/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Parallel Finance Tạo Nền Tảng DeFi Bằng SubQuery - HiddenGem Team

Parallel Finance Tạo Nền Tảng DeFi Bằng SubQuery

News

Parallel Finance Tạo Nền Tảng DeFi Bằng SubQuery

News

Parallel Finance Tạo Nền Tảng DeFi Bằng SubQuery

News

Nhiệm vụ của Parallel là đổi mới và đưa DeFi lên một tầm cao mới đến với nhiều đối tượng hơn. Hôm nay chúng tui vui mừng tiết lộ cách Parallel sử dụng dữ liệu của SubQuery trong ứng dụng mới.

“SubQuery là một công cụ thông minh mang lại lập chỉ mục truyền thống và công nghệ truy vấn đến Parallel Heiko. Dịch vụ plug-and-play thực sự đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian để phát triển công cụ lập chỉ mục block và duy trì giải pháp riêng.” — Parallel Finance.

Dịch vụ của SubQuery giúp Parallel Finance lưu trữ, phân tích và truy vấn dữ liệu trên Heiko testnet hiện tại. Một số dữ liệu được sử dụng trực tiếp trong ứng dụng mới của Parallel, giúp người dùng hiểu và phân tích dữ liệu DeFi.

Sử dụng SubQuery, bạn có thể truy vấn tài khoản nhanh chóng, tỷ giá hối đoái, tokens, chuyển tiền và block dữ liệu ngay trong sân chơi của SubQuery.

“Chúng tôi thích làm việc với nhóm SubQuery và dịch vụ khách hàng 1-1 mà họ cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch sử dụng nó nhiều hơn khi giới thiệu nhiều tính năng hơn vào ứng dụng DeFi của chúng tôi.”. — Parallel Finance.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi sử dụng SubQuery để hiển thị lịch sử tỷ giá hoái đối cho tất cả ở mỗi tài sản và mọi block.

Parallel Finance đang sử dụng SubQuery Project để quản lý dự án của riêng họ và cập nhật theo yêu cầu. Các dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn chúng tôi cung cấp hoàn toàn do SubQuery quản lý và được cung cấp miễn phí cho cộng đồng Polkadot trong SubQuery Explorer.

Về Parallel Finance

Parallel Finance là một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung cung cấp lending, staking, và borrowing trong hệ sinh thái Polkadot. Tương tự như mối quan hệ giữa Polkadot và “canary network” Kusama, Heiko Finance là mạng lưới chị em với Parallel và là mạng lưới mà chúng tôi hy vọng sẽ khởi chạy trên Kusama blockchain. Chúng tôi đang xây dựng cho một tương lai phi tập trung, trao quyền cho cộng đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn, bảo mật và khả năng tiếp cận thông qua leverage staking và auction lending platform.

Về SubQuery

SubQuery là một layer tổng hợp dữ liệu sẽ hoạt động giữa các blockchains layer-1 (Kusama) và DApps (như Kodadot). Dịch vụ này cho phép các nhà phát triển DApp tập trung vào trường hợp sử dụng cốt lõi và giao diện người dùng mà không cần lãng phí thời gian vào việc xây dựng chương trình phụ trợ tùy chỉnh để xử lý dữ liệu.

Source: https://subquery.medium.com/parallel-finance-is-creating-the-next-defi-platform-using-subquery-6fc1e366985a