/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
NYDIG ra mắt dịch vụ cho người lao động nhận lương bằng Bitcoin - HiddenGem Team

NYDIG ra mắt dịch vụ cho người lao động nhận lương bằng Bitcoin

News

NYDIG ra mắt dịch vụ cho người lao động nhận lương bằng Bitcoin

News

NYDIG ra mắt dịch vụ cho người lao động nhận lương bằng Bitcoin

News

Với Kế hoạch tiết kiệm Bitcoin, NYDIG tham gia Coinbase và Strike với dịch vụ cho phép nhân viên tự động chuyển đổi một số hoặc tất cả các khoản tiền lương của họ thành Bitcoin.

Tổ chức Bitcoin NYDIG đã khởi động một chương trình phúc lợi cho nhân viên cho phép họ tham gia chuyển đổi tỷ lệ phần trăm của mỗi khoản tiền lương thành bitcoin.

Các nhân viên đã đăng ký dịch vụ này có thể chọn tỷ lệ phần trăm khoản tiền mà họ muốn tự động chuyển đổi sang bitcoin và cryptocurrency sau đó được lưu trữ trong ví lạnh của NYDIG mà không có phí giao dịch hoặc chi phí lưu trữ.

Các sàn giao dịch tiền điện tử Strike và Coinbase đã ra mắt các nền tảng tương tự vào năm ngoái, nhưng những nền tảng đó không yêu cầu chủ nhân phải đăng ký. Mặt khác, Kế hoạch tiết kiệm Bitcoin của NYDIG yêu cầu sự tham gia của người sử dụng.

Trong các danh sách các công ty cung cấp dịch vụ cho nhân viên của họ có nhà hàng HoustonRockets và Landry của Tilman Fertitta, Ngân hàng MVB, công ty khai thác Bitcoin Iris Energy và công ty dữ liệu crypto The Tie.