để giao hàng, có nghĩa là có giao hàng thực tế. Do đó, vàng hoặc lúa mì phải được lưu trữ và vận chuyển, điều này tạo ra chi phí bổ sung (được gọi là chi phí vận chuyển). Tuy nhiên, nhiều thị trường kỳ hạn hiện có quy định thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa là chỉ có giá trị tiền mặt tương đương được thanh toán (không có trao đổi vật chất hàng hóa).

Ngoài ra, giá vàng hoặc lúa mì trên thị trường kỳ hạn có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày thanh toán hợp đồng bao xa. Khoảng cách thời gian càng dài, chi phí ghi sổ càng cao, khả năng không chắc chắn về giá trong tương lai càng lớn và khoảng cách giá tiềm năng giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn càng lớn.

Tại sao người dùng giao dịch hợp đồng tương lai?

  • Phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro: đây là lý do chính tại sao hợp đồng tương lai được phát minh.
  • Hạn chế tiếp xúc thực: nhà giao dịch có thể đặt cược vào hiệu suất của tài sản ngay cả khi họ không có.
  • Đòn bẩy: nhà giao dịch có thể giao dịch các vị thế lớn hơn số dư tài khoản của họ.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual futures contract) là gì?

Hợp đồng vĩnh viễn là một loại hợp đồng tương lai đặc biệt, nhưng không giống như hình thức truyền thống của hợp đồng tương lai, nó không có ngày hết hạn. Vì vậy, một người có thể giữ một vị trí bao lâu tùy thích. Ngoài ra, việc giao dịch các hợp đồng vĩnh viễn dựa trên Giá chỉ số cơ bản. Giá chỉ số bao gồm giá trung bình của tài sản, theo các thị trường giao ngay chính và khối lượng giao dịch tương đối của chúng.

Do đó, không giống như hợp đồng tương lai thông thường, hợp đồng vĩnh viễn thường được giao dịch ở mức giá ngang bằng hoặc rất giống với thị trường giao ngay. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, giá có thể lệch khỏi giá thị trường giao ngay. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng tương lai truyền thống và hợp đồng vĩnh viễn là “ngày thanh toán” của hợp đồng cũ.

Số tiền ký quỹ ban đầu (initial margin) là bao nhiêu?

Ký quỹ ban đầu (initial margin) là giá trị tối thiểu bạn phải trả để mở một vị thế đòn bẩy. Ví dụ: bạn có thể mua 1.000 BNB với số tiền ký quỹ ban đầu là 100 BNB (ở mức đòn bẩy gấp 10 lần). Vì vậy, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn sẽ là 10% tổng số đơn đặt hàng. Số tiền ký quỹ ban đầu là thứ hỗ trợ vị thế đòn bẩy của bạn, hoạt động như một tài sản thế chấp.

Biên độ duy trì (maintenance margin) là gì?

Maintenance margin là số tiền ký quỹ tối thiểu bạn phải giữ để giữ các vị thế giao dịch đòn bẩy. Nếu số dư ký quỹ (margin balance) của bạn giảm xuống dưới mức này, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ (margin call) (yêu cầu bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của mình) hoặc bị thanh lý. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ làm điều sau.

Nói cách khác, ký quỹ ban đầu là giá trị bạn cam kết khi mở một vị trí và ký quỹ duy trì đề cập đến số dư tối thiểu bạn cần để giữ các vị trí mở. Ký quỹ duy trì là một giá trị động thay đổi theo giá thị trường và số dư tài khoản của bạn (tài sản thế chấp).

Thanh lý là gì?

Nếu giá trị tài sản thế chấp của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, tài khoản tương lai của bạn có thể bị thanh lý. Tùy thuộc vào sàn giao dịch bạn sử dụng, việc thanh lý diễn ra theo những cách khác nhau. Nói chung, giá thanh lý thay đổi tùy theo rủi ro và đòn bẩy của từng người dùng (dựa trên tài sản thế chấp và tỷ lệ nợ ròng của họ). Tổng vị thế càng lớn, mức ký quỹ yêu cầu càng cao.

Để tránh bị thanh lý, bạn có thể đóng các vị thế của mình trước khi đạt đến giá thanh lý hoặc nạp thêm tiền vào số dư tài sản thế chấp của mình – khiến giá thanh lý di chuyển xa hơn so với giá thị trường hiện tại.

Tỷ lệ tài trợ (funding rate) là gì?

Nguồn vốn bao gồm các khoản thanh toán thường xuyên giữa người mua và người bán, theo tỷ lệ cấp vốn hiện hành. Khi tỷ lệ tài trợ (funding rate) trên 0 (dương), nhà giao dịch dài hạn (người mua hợp đồng, hay còn gọi là long ấy) phải trả tiền cho người mua ngắn hạn (người bán hợp đồng, hay còn gọi là short ấy). Ngược lại, tỷ lệ tài trợ âm có nghĩa là các vị thế short phải trả cho long.

Tỷ lệ tài trợ dựa trên hai thành phần: lãi suất và phí bảo hiểm. Lãi suất có thể thay đổi từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác và phí bảo hiểm thay đổi tùy theo chênh lệch giá giữa thị trường giao sau và thị trường giao ngay.

Nói chung, khi một hợp đồng tương lai vĩnh viễn được giao dịch với mức phí bảo hiểm (cao hơn thị trường giao ngay), các vị thế mua phải trả giá ngắn do tỷ lệ tài trợ dương. Tình hình như vậy dự kiến ​​sẽ đẩy giá xuống, miễn là đóng các vị thế của họ và các quần short mới được mở.

Giá đánh dấu (mark price) là gì?

Giá đánh dấy (mark price) là ước tính giá trị thực của hợp đồng (giá hợp lý, tiếng Anh

Giá đánh dấu (mark price) là ước tính giá trị thực của hợp đồng (giá hợp lý, tiếng Anh fair price) khi so sánh với giá giao dịch thực tế (giá cuối cùng, tiếng Anh last price). Việc tính toán giá theo mốc ngăn chặn việc thanh lý không công bằng có thể xảy ra khi thị trường có nhiều biến động. Vì vậy, trong khi Giá chỉ số (Index Price) liên quan đến giá của thị trường giao ngay, thì giá đánh dấu đại diện cho giá trị hợp lý của hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Thông thường, giá đánh dấu dựa trên Giá chỉ số và tỷ lệ tài trợ – và cũng là một phần thiết yếu của phép tính “PnL chưa thực hiện” (unrealized PnL).

PnL là gì?

PnL là viết tắt của lãi và lỗ, và nó có thể được thực hiện (realized PnL) hoặc không thực hiện được (unrealized PnL). Khi bạn có các vị thế mở trên thị trường tương lai vĩnh viễn, PnL của bạn chưa được thực hiện, có nghĩa là nó vẫn đang thay đổi theo các chuyển động của thị trường. Khi bạn đóng các vị thế của mình, PnL chưa thực hiện trở thành PnL hiện thực (một phần hoặc toàn bộ).

Bởi vì PnL thực hiện đề cập đến lãi hoặc lỗ bắt nguồn từ các vị thế đã đóng, nó không có mối quan hệ trực tiếp với giá đánh dấu, mà chỉ liên quan đến giá thực hiện của các lệnh. Mặt khác, PnL chưa thực hiện liên tục thay đổi và là động lực chính cho việc thanh lý. Do đó, giá đánh dấu được sử dụng để đảm bảo rằng phép tính PnL chưa thực hiện là chính xác và công bằng.

Quỹ bảo hiểm (Insurance Fund) là gì?

Nói một cách đơn giản, Quỹ bảo hiểm (Insurance Fund) là thứ ngăn chặn số dư của các nhà giao dịch thua lỗ giảm xuống dưới 0, đồng thời đảm bảo rằng các nhà giao dịch chiến thắng nhận được lợi nhuận của họ.

Để minh họa, giả sử Alice có 2.000 đô la trong tài khoản tương lai của mình, được sử dụng để mở một vị thế mua 10 lần BNB ở mức 20 đô la cho mỗi đồng xu. Lưu ý rằng Alice đang mua hợp đồng từ một nhà giao dịch khác chứ không phải từ sàn giao dịch. Vì vậy, ở phía bên kia của giao dịch, chúng tôi có Bob, với một vị thế bán khống có cùng quy mô.

Do đòn bẩy gấp 10 lần, Alice hiện nắm giữ vị thế 1.000 BNB (trị giá 20.000 đô la), với tài sản thế chấp 2.000 đô la. Tuy nhiên, nếu giá BNB giảm từ $ 20 xuống còn $ 18, Alice có thể tự động đóng vị thế của mình. Điều này có nghĩa là tài sản của cô ấy sẽ được thanh lý và tài sản thế chấp trị giá 2.000 đô la của cô ấy hoàn toàn bị mất.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, hệ thống không thể đóng các vị thế của cô ấy đúng hạn và giá thị trường giảm nhiều hơn, thì Quỹ Bảo hiểm sẽ được kích hoạt để bù đắp những tổn thất đó cho đến khi vị thế được đóng. Điều này sẽ không thay đổi nhiều đối với Alice, vì cô ấy đã được thanh lý và số dư của cô ấy bằng 0, nhưng nó đảm bảo rằng Bob có thể kiếm được lợi nhuận của mình. Nếu không có Quỹ Bảo hiểm, số dư của Alice sẽ không chỉ giảm từ 2.000 đô la xuống 0 mà còn có thể trở nên âm.

Tuy nhiên, trên thực tế, vị thế mua của cô ấy có thể sẽ bị đóng trước đó vì tỷ suất lợi nhuận duy trì của cô ấy sẽ thấp hơn mức tối thiểu được yêu cầu. Phí thanh lý được chuyển trực tiếp vào Quỹ bảo hiểm và mọi khoản tiền còn lại sẽ được trả lại cho người dùng. Vì vậy, Quỹ bảo hiểm là một cơ chế được thiết kế để sử dụng tài sản thế chấp lấy từ các nhà giao dịch đã thanh lý để bù đắp tổn thất cho các tài khoản bị phá sản. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ bảo hiểm dự kiến ​​sẽ tăng trưởng liên tục khi người dùng được thanh lý.

Tổng kết lại, Quỹ bảo hiểm sẽ lớn hơn khi người dùng bị thanh lý trước khi vị thế của họ đạt đến giá trị hòa vốn hoặc âm. Nhưng trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, hệ thống có thể không thể đóng tất cả các vị thế và Quỹ Bảo hiểm sẽ được sử dụng để trang trải các khoản lỗ có thể xảy ra. Mặc dù không phổ biến, điều này có thể xảy ra trong thời kỳ biến động cao hoặc thanh khoản thị trường thấp.

Tự động giảm đòn bẩy (Auto-deleveraging) là gì?

Tự động giảm đòn bẩy (Auto-deleveraging) đề cập đến một phương pháp thanh lý chỉ diễn ra nếu Quỹ bảo hiểm (Insurance Fund) ngừng hoạt động (trong các tình huống cụ thể). Mặc dù không thể xảy ra, một sự kiện như vậy sẽ yêu cầu các nhà giao dịch có lãi phải đóng góp một phần lợi nhuận của họ để bù đắp cho khoản lỗ của các nhà giao dịch thua lỗ. Thật không may, do sự biến động hiện nay trên thị trường tiền điện tử, không thể tránh hoàn toàn khả năng này.

Nói cách khác, thanh lý là bước cuối cùng được thực hiện khi Quỹ bảo hiểm không thể chi trả cho tất cả các vị thế phá sản. Thông thường, các vị trí có lợi nhuận (và đòn bẩy) cao nhất là những vị thế đóng góp nhiều hơn. Thông thường, hệ thống giao dịch sẽ thực hiện mọi bước có thể để tránh tự động xóa tiền lãi, nhưng cơ chế cũng sẽ thay đổi tuỳ theo mỗi sàn giao dịch khác nhau.