/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Nghị Viện SORA - HiddenGem Team

Nghị Viện SORA

News

Nghị Viện SORA

News

Nghị Viện SORA

News

Các điểm chính:

 • Sự phân chia đa cơ quan cho phép kiểm soát sự thông đồng và chống lại sự kiểm duyệt.
 • Không sử dụng token để bỏ phiếu giống như những blockchain network và tổ chức xã hội khác, SORA sẽ sử dụng sự phân chia đa cơ quan để quản lý blockchain network của SORA và sử dụng quỹ SORA theo cách phi tập trung.
 • Trong Nghị viện SORA, không có cơ quan hoặc ủy ban nào có thể vừa đề xuất vừa quyết định điều gì đó; sự phân chia quyền hạn rõ ràng cho phép xem xét cẩn thận và tránh tự lựa chọn.

Trật tự khôi phục từ sự hỗn loạn

Trong nhiều thiên niên kỷ, xã hội loài người đã tổ chức thành nhiều hình thức quản trị. Ở Athens cổ đại, nền dân chủ đã phát triển trong khoảng thời gian 200 năm và được cải thiện liên tục trong thời gian đó. Tuy nhiên, các hệ thống dân chủ hiện đại bỏ qua nhiều nguyên tắc thành công của nền dân chủ Athen và hầu hết đã thoái hóa thành các cuộc tranh cử nổi tiếng có thể kiểm soát được dễ dàng, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội được vũ khí hóa và kiểm soát các nguồn tin tức. Trước xu hướng không thể phủ nhận rằng công dân của các quốc gia trên thế giới ngày càng không hài lòng với chính phủ của họ, việc thiết kế một hệ thống tốt hơn để quản trị thế giới dường như là hợp thời.

Nhiều cộng đồng blockchain có một số hình thức quản trị thô sơ bằng cách sử dụng token biểu quyết hoặc token quản trị. Tuy nhiên, có một token để bỏ phiếu hiểu ngầm là có một chế độ tài phiệt, thường không được coi là một hình thức quản trị công bằng. Đã có nhiều dự án phát hiện việc lạm dụng hình thức này. Do đó, Nghị viện SORA sẽ không sử dụng biểu quyết bằng những token ngờ nghệch, mà thay vào đó sẽ có một hệ thống Nghị viện có nhiều cơ quan với sự phân tách quyền lực rõ ràng và với các thành viên được chọn ngẫu nhiên.

Quản trị bằng sự phân chia đa cơ quan

Tất nhiên có thể có nhiều hình thức dân chủ. Ở Athens cổ đại, hệ thống này phát triển theo thời gian, nhưng nhìn chung dựa trên 3 khái niệm:

 • Isonomia: nguyên tắc mọi công dân đều có quyền bình đẳng về chính trị.
 • Isegoria: quyền được nói và đóng góp của mọi công dân.
 • Sortition: lựa chọn ngẫu nhiên các nhóm công dân để đưa ra quyết định.

Plato khá tiêu cực về nền dân chủ Athen, và thực sự có rất nhiều ví dụ nổi tiếng về những thiếu sót, chẳng hạn như việc hành quyết Socrates, phạt Pericles, hoặc tẩy chay Aristedes. Ở Athens, nền dân chủ thường bị kiểm soát bởi những kẻ phá bĩnh ghen tị, những kẻ sẽ thao túng quần chúng để hạ gục bất cứ ai nổi bật nhờ sự giàu có hoặc tài năng xuất chúng.

Tuy nhiên, nền dân chủ Athen cũng có nhiều điểm mạnh. Nó cho phép nhiều người tham gia vào quá trình ra quyết định, và điều này đã trở thành cơ sở truyền cảm hứng cho Thượng viện La Mã. Nhiều người mô tả Athens là một “nền dân chủ trực tiếp” được biết đến với hội đồng lập pháp có tới 20% công dân có thể tham dự. Nhưng các quyết định quan trọng cũng được đưa ra bởi các nhóm công dân được lựa chọn ngẫu nhiên thay vì chính hội đồng. Hội đồng được lựa chọn ngẫu nhiên gồm 500 người thiết lập chương trình nghị sự cho đại hội, các ban lập pháp được chọn ngẫu nhiên đã thông qua luật mới và các tòa án công dân được chọn ngẫu nhiên có thể bác bỏ hội đồng.

SORA nhận được phản hồi tích cực từ Bouricius về thiết kế của Nghị viện SORA. Những phản hồi này cũng là những đề xuất đặc biệt gây ảnh hưởng lớn về việc kết hợp các nguyên tắc dân chủ cổ điển của Athen vào các hệ thống chính trị đương đại. Phần lớn dựa trên các bài viết và phản hồi của ông, Nghị viện SORA được thiết kế như một quốc hội đa cơ quan có sự tách biệt rõ ràng giữa việc đề xuất, ra quyết định và tạo luật. Không có tổng thống hay thủ tướng trong hệ thống này, thay vào đó, lãnh đạo của hệ thống là các quy tắc và tất cả những người tham gia cộng tác với nhau như những người ngang hàng bình đẳng, đưa ra và xem xét các đề xuất.

Nghị viện SORA bao gồm các cơ quan sau:

 • Ủy ban quy tắc: Đề xuất các quy tắc về những loại đề xuất nào có thể được chuyển cho Hội đồng chương trình nghị sự. Đồng thời đề xuất các quy tắc khác về quản lý hệ thống. Tất cả các đề xuất quy tắc cần phải được Ban hội thẩm chính sách phê chuẩn để nó có hiệu lực.
 • Hội đồng chương trình nghị sự: Đưa ra một đề xuất và nếu nó nằm trong ranh giới do Ủy ban Quy tắc đặt ra thì sẽ được bỏ phiếu về việc có chấp nhận hay không một đề xuất để nghiên cứu thêm.
 • Ban nghiên cứu đề xuất: Đối với mỗi đề xuất được Hội đồng chương trình nghị sự chấp nhận, một hoặc nhiều tình nguyện viên có thể đứng ra thành lập ban nghiên cứu đề xuất. Nếu càng nhiều tình nguyện viên thì có thể thành lập càng nhiều ban nghiên cứu và có thể tổng hợp các báo cáo nghiên cứu cho một đề xuất. Ngoài ra, các bộ tập trung vào các chủ đề cụ thể nên tham gia vào các nghiên cứu để cung cấp kiến thức chuyên môn của họ.
 • Hội đồng đánh giá: Sắp xếp các báo cáo từ các ban nghiên cứu thành một đề xuất để trình lên hội đồng thẩm định chính sách. Đề xuất nên liệt kê rõ ràng ưu và nhược điểm của đề xuất theo cách trung lập.
 • Hội đồng thẩm định chính sách: Mỗi đề xuất sẽ được quyết định bởi một hội đồng được chọn ngẫu nhiên được gọi là hội đồng thẩm định chính sách. Tất cả các thay đổi quy tắc, đề xuất, thu hồi quyền công dân và các hình phạt khác chỉ có thể được thông qua bởi hội đồng thẩm định chính sách.
 • Ủy ban chính sách tiền tệ: Thiết lập các tham biến cho chính sách tiền tệ và có thể đưa ra các đề xuất mới.
 • Cơ quan quản lý thị trường tài chính (FMA): Công cụ quản lý thị trường tài chính được FMA quản lý. Công cụ quản lý của Polkaswap cung cấp các cơ sở quản trị cho DEX.
 • Hội đồng giám sát: Theo dõi tất cả những người tham gia trong Nghị viện SORA và phát giác các hành vi vi phạm quy tắc. Nếu cần phải trừng phạt một cơ quan nào đó, nó sẽ đề xuất hình phạt cho hội đồng thẩm định chính sách để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thiết kế của SORA nhấn mạnh vào việc loại bỏ sự tự lựa chọn và kiểm soát của các phe phái, vì một công dân chỉ có thể tham gia vào một trong các cơ quan quản lý tại một thời điểm và các thành viên được lựa chọn ngẫu nhiên.

Quản trị bằng ẩn danh để chống lại ẩn danh

Các tổ chức dựa trên blockchain về bản chất là giả danh. Do đó, các khái niệm truyền thống về danh tính chẳng hạn như thẻ căn cước công dân không thể được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công của Sybil vào Nghị viện SORA, vì vậy phải sử dụng một phương pháp khác. Tương tự như hệ thống Proof-of-Stake, để trở thành một công dân trong Nghị viện SORA, cần phải ràng buộc bằng XOR. Mặc dù chưa được quyết định, khoảng 150 XOR có thể là mức ràng buộc để trở thành công dân SORA. Sự ràng buộc này có thể bị cắt đứt nếu công dân bị Hội đồng thẩm định chính sách kết tội vi phạm các quy tắc.

Bằng cách ràng buộc một chi phí không nhỏ cho việc trở thành một công dân và sử dụng sự ngẫu nhiên để lựa chọn công dân cho các chức năng ra quyết định, sự thống trị của bất kỳ thực thể nào trong toàn bộ quy trình trở nên khó có thể xảy ra xét về mặt thống kê.

Công dân SORA

Mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng để được lựa chọn, có quyền biểu quyết như nhau và nhận reward như nhau khi tham gia. Để bù đắp thời gian cho công dân, 1% quỹ được phân bổ cho các dự án sử dụng hiệu quả sẽ được phân bổ cho công dân.

Các công dân sẽ được chọn vào Nghị viện SORA bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên. Họ sẽ có thể từ chối nếu họ không thể cam kết, nhưng tốt hơn là nên cho phép công dân từ chối hơn là chờ đợi sự tình nguyện, bởi vì một số đối tượng nhân khẩu học và nền văn hóa sẽ thụ động hơn và bị hạn chế nếu yêu cầu họ hành động.

Trở thành công dân SORA là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Ngoài ràng buộc về quyền công dân, một số vị trí trong Nghị viện SORA có thể yêu cầu các thông tin xác thực để chứng nhận các phẩm chất nhất định. Điều này sẽ đảm bảo rằng Nghị viện SORA sẽ được điều hành hiệu quả và cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Nhiệm vụ chính của Nghị viện SORA là phân bổ XOR mới được đúc cho các dự án hiệu quả. Khi Nghị viện SORA phân bổ vốn, nó đang sử dụng quyền lực mạnh mẽ nhất đó là: tạo ra sức mua mới. Bằng cách kết hợp quản trị phi tập trung và phân bổ vốn phi tập trung, Nghị viện SORA có thể tạo ra một chính phủ thế giới kỹ thuật số có thể hoạt động để làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn mà không xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Vai trò của các chuyên gia

Ngoài các công dân, các nhóm chuyên gia làm việc toàn thời gian có khả năng làm việc trong các bộ của Nghị viện SORA để thực hiện các phân tích và mô phỏng, cũng như đề xuất các chính sách chiến lược dài hạn. Đưa các chuyên gia trong lĩnh vực vào một quy trình dân chủ, mà không có sự thống trị phi dân chủ của một tầng lớp kỹ trị là một sự cân bằng rất khó thực hiện. Sau khi tham khảo ý kiến của Bouricius, SORA quyết định sử dụng sự lựa chọn ngẫu nhiên để thành lập một cơ quan đề cử/tuyển dụng để thuê các chuyên gia chuyên nghiệp làm việc trong các bộ hỗ trợ Nghị viện SORA. Những nhân viên này sau đó cũng có thể bị loại bỏ nếu Hội đồng thẩm định chính sách đề xuất và phê chuẩn.

Quản trị toàn cầu siêu quốc gia

Vì SORA (XOR) hướng tới mục tiêu trở thành một đơn vị tính toán, kho lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi siêu quốc gia toàn cầu nên Nghị viện SORA cũng cần phải mang tính toàn cầu, để tránh tình huống tiến thoái lưỡng nan Triffin. Do đó, mục tiêu cuối cùng của tất cả những điều này là không chỉ tạo ra một trật tự kinh tế mới toàn cầu, mà còn là một hệ thống quản trị siêu quốc gia có thể đi cùng với nó. Quản trị dân chủ và phân bổ vốn kết hợp với nhau sẽ là một thế lực mạnh mẽ có thể được sử dụng để đoàn kết mọi người trên toàn cầu vào sự hợp tác hiệu quả.

Giới thiệu về SORA NEO Netwodk, Polkaswap và Ví Fearless

SORA NEO (Trật tự kinh tế mới) là một hệ thống kinh tế mới nhằm tạo ra một ngân hàng trung ương siêu quốc gia, phi tập trung (DCB) với các công cụ tích hợp cho Defi. SORA Network triển khai một cấu trúc Parachain mới trên Polkadot và Kusama network, với khả năng kết nối hệ sinh thái Polkadot với các blockchain bên ngoài (như Ethereum). Một trong những ứng dụng DeFi sẽ chạy trên SORA Network là Polkaswap, một trình tổng hợp thanh khoản non-custodial, AMM DEX chuỗi chéo được thiết kế độc đáo cho hệ sinh thái Polkadot với tính thanh khoản vô hạn thông qua một trong những loại công nghệ thanh khoản tổng hợp (ALT) với sự bảo mật và sự tiện lợi của một DEX.

Fearless là ví di động được thiết kế cho tương lai phi tập trung trên Kusama và Polkadot Network, có hỗ trợ trên nền tảng iOS và Android. Trải nghiệm người dùng tuyệt vời, hiệu suất nhanh và lưu trữ tài khoản an toàn. Ví Fearless sẽ tích hợp Polkaswap để swap tài sản dễ dàng, phi tập trung.