/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
NEARWEEK EDITION #28 18 – 24 OCT 2021 ???? - HiddenGem Team

NEARWEEK EDITION #28 18 – 24 OCT 2021 ????

Uncategorized

NEARWEEK EDITION #28 18 – 24 OCT 2021 ????

Uncategorized

NEARWEEK EDITION #28 18 – 24 OCT 2021 ????

Uncategorized

Những sự kiện lớn xung quanh hệ sinh thái:

 • Vào ngày 20 tháng 10, testnet đã được nâng cấp thành công lên bốn phân đoạn thông qua nâng cấp giao thức simple nightshade.
 • NEAR Protocol phát hành chương trình tài trợ phát triển hệ sinh thái lớn nhất trị giá 800 triệu đô la!
 • DeFi TVL phá vỡ mức 100 triệu đô la Mỹ!
 • Kyber rất vui khi trở thành một trong những dự án DeFi tiên phong xây dựng trên NEAR.
 • REF đã được liệt kê trên MEXC Global.
 • Aurora đã ra mắt blockexplore để cải thiện hơn nữa trải nghiệm của người dùng và nhà phát triển.
 • Hơn 50 triệu đô la khối tài sản được dịch chuyển trên Cầu Rainbow
 • Ref fianance + 100 triệu đô la TVL.
 • NEAR tham gia Liên minh Stablecoin OIN để nâng cấp DeFi.
 • Giới thiệu burrow.cash! Một giao thức thị trường lãi suất được xây dựng trên NEAR.
 • RiskSwap đối tác với Giao thức NEAR.
 • Chronicle tham gia Aurora với tư cách là một đối tác trong hệ sinh thái ban đầu.
 • Trò chơi Vorto huy động được 4 triệu đô la để biến nền kinh tế ảo trở thành hiện thực cho các game thủ.

NEAR’s week với con số:

 • Total transactions: 39,734,526
 • Total accounts: 1,251,280
 • Weekly active accounts: WIP
 • Monthly active developers: 1163

Các dự án:

 • Bản cập nhật hàng tuần của Aurora có thể được đọc tại đây hoặc xem tại đây.
 • Chronicle tham gia Aurora với tư cách là một đối tác trong hệ sinh thái ban đầu.
 • DeBio Network đã nhận được 400k $ OCT phiếu bầu trong giai đoạn bỏ phiếu chuỗi ứng dụng.
 • Tình trạng phát triển Appchains trên Mạng Octopus.
 • Hành trình sản phẩm & thông tin chi tiết về Web 3.0 UX với Trevor từ Cron Cat.

Tóm tắt điều hành

MAD đã vượt qua con số 1000! Điều này cho thấy rằng thông báo gần đây về quan hệ đối tác, tài trợ và sự kiện đã có thể thu hút sự chú ý và cam kết thực sự của nhà phát triển.

Cảnh quan DeFi tại NEAR ngày càng hoạt động tích cực hơn khi được chỉ ra bởi các hợp đồng đang hoạt động hàng đầu và các dapp giới thiệu tạo tài khoản hàng đầu và dự đoán sẽ tăng nhiều hơn với thông báo gần đây về khoản tài trợ DeFi với Proximity.

Lưu lượng truy cập từ các quốc gia bên ngoài châu Á tăng đáng kể trong hai tuần qua, đặc biệt là Mỹ, Nga và Anh. Điều này cho thấy rằng chúng tôi có thể thu hút sự chú ý đồng đều hơn trên khắp thế giới.

Nguồn: https://nearweek.com/