/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Network Nervous System (NNS) hoạt động như thế nào? - HiddenGem Team

Network Nervous System (NNS) hoạt động như thế nào?

News

Network Nervous System (NNS) hoạt động như thế nào?

News

Network Nervous System (NNS) hoạt động như thế nào?

News

Khi tìm hiểu về Giao thức Internet Computer chúng ta thấy rằng Internet Computer được điều hành bởi chính Hệ thống thần kinh mạng (NNS). Vậy NNS là gì? nó vận hành, hoạt động ra sao? Tại sao nó có thể trở thành một phần không thể thiếu của Giao thức Internet Computer? Để trả lời cho những điều đó, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu Hệ thống thần kinh mạng (NNS) qua bài viết dưới đây của Sunny G – Một kỹ sư công nghệ trong cộng đồng Dfinity.

Network Nervous System (Hệ thống thần kinh mạng) là gì?

Nói một cách dễ hiểu, NNS là bộ não của Internet Computer. Đó là một hệ thống tự quản quản lý và điều hành mọi thứ (hoạt động, kinh tế, kiến ​​trúc mạng, v.v.) trong Internet Computer.

Do đó, NNS xác định Nodes nào thuộc mạng con nào, có bao nhiêu nodes trong mạng con và cách mở rộng quy mô các Nodes và hộp (canisters). Nó kiểm soát khá nhiều mọi thứ về hoạt động và quản trị của Internet Computer.

Nguồn: Dfinity.org – NNS

Hệ thống thần kinh mạng chấp nhận hoặc từ chối các đề xuất do cộng đồng, nhà phát triển hoặc người dùng gửi.

NNS đưa ra các đề xuất cho một cuộc bỏ phiếu, chẳng hạn như có nên mở rộng mạng bằng cách thêm mạng con hoặc Nodes mới hay không. Các đề xuất sau đó được bỏ phiếu bởi những người nắm giữ và đã khóa Token ICP của họ trong tế bào thần kinh. Tất nhiên, có một phần thưởng cho việc bỏ phiếu cho các đề xuất (khoảng 29% APY trong năm đầu tiên).

Hệ thống thần kinh mạng (NNS) được lưu trữ bên trong Máy tính Internet. Một chu trình hoạt động của nó sẽ là : Trung tâm dữ liệu> Nodes> Subnet> NNS Canisters.

Các thành phần của NNS

Nguồn: Dfinity.org
Nguồn – Dfinity.org – NNS Canisters
Governance Canister (Hộp quản trị)

Hộp này lưu trữ các đề xuất và tế bào thần kinh sau đó sẽ bỏ phiếu cho các đề xuất đó.

Registry Canister (Hộp đăng ký)

Hộp đăng ký lưu trữ cấu hình của Internet Computer.

Governance Proposals (Đề xuất quản trị)
Nguồn: DFINITY.org

Các loại đề xuất được nộp cho NNS – Hiện tại có bốn loại đề xuất:

#SubnetManagement: Thay đổi cấu trúc liên kết, chẳng hạn như thêm và xóa các nodes và mạng con mới.

#ExchangeRate: Đề xuất cung cấp thông tin “thời gian thực” về giá trị của các Token.

#NodeAdmin: Quản lý các Nodes, chẳng hạn như nâng cấp các bản sao.

#NetworkEconomics: Kinh tế, chẳng hạn như xác định phần thưởng nào nên được trả.

Khi các tế bào thần kinh biểu quyết thông qua các đề xuất, chúng sẽ được thêm vào Cơ quan đăng ký NNS. Một hộp NNS khác là ” Hộp đựng sổ cái “, ghi lại các token và giao dịch.

Nguồn – Dfinity.org – Ledger Canister

Thần kinh bình chọn và kiếm phần thưởng khi tham gia quản trị.

Các Token có thể được khóa dưới dạng nơ-ron bằng NNS. Tế bào thần kinh là các Token bị khóa tham gia vào việc quản lý Internet Computer bằng cách bỏ phiếu cho các đề xuất. Như đã đề cập ở trên, các Token sẽ có một khoảng thời gian bị khóa khi tham gia vào tế bào thần kinh – Thời gian tối thiểu là 6 tháng và tối đa 8 năm. Bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận cho việc khóa các Token này.

Khi các tế bào thần kinh bỏ phiếu, chúng nhận được “Thời hạn biểu quyết”, Sau khi đạt đến tỷ lệ mong muốn mong muốn (ví dụ – 1% cho 100 Token bị khóa trong các nơ-ron), các Token có thể được mở ra.

Nguồn – Dfinity.org – Quản trị
Nguồn – Dfinity.org – Quy trình làm việc để tạo tế bào thần kinh
Cycles (Chu kỳ)

Dùng để thực hiện các chức năng của hộp (Canister).

Chu kỳ là nhiên liệu cho Internet Computer. Chúng được sử dụng để tính toán và chúng cần được thêm vào hộp đựng phần mềm để hoạt động. Các token ICP có thể được chuyển đổi thành chu kỳ và một hộp “đúc chu kỳ” trong NNS.

Nguồn – Dfinity.org – Cycles

Các Token được đốt cháy để tạo ra các chu kỳ được gắn với đồng franc Thụy Sĩ, quá trình đốt này sẽ làm cho đồng ICP giảm phát. Và chi phí để chạy mỗi một chu kỳ không dựa trên Token ICP nên nó sẽ làm cho chi phí trên mạng rẻ và dễ dàng kiểm soát hơn.

Đây là một trong những lợi thế đáng kể nhất so với Ethereum và các blockchain khác, nơi giá gas thường cao và ngăn cản Defi phát triển rộng hơn.

Cách sử dụng hệ thống thần kinh mạng (NNS)

NNS có thể được truy cập bằng – nns.ic0.app . Nó yêu cầu một Danh tính Internet để đăng nhập và sử dụng các tính năng của NNS.

NNS – Màn hình đăng nhập

Sau khi đăng nhập, chúng ta có thể tạo các nơ-ron mới để đặt & khóa các token ICP, bỏ phiếu cho các đề xuất và chuyển đổi mã thông báo thành chu kỳ. Các tế bào thần kinh cũng có thể được đặt cùng với các token bổ sung, ngoài ra NNS cũng có thể được sử dụng như một ví nóng.

Ảnh chụp nhanh của nns.ic0.app

Đặt và khóa Token vào tế bào thần kinh sẽ mang lại phần thưởng, và ngoài ra việc bỏ phiếu cho các đề xuất cũng mang lại một phần thưởng không nhỏ. Khi đạt đến tỷ lệ nhất định (dựa trên tỷ lệ tiền đặt cược), một tế bào thần kinh ICP mới có thể được tạo ra.