/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Nhà Trắng tham khảo ý kiến của công chúng về tác động môi trường của crypto - HiddenGem Team

Nhà Trắng tham khảo ý kiến của công chúng về tác động môi trường của crypto

News

Nhà Trắng tham khảo ý kiến của công chúng về tác động môi trường của crypto

News

Nhà Trắng tham khảo ý kiến của công chúng về tác động môi trường của crypto

News

Theo lệnh hành pháp gần đây do Tổng thống Joe Biden ký, OSTP đã liên hệ với công chúng để xác định các tác động về năng lượng và khí hậu liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP, đã bắt đầu một nghiên cứu để xác định phạm vi bù đắp cho việc sử dụng năng lượng và biến đổi khí hậu liên quan đến tài sản kỹ thuật số. 

Vào ngày 9 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp, chỉ đạo các cơ quan liên bang khác nhau kiểm tra tác động của tài sản kỹ thuật số, bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, ổn định tài chính, bao trùm tài chính, đổi mới có trách nhiệm, vai trò lãnh đạo tài chính toàn cầu của Hoa Kỳ và chống hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Là một phần của sáng kiến, OSTP đã mời công chúng và các bên liên quan chia sẻ quan điểm của họ về các yếu tố góp phần vào việc sử dụng năng lượng và tác động đến khí hậu của tất cả các loại tài sản kỹ thuật số và cryptocurrency.

Lệnh hành pháp của Tổng thống Biden yêu cầu OSTP nộp báo cáo về tài sản kỹ thuật số để xác định các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến các mối quan tâm về năng lượng và khí hậu. 

Ngoài ra, OSTP tìm kiếm ý kiến ​​của công chúng về những lợi ích tiềm năng của tài sản kỹ thuật số trong việc giải quyết các mối quan tâm về năng lượng và khí hậu đang gia tăng. Theo thông báo, chính phủ liên bang sẽ sử dụng các kết quả của nghiên cứu để chỉ ra các phát triển trong tương lai của ngành liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Công chúng và các tổ chức được mời gửi ý kiến ​​vào hoặc trước 5:00 chiều theo giờ ET ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, người từng định kiến cryptocurrency, gần đây đã thừa nhận “vai trò quan trọng” liên qua đến lĩnh vực này:

“Có những lợi ích từ cryptocurrency và chúng tôi nhận ra rằng những đổi mới trong hệ thống thanh toán có thể là một điều lành mạnh.”

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.