/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Osmosis - Top 1 AMM trên Cosmos - HiddenGem Team

Osmosis – Top 1 AMM trên Cosmos

Project

Osmosis – Top 1 AMM trên Cosmos

Project

Osmosis – Top 1 AMM trên Cosmos

Project

Osmosis là gì?

Osmosis là một giao thức AMM được xây dựng dựa trên Cosmos SDK cho phép các nhà phát triển thiết kế, xây dựng và triển khai AMM tùy chỉnh của riêng họ.

Tính không đồng nhất và quản trị là hai nguyên lý cốt lõi của hệ sinh thái Cosmos và Osmosis sử dụng hai giá trị này và mở rộng chúng thành các đặc điểm cốt lõi của giao thức AMM này. Thay vì hướng tới một phương pháp tiếp cận đồng nhất phù hợp với tất cả các AMM và các nhóm thanh khoản của nó, Osmosis được thiết kế để có thể đạt được giải pháp hiệu quả nhất thông qua quá trình thử nghiệm và lặp lại bằng cách tận dụng trí tuệ và sự sáng tạo của Cộng đồng. Để đạt được điều này Osmosis sẽ cung cấp khả năng tùy chỉnh cho các nhà thiết kế AMM và một cơ chế quản trị mà các bên liên quan của mỗi nhóm AMM (tức là các nhà cung cấp thanh khoản) có thể điều chỉnh.

Điểm nổi bật

 • Osmosis cho phép người dùng tùy chỉnh cấu trúc curve (tương tự Curve Finance).
 • Quản trị pool (người khởi tạo & cộng đồng).
 • Khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider).
 • Tạo pool với tỉ lệ giá trị khác nhau (tương tự Balancer).
 • Tích hợp cross – chain.

Token OSMO

Token Osmo là token quản trị của dự án, cung cấp phương pháp điều phối phi tập trung cho chủ sở hữu token để quyết định hướng chiến lược và tất cả các thay đổi trong tương lai đối với Osmosis. Dự kiến ​​Osmo sẽ được sử dụng chủ yếu trong các chức năng sau:

 1. Bỏ phiếu về việc nâng cấp giao thức;
 2. Phân bổ phần thưởng khai thác thanh khoản cho các nhóm thanh khoản;
 3. Điều chỉnh phí swap;

Quản trị là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển của Osmosis. Bởi vì Osmosis sẽ bổ sung các tính năng mới và sau đó là nâng cấp phần mềm, dự kiến ​​sẽ nhanh hơn nhiều so với Cosmos Hub, điều quan trọng là các bên liên quan tích cực và các nhà cung cấp thanh khoản phải tích cực tham gia vào quá trình thảo luận, biểu quyết và chuyển các bản nâng cấp giao thức.

Token allocation

Tổng cung 1,000,000,000 OSMO sẽ được phân phối như sau:

 • Liquidity Reward Mining: 40.5% – 405,000,000 OSMO.
 • Developer Vesting: 22.5% – 225,000,000 OSMO.
 • Staking Reward: 22.5% – 225,000,000 OSMO.
 • Community Pool: 4.5% – 45,000,000 OSMO.
 • Strategic Reserve: 5% – 50,000,000 OSMO.
 • Airdrop: 5% – 50,000,000 OSMO.

Các quỹ đầu tư

Osmosis Zone đã gọi vốn được 21 triệu đô dẫn đầu bởi Paradigm và nhiều nhà đầu tư khác bao gồm Do Kwon (Terra), Nascent, Figment, Ethereal Ventures, Robot Ventures…