/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Nền Tảng SwitchSwap NFT DeFi Sớm Ra Mắt Được Hỗ Trợ Bởi Crust - HiddenGem Team

Nền Tảng SwitchSwap NFT DeFi Sớm Ra Mắt Được Hỗ Trợ Bởi Crust

News

Nền Tảng SwitchSwap NFT DeFi Sớm Ra Mắt Được Hỗ Trợ Bởi Crust

News

Nền Tảng SwitchSwap NFT DeFi Sớm Ra Mắt Được Hỗ Trợ Bởi Crust

News

SwitchSwap là gì?

SwitchSwap là một nền tảng hoàn toàn phi tập trung cho người dùng Web3 để mint, quản lý và trade/swap NFTs từ nhiều blockchains. SwitchSwap được thiết kế để xây dựng một danh mục hoàn chỉnh các ứng dụng phi tập trung dành riêng cho NFT bằng cách bao gồm toàn bộ lifecycle của các trường hợp NFT với một số giải pháp theo kiểu Web3 đẹp mắt.

Đến nay, một sản phẩm nguyên mẫu của SwtichSwap đang dần thành hình. Ở giai đoạn hiện tại, một blockchain (Polygon với ví cắm thêm MetaMask) và ba cấu hình NFT (Với đăng ký tác giả, đơn giản hóa, không có NFT Card) được hỗ trợ, nhưng hãy nhớ rằng cuối cùng sẽ có khả năng tương thích multi-chain và multi-wallet cho nền tảng này.

Được cung cấp bởi Crust

Là nền tảng của sáng kiến Web3, lưu trữ phi tập trung đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các trường hợp Web3 mà có thể kể tên, bao gồm: lưu trữ DAPPs, lưu trữ & lưu trữ dữ liệu off-chain chung, lưu trữ siêu dữ liệu NFT và lưu trữ dữ liệu GameFi / SocialFi / Metaverse. Các trường hợp liên quan đến NFT cũng không ngoại lệ. Đây là lý do tại sao SwitchSwap chọn tích hợp Crust Network làm giải pháp tích hợp sẵn của họ để lưu trữ siêu dữ liệu NFT trong quá trình minting.

 

Trước khi NFT token được , hãy metadata  là ‘Crusted’ trước.

Một ý nghĩa khác khi ghi chú ‘Powered by Crust’ là SwitchSwap cũng được đưa vào danh sách dự án tài trợ bởi DCF (Decentralized Cloud Foundation). Dự án thú vị này được đặt nhiều hy vọng kể từ khi bắt đầu từ đầu năm nay bởi một nhóm nhà phát triển có trụ sở tại Châu Âu. Nhóm nghiên cứu tin rằng, bằng cách tung ra nền tảng SwitchSwap, vấn đề hóc búa mà toàn bộ hệ sinh thái NFT phải đối mặt là cách chúng ta có thể dễ dàng, lưu trữ an toàn siêu dữ liệu NFTs theo một phương thức phi tập trung và vĩnh viễn sẽ được giải quyết ở một mức độ lớn.

Các tính năng thú vị về SwitchSwap

SwitchSwap không chỉ đơn thuần là một nền tảng mint NFTs phi tập trung. Có một số thành phần thú vị hơn giúp phân biệt SwitchSwap với các thành phần khác.

Tạo NFT cho file của riêng bạn

SwitchSwap đang thử nghiệm một cơ chế mới để xác định và tạo NFT token bởi người dùng của nó. Không giống như các hợp đồng khác mà bạn có thể tìm thấy trên các nền tảng mint NFT hiện có, hợp đồng được tạo trong SwtichSwap mở cho mọi người mint một NFT có thể được coi là giấy nhận dạng cho một file. Ý tưởng cơ bản là cho phép người dùng tạo NFT cho các file của riêng họ, có thể ở dạng văn bản, hình ảnh, video… và bất cứ thứ gì khác.

Bản giới thiệu hợp đồng đã triển khai trên Polygon:

https://polygonscan.com/address/0xa0Afb3513B99E1b099CE9F3C007eE937B04e7870

NFT từ hợp đồng này: https://opensea.io/assets/matic/0xa0Afb3513B99E1b099CE9F3C007eE937B04e7870/78

Thư viện và Swap NFTs với MATIC Token

Người dùng có thể đặt lệnh bán NFT của họ trong thư viện và những người khác có thể mua thông swap contract. Lúc đầu, swap contract bị giới hạn đối với các NFT được tạo tự nhiên trên SwitchSwap, nhưng team đang tìm khả năng hoạt động với tất cả các token ERC721.

NFTs Manager

NFT Manager cho phép người dùng xem tất cả NFT mà họ sở hữu, cũng như các file, nếu có thể xem được, được liên kết với NFT. Người dùng có thể đọc trạng thái lưu trữ hiện tại của các file và gia hạn các storage orders tương ứng trên Crust Network.

Giới thiệu về Crust Grants Program

Crust Grants Program, do Decentralized Cloud Foundation (DCF) phát động, thưởng cho các dự án làm tăng giá trị cho hệ sinh thái lưu trữ Web 3.0 decentralized cloud. Grants chia lưu trữ đám mây phi tập trung thành các technology stacks ở sáu, bao gồm chain protocol layer, file systems protocol layer, node strategies layer, development tools & infrastructure layer, blockchain-based applications layer & user-based applications layer, khuyến khích các dự án trong hệ sinh thái decentralized cloud storage ở mức tối đa.