/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Ngân hàng Nga muốn cấm các ví cryptocurrency phi pháp - HiddenGem Team

Ngân hàng Nga muốn cấm các ví cryptocurrency phi pháp

News

Ngân hàng Nga muốn cấm các ví cryptocurrency phi pháp

News

Ngân hàng Nga muốn cấm các ví cryptocurrency phi pháp

News

Hiệp hội các ngân hàng Nga trước đây đã hợp tác với Binance như một phần tập trung vào quy định về crypto. Ngoài ra, một hiệp hội ngân hàng lớn của Nga muốn hình sự hóa việc giữ các Private key.

Trái ngược với các tài khoản tại các sàn CEX, ví phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ crypto mà không cần phụ thuộc vào bên thứ ba. Họ không có khả năng đóng băng, chặn hoặc thu giữ tài sản crypto của người dùng. Điều này cho phép các nhà đầu tư toàn quyền kiểm soát crypto của họ và private key.

Nhưng Hiệp hội các ngân hàng Nga đã phát triển một khuôn khổ để tịch thu crypto  được lưu trữ trên các ví từ các con nợ và tội phạm. Khung này nhằm mục đích đưa ra trách nhiệm hình sự đối với việc không lưu trữ Bitcoin ( BTC ) trên ví phi tập trung. Hiệp hội cũng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vì việc từ chối cung cấp private key cho cơ quan có thẩm quyền.

Hiệp hội đã gửi một lá thư đề xuất tới cơ quan quản lý bao gồm Ngân hàng Trung ương Nga và Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang vào giữa tháng Tư. Các chủ ngân hàng thừa nhận rằng đề xuất của họ khá phức tạp bởi những khó khăn liên quan đến việc truy cập vào các ví không có tài khoản do chủ sở hữu và việc truy cập các khoản tiền đó mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Bài viết nhằm mục đích đưa thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Cảm ơn các bạn đã xem.