/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
PeckShield cảnh báo DataDAO của Backdoor có thể ăn cắp tiền của người dùng - HiddenGem Team

PeckShield cảnh báo DataDAO của Backdoor có thể ăn cắp tiền của người dùng

News

PeckShield cảnh báo DataDAO của Backdoor có thể ăn cắp tiền của người dùng

News

PeckShield cảnh báo DataDAO của Backdoor có thể ăn cắp tiền của người dùng

News

Theo PeckShield, một dự án có tên DataDAO – tự cho mình là một nền tảng data marketplace, có một backdoor lấy cắp tiền của người dùng khi được phê duyệt.

Thị trường crypto hiện đang chứng kiến ​​sự gia tăng của các trò crypto scams, liên tục gia tăng săn lùng những người thiếu thông tin, kiến thức.

PeckShield đã tweet cảnh báo dự án DataDAO có dấu hiệu scam khi xuất hiện backdoor: https://ftmscan.com/…/0x689e0205d21337cfebbe0beabf33e1b…