/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Morgan Stanley là ngân hàng nắm giữ nhiều quỹ Bitcoin nhất thế giới ? - HiddenGem Team

Morgan Stanley là ngân hàng nắm giữ nhiều quỹ Bitcoin nhất thế giới ?

News

Morgan Stanley là ngân hàng nắm giữ nhiều quỹ Bitcoin nhất thế giới ?

News

Morgan Stanley là ngân hàng nắm giữ nhiều quỹ Bitcoin nhất thế giới ?

News

Morgan Stanley hiện có thể là tổ chức nắm giữ tổ chức lớn nhất của quỹ Bitcoin, Grayscale Bitcoin Fund (GBTC). GBTC là quỹ bitcoin được giao dịch công khai lớn nhất trên thế giới, với hơn 700.000 nhà đầu tư và hơn $24B tài sản . Số cổ phiếu này trị giá hơn $345M.

Danh mục đầu tư tăng trưởng của Morgan Stanley vào tháng 8 năm ngoái nắm giữ 2.3M cổ phiếu, đã tăng gần gấp đôi. Danh mục đầu tư có hơn $10.7B tài sản đang được quản lý và giữ vị trí GBTC lớn nhất trong số 17 danh mục đầu tư của Morgan Stanley có liên quan đến quỹ.

Theo hồ sơ pháp lý trước đây, Ark Invest là cổ đông lớn nhất của GBTC với 7.9M cổ phiếu trị giá gần $210M. Trong khi hầu hết các cổng thông tin tài chính dường như cho thấy Ark Invest vẫn là tổ chức nắm giữ tổ chức lớn nhất của quỹ, dữ liệu theo cho thấy công ty đã loại bỏ cổ phiếu trong vài tháng qua.

Theo một trang web theo dõi các quỹ, Ark Invest hiện nắm giữ 6.1M cổ phiếu GBTC, trị giá gần $160M. Sự thay đổi này sẽ khiến Morgan Stanley trở thành tổ chức nắm giữ cổ phiếu GBTC lớn nhất.

Trong ghi chú, các nhà phân tích viết rằng nếu giá bitcoin giảm xuống dưới mốc $28.000, thị trường có thể sẽ tiếp tục suy yếu. Mặt khác, mốc $45.000 là mức giá cho thấy xu hướng giảm đã hết.

Đáng chú ý, mỗi cổ phiếu GBTC có 0.00092784 BTC trị giá $36.42, có nghĩa là quỹ đang giao dịch với mức chiết khấu sâu so với giá trị tài sản ròng của nó. Theo Barron’s , khoản chiết khấu có thể thu hẹp nếu GBTC đổi thành một quỹ giao dịch trao đổi hoặc nếu người mua cuối cùng đẩy giá của nó lên gần với giá trị tài sản ròng của nó.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.