/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Moonbeam Và Zenlink Thông Báo Hợp Tác Cho DEX Aggregation Trên Kusama Và Polkadot - HiddenGem Team

Moonbeam Và Zenlink Thông Báo Hợp Tác Cho DEX Aggregation Trên Kusama Và Polkadot

News

Moonbeam Và Zenlink Thông Báo Hợp Tác Cho DEX Aggregation Trên Kusama Và Polkadot

News

Moonbeam Và Zenlink Thông Báo Hợp Tác Cho DEX Aggregation Trên Kusama Và Polkadot

News

Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Zenlink đã công bố tích hợp với Moonriver , một nền tảng smart contract tương thích với Ethereum trên Kusama.

Moonbeam là một smart contract parachain tập trung vào khả năng tương thích Ethereum trên Polkadot. Là nền tảng liquidity-sharing cross-chain đầu tiên, Zenlink sẽ triển khai đầu tiên cho Moonriver, sister network của Moonbeam network trên Kusama. Bắt đầu từ Moonriver, Zenlink đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ DEX hiệu quả cho toàn bộ hệ sinh thái Polkadot DeFi.

Zenlink là giao thức cross-chain DEX đầu tiên được xây dựng trên Polkadot. Zenlink đã phát triển ba cách khác nhau: Module, EVM và WASM, làm các kênh để truy cập nền tảng DEX và cho phép kết nối thuận tiện với Zenlink. Điều này cải thiện trải nghiệm người dùng cho các giao dịch tài sản cross-chain trên hệ sinh thái Polkadot.

Team kỹ sư Zenlink đang tích cực làm việc để cung cấp một vòng thử nghiệm DEX aggregator mới trên Moonriver, sister network của Moonbeam có “trụ sở” tại Kusama. Sự tích hợp này sẽ là một trường hợp sử dụng cần thiết cho trải nghiệm tài sản Kusama-native cross-chain, sẽ được sử dụng để mở khóa giao thức DEX cuối cùng dựa trên Substrate. Tất cả các parachains có thể xây dựng DEX bằng một cú nhấp chuột và chia sẻ thanh khoản từ môi trường EVM dựa trên Moonriver.

“Nhờ hỗ trợ EVM hoàn hảo của Moonriver, các nhà phát triển không chỉ có thể nhanh chóng triển khai các dự án trên Moonriver mà còn có thể trải nghiệm những lợi thế tương tác khổng lồ do parachains mang lại trong tương lai. Các tính năng kỹ thuật này cũng giúp Moonriver xây dựng một hệ sinh thái và thu hút giá trị và sự chú ý của người dùng trong một khung thời gian rất ngắn, ”Guotao, đồng sáng lập Zenlink cho biết. “Zenlink hy vọng đưa các tài sản chuỗi không đồng nhất khác lên Moonriver parachain bằng cách triển khai trên Moonriver để người dùng trong hệ sinh thái Polkadot có thể dễ dàng giao dịch nhiều loại tài sản phong phú hơn trên Moonriver.”

“Polkadot đạt được khả năng mở rộng thông qua việc chạy nhiều parachains song song, nhưng do đó, tính thanh khoản có thể bị phân tán trên nhiều parachains,” Derek Yoo, Người sáng lập Moonbeam cho biết. “Cách tiếp cận multi-chain độc đáo của Zenlink để tổng hợp thanh khoản và order routing có thể giúp thống nhất và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng cuối trong khi vẫn cho phép tài sản tồn tại trên các chains khác nhau. Loại phương pháp tiếp cận native multi-chain này rất phù hợp với Polkadot và là chỉ báo hàng đầu cho các ứng dụng web3 sẽ trông như thế nào khi chúng áp dụng kiến ​​trúc multi-chain. ”

Zenlink hiện đã xuất hiện trên Moonriver. Trong tương lai gần, tập hợp cross-chain DEX của Zenlink sẽ được triển khai cho Moonbeam network (sau khi network này được khởi chạy).