/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Những Người Chấp Nhận Ethereum Name Service (ENS) Ban Đầu Được Airdrop 5 Con Số Khổng Lồ - HiddenGem Team

Những Người Chấp Nhận Ethereum Name Service (ENS) Ban Đầu Được Airdrop 5 Con Số Khổng Lồ

News

Những Người Chấp Nhận Ethereum Name Service (ENS) Ban Đầu Được Airdrop 5 Con Số Khổng Lồ

News

Những Người Chấp Nhận Ethereum Name Service (ENS) Ban Đầu Được Airdrop 5 Con Số Khổng Lồ

News

Những người chấp nhận sớm được hưởng một ngày lương năm con số khác khi giao thức Ethereum Name Service phát hành token quản trị mới của nó cho các domain holders.

Những người chấp nhận sớm trong thị trường cryptocurrency một lần nữa đã được khen thưởng cho sự dũng cảm và khả năng khám phá của họ sau khi giao thức Ethereum Name Service phổ biến, phát hành các nonfungible tokens được nhân đôi như địa chỉ Ethereum và miền web, đã phân phối một airdrop cho ENS Decentralized Autonomous Organization (DAO) token mới của nó.

Airdrop kết quả được chuyển thành ngày trả lương năm con số ngay lập tức cho nhiều holders và có những người đã đăng ký nhiều địa chỉ ENS cho nhiều ví, có nghĩa là một số holders đang sở hữu một airdrop sáu con số.

Người ta đã mong đợi một airdrop được thực hiện cho các thành viên của cộng đồng ENS, đặc biệt là vì chiến thuật này đã trở nên phổ biến hơn trong suốt năm 2021 và được phổ biến khi Uniswap, một sàn giao dịch phi tập trung, gây ngạc nhiên cho người dùng với một đợt retroactive airdrop vào cuối năm 2020. ENS đã phân phối 25M token cho domain holders và hiện tại, token này đang được giao dịch với giá 85$ trên một số sàn giao dịch crypto.

Biểu đồ phân phối ENS token. Nguồn: ENS

Quy trình xác nhận quyền sở hữu đối với ENS token bắt đầu lúc 7 giờ tối thứ 2, ngày 8 tháng 11 và domain holders đủ điều kiện có thời hạn đến ngày 4 tháng 5 năm 2022 để yêu cầu các token được phân bổ của họ.

Số lượng token mà mỗi người dùng đủ điều kiện nhận được dựa trên một phép tính có tính đến thời gian một địa chỉ đã giữ miền cũng như thời gian đăng ký miền, với thời hạn là 8 năm.

Các cấp độ thấp hơn đã nhận được trung bình 200 token ENS, trong khi cấp độ trung bình đã nhận được 500 ENS và những người tham gia tích cực nhất đã kiếm được 1.000 ENS.

Claiming tokens cũng yêu cầu sự tham gia tích cực từ domain holder, người phải bỏ phiếu cho 4 điều khoản của hiến pháp quản trị ENS được thiết kế để đưa tổ chức tự trị phi tập trung mới có một khởi đầu vững chắc.

Người dùng cũng phải ủy quyền quyền biểu quyết token của họ trước khi có quyền truy cập và Coinbase đã nổi lên như một trong những đại biểu hàng đầu trong việc bỏ phiếu sớm.

Hành động giá ENS và tổng số yêu cầu

Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy trong thời gian ngắn ENS được giao dịch, giá của nó đã dao động từ mức thấp là 17,63$ vào ngày 9 tháng 11 đến mức cao nhất là 84,78$ vào ngày 10 tháng 11, có nghĩa là đợt airdrop thấp nhất hiện có giá trị khoảng 17.000$.

Biểu đồ 1 giờ ENS / USD. Nguồn: CoinGecko

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, có 137.689 địa chỉ đủ điều kiện để yêu cầu airdrop, trong đó 62.634 đã hoàn tất quá trình và xác nhận 49,72% nguồn cung có sẵn.

Đợt airdrop này từ ENS đánh dấu một trong những đợt token drops lớn nhất trong năm, phía sau airdrop dYdX, tặng cho những người dùng tích cực nhất của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung với ngày lương cao sáu con số do giá trị của token tăng vọt sau khi phát hành.