/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Nhà Trắng dự đoán doanh thu $10B từ thuế - HiddenGem Team

Nhà Trắng dự đoán doanh thu $10B từ thuế

News

Nhà Trắng dự đoán doanh thu $10B từ thuế

News

Nhà Trắng dự đoán doanh thu $10B từ thuế

News

Chính quyền Biden đã công bố ngân sách  cho năm 2023. Tổng cộng là $5.800 với thâm hụt $1.150, điều đó cho thấy một số manh mối về các kế hoạch dài hạn của chính quyền đối với cryptocurrency. 

Cụ thể, Nhà Trắng đang đề xuất rằng việc hiện đại hóa các quy tắc đối với tài sản kỹ thuật số, chủ yếu thông qua việc mở rộng báo cáo thuế và sẽ mang lại hơn $10B doanh thu trong 10 năm tới. 

Trong một diễn biến khác, ngân sách đã ghi nhận khoản tài trợ bổ sung $52B cho Bộ Tư pháp để thuê thêm các đại lý và khả năng phân tích để chống phần mềm tống tiền của Cơ quan quản lý nhằm nhấn mạnh đến hoạt động gây rối và chống lại việc lạm dụng cryptocurrency.

Ngoài ra bộ tài chính đã công bố kế hoạch trong 4 năm tới. Kế hoạch nhấn mạnh vai trò ổn định tài chính trong việc giải quyết “Các mối đe dọa mớingày càng tăng trong tài chính, tập trung vào rủi ro từ biến đổi khí hậu và tài sản kỹ thuật số” . 

Đầu tháng 3, Tổng thống Biden đã ban hành lệnh điều hành về tài sản kỹ thuật số . Mặc dù có một số lo ngại trước trong ngành công nghiệp cryptocurrency, lệnh chủ yếu nghiên cứu của một loạt các cơ quan liên bang thay vì kêu gọi một cuộc đàn áp rộng rãi. 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.