/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
NEAR và DEIP: khi các ngôi sao cùng một đường thẳng - HiddenGem Team

NEAR và DEIP: khi các ngôi sao cùng một đường thẳng

News

NEAR và DEIP: khi các ngôi sao cùng một đường thẳng

News

NEAR và DEIP: khi các ngôi sao cùng một đường thẳng

News

DEIP gần đây đã thông báo rằng họ đang tham gia hệ sinh thái NEAR. Quyết định này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, đặc biệt là NEAR là nền tảng hợp đồng thông minh mạnh nhất hiện nay.

Bất chấp sức mạnh của các hợp đồng thông minh khác, một trong những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn NEAR là các giá trị của hệ sinh thái và tầm nhìn chung của chúng tôi đối với nền kinh tế sáng tạo.

Giống như DEIP, NEAR tập trung vào người sáng tạo, sự cởi mở và nội dung. Chúng tôi có chung trọng tâm là thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo bằng cách sử dụng NFTs một cách minh bạch và phi tập trung. Điều này làm cho NEAR không chỉ là nền tảng hợp đồng thông minh và phương thức thanh toán lý tưởng cho các nỗ lực gây quỹ của chúng tôi, mà còn là một đối tác đáng tin cậy với tầm nhìn chung cho tương lai.

Cả hai chúng tôi đều tin tưởng vào sức mạnh của công nghệ Web3 phi tập trung để giúp người sáng tạo hưởng lợi nhiều hơn từ tài sản trí tuệ của họ thông qua việc loại bỏ các nhà xuất bản và nền tảng tập trung. Hơn nữa, cả NEAR và DEIP đều nhằm cung cấp cho nền kinh tế sáng tạo công cụ tài chính để giải phóng mọi người khỏi các tài khoản ngân hàng và các kế hoạch khai thác tiền bản quyền.

Điều thực sự thú vị về những gì mà quan hệ đối tác của chúng tôi có thể mang lại là sự phong phú của các dự án NFT trong hệ sinh thái NEAR và những gì chúng tôi có thể làm cho cộng đồng trong các dự án đó.

Có thể thấy một trong những lợi ích lớn nhất của công nghệ DEIP thông qua Giao thức thanh khoản động của chúng tôi. Giao thức cho phép khai thác thanh khoản bằng cách sử dụng NFT, ngoài việc sử dụng NFT làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Điều này có nghĩa là người sáng tạo có thể sử dụng tài sản trí tuệ của họ làm bảo đảm để đổi lại khoản vay, mà họ có thể sử dụng tùy thích.

Điều này áp dụng cho tất cả các loại NFT, cho dù chúng là tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, nghiên cứu khoa học, bạn đặt tên cho nó.

Vì giao thức của DEIP cho phép phân đoạn các NFT, chủ sở hữu của các NFT trên hệ sinh thái NEAR thậm chí còn có cơ hội nâng cao giá trị của các khoản nắm giữ của họ. Ví dụ: chỉ cần xem giá trị của Doge meme đã được báo cáo là đã tăng vọt như thế nào từ giá bán 4 triệu đô la lên 220 triệu đô la sau khi phân tích. Đây chỉ là một phần và là phần nổi của tảng băng chìm.

Đây chỉ là một vài ví dụ về cách DEIP sẽ đóng góp vào hệ sinh thái của NEAR. Chúng ta cùng nhau mong chờ một tương lai Web3 thú vị!

Nguồn: https://medium.com/deip/near-and-deip-when-the-stars-and-values-align-5795781dc55b