/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
OnlyFans cung cấp tính năng ảnh profile bằng NFT - HiddenGem Team

OnlyFans cung cấp tính năng ảnh profile bằng NFT

News

OnlyFans cung cấp tính năng ảnh profile bằng NFT

News

OnlyFans cung cấp tính năng ảnh profile bằng NFT

News

OnlyFans – Nền tảng trực tuyến phân phối nội dung người lớn có tính phí tuyên bố rằng họ sẽ cho phép người dùng sử dụng NFTs làm ảnh đại diện.

Ami Gan, CEO OnlyFans chia sẽ:

“Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho người sáng tạo sở hữu toàn bộ tiềm năng của họ. Tính năng này là bước đầu tiên để khám phá vai trò mà NFT có thể thực thi trên nền tảng của chúng tôi.”

OnlyFans cũng cho biết họ chỉ hỗ trợ các NFT được phát hành trên blockchain Ethereum (ETH) và sẽ có một biểu tượng logo ETH nhỏ bên cạnh ảnh profile để chứng minh là NFT đã được xác thực.

Cùng với Twitter và OnlyFans, Reddit cũng đã thử nghiệm tính năng ảnh đại diện NFT. Song song đó, YouTube cũng hé lộ việc tích hợp NFT vào trải nghiệm người dùng.