/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Moonbeam Foundation công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng - HiddenGem Team

Moonbeam Foundation công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng

News

Moonbeam Foundation công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng

News

Moonbeam Foundation công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng

News

“Moonbeam Foundation vừa mới công bố sự kiện Take Flight cho cộng đồng Moonbeam, nhằm cảm ơn cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ trong suốt quá trình phát triển và hỗ trợ việc ra mắt Moonbeam sắp tới trên Polkadot.

Sự kiện Take Flight sẽ diễn ra vào ngày 7/9 và sẽ phân bổ 80 triệu $GLMR theo tuần tự 3 vòng. Tất cả mọi người trong cộng đồng Moonbeam đều có thể tham gia sự kiện, bao gồm: Ambassadors & Senior Ambassadors, người sở hữu Moonbeam PolkaPet, người tham gia crowdloan của Moonriver, những người hỗ trợ quan trọng, thành viên cộng đồng Telegram và Discord của Moonbeam.”

Chi tiết của sự kiện Take Flight

 • Số lượng token dành cho sự kiện: 80.000.000 GLMR (8% của nguồn cung cấp ban đầu, được xác định lại)
 • Ngày bắt đầu: vào lúc 10:00 PM ngày 7/9/2021 (GMT+7).
 • Thời lượng: theo tuần tự 3 giai đoạn, giai đoạn đầu tiên sẽ đảm bảo số lượng token phân bổ.
 • Khóa: 40 ngày kể từ ngày khởi chạy mạng GLMR (khi chức năng transfers và EVM khả dụng), không vesting.
 • Giá: sẽ được thông báo sau (sẽ giống nhau ở cả 3 vòng).
 • Token được chấp nhận: USDT, USDC, ETH, BTC *
 • Điều kiện: người dùng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Cư dân và công dân Hoa Kỳ không đủ điều kiện tham gia.
 • Một liên kết đến sự kiện Take Flight sẽ được gửi đến những người tham gia thuộc Whitelist.

* có thể được thay đổi. Moonbeam Foundation sẽ cập nhật bất kỳ thay đổi nào trên trang web trước khi bắt đầu sự kiện. Thông báo gần đây của Moonbeam Foundation.

Cơ cấu của sự kiện Take Flight

Take Flight là một sự kiện dành riêng cho cộng đồng và sẽ bao gồm ba vòng tuần tự trong một khoảng thời gian nhiều ngày. Như vậy, cả ba vòng sẽ yêu cầu một Whitelist để tham gia.

Moonbeam Foundation đã thiết kế sự kiện Take Flight với mục đích công bằng cho cộng đồng Moonbeam. Mục tiêu đội ngũ cho sự kiện này không phải là tối đa hóa số tiền thu được, mục tiêu của họ là khen thưởng và cảm ơn cộng đồng vì sự trung thành và hỗ trợ của họ trong suốt quá trình phát triển và hỗ trợ việc ra mắt Moonbeam sắp tới trên Polkadot.

Trong nỗ lực làm cho sự kiện này trở nên toàn diện và công bằng nhất có thể, Moonbeam Foundation đã bổ sung các thông số sau:

 • No Whales: Sự kiện sẽ có một giới hạn phân bổ vừa phải đối với người tham gia cá nhân để các quỹ lớn không thể tham gia vào và thực hiện một khoản phân bổ lớn.
 • Giới hạn mức đóng góp tối thiểu thấp: Moonbeam sẽ giới hạn mức đóng góp tối thiểu khá thấp để nhiều thành viên trong cộng đồng có thể tham gia
 • Các vòng diễn ra theo tuần tự: Ba vòng trong Whitelist được tách biệt để giúp đảm bảo rằng nhiều thành viên cộng đồng có cơ hội tham gia công bằng.

Cách tham gia vào các vòng của sự kiện Take Flight

Sự kiện Take Flight sẽ bao gồm 3 vòng như hình bên dưới:

Vòng 1: 

Moonbeam Ambassador

Nếu bạn là Ambassadors hoặc Senior Ambassadors* trước ngày 13/8/2021 7:00 PM (GMT+7), thì địa chỉ email của bạn đã nằm trong Whitelist “Community Early Access” Vòng một. Bạn sẽ nhận được email từ takeflight@moonbeam.foundation trong vòng bảy (7) ngày tới. Email này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách đăng ký và hoàn tất xác minh danh tính cho sự kiện.

* Ambassadors và Senior Ambassadors là những người đã hoàn thành đầy đủ quy trình đăng ký đại sứ và hoàn thành thành công hai nhiệm vụ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN cho đội ngũ.

Người tham gia Crowdloan của Moonriver trực tiếp qua Moonbeam Foundation Dapp
Nếu bạn đã tham gia Crowdloan của Moonriver thông qua DApp của Moonbeam Foundation, thì bạn có thể thêm địa chỉ email của mình vào Whitelist thông qua cùng một DApp.

Truy cập trang chủ DApp và nhấp vào nút “Start” để bắt đầu quá trình. Làm theo các bước sau để thêm địa chỉ email của bạn vào Whitelist:

Kết nối Polkadot.js Extension và sau đó chọn địa chỉ Kusama mà bạn đã sử dụng để đóng góp cho phương thức cộng đồng Moonriver. Điều này sẽ hiển thị “Chi tiết đóng góp” của bạn.
Nhấp vào nút “Submit Email” màu xanh lam.
Nhập email của bạn, chọn checkbox khi bạn đã đọc lại chính sách bảo mật, sau đó ký một tin nhắn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng Polkadot.js để xác minh quyền sở hữu tài khoản.
Vậy là bạn đã hoàn thành, lưu ý: không có giao dịch và không có phí. Sau khi gửi email, bạn sẽ nhận được email từ takeflight@moonbeam.foundation trong vòng bảy (7) ngày tới với thông tin chi tiết về cách đăng ký và hoàn tất xác minh danh tính cho sự kiện. Bài hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Người tham gia Crowdloan của Moonriver qua KuCoin

Nếu bạn đã tham gia Crowdloan của Moonriver thông qua KuCoin, thì bạn sẽ nhận được hướng dẫn từ KuCoin về cách tham gia Whitelist.

Lưu ý: đối với những người tham gia Crowdloan thông qua các sàn giao dịch khác: Tại thời điểm này, Moonbeam Foundation không có khả năng xác minh sự tham gia của bạn mà không có sự trợ giúp từ sàn giao dịch của bạn. Đội ngũ đang làm việc để xác định giải pháp và sẽ cung cấp bản cập nhật nếu tìm thấy giải pháp.

Chủ sở hữu của Moonbeam PolkaPet

Đối với những người đã giữ Moonbeam PolkaPet từ đầu năm nay sẽ có thể tham gia whitelist của Take Flight. Miễn là bạn sở hữu Moonbeam PolkaPet trước ngày 13/8 7:00 PM (GMT+7) (số block 13016689 trên Ethereum MainNet), bạn có thể gửi email của mình cho whitelist. Vui lòng truy cập PolkaPet Whitelist DApp để xác minh quyền sở hữu PolkaPet của bạn và thêm địa chỉ email của bạn vào whitelist.

Sau khi bạn gửi email của mình qua PolkaPet Whitelist DApp , thì email của bạn sẽ được đưa vào whitelist. Bạn sẽ nhận được email trong vòng bảy (7) ngày tới từ takeflight@moonbeam.foundation với thông tin chi tiết về cách đăng ký và hoàn tất xác minh danh tính cho sự kiện. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Vòng 2: Dành cho các thành viên cộng đồng Telegram, Discord của Moonbeam

Thành viên nhóm Telegram của Moonbeam

Nếu bạn là thành viên của nhóm Telegram chính thức của Moonbeam trước ngày 13/8 lúc 7:00 PM (GMT+7), thì bạn sẽ có thể thêm email của mình vào whitelist. Các thành viên mới tham gia Moonbeam Telegram sau ngày và giờ này sẽ vẫn đủ điều kiện để gửi email của họ cho whitelist, nhưng sẽ không thể tham gia sự kiện cho đến Vòng 3.

Cách đăng ký:

Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng tin nhắn trực tiếp với Take Flight bot

 1. Nhấp vào “BẮT ĐẦU”.
 2. Tiếp theo, hãy đọc kỹ thông tin do bot gửi.
 3. Sau khi hoàn tất, hãy nhập địa chỉ email bạn muốn thêm vào whitelist.
 4. Bot này sẽ trả lời trong Telegram xác nhận việc nhận được địa chỉ email của bạn.

Sau đó, bạn sẽ nhận được email từ takeflight@moonbeam.foundation trong vòng bảy (7) ngày tới với thông tin chi tiết về cách đăng ký và hoàn tất xác minh danh tính cho sự kiện. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Thành viên nhóm Discord của Moonbeam

Nếu bạn là thành viên của máy chủ Moonbeam Discord trước ngày 13/8 lúc 7:00 PM (GMT+7), thì bạn sẽ có thể thêm địa chỉ email của mình vào whitelist.

Cách đăng ký:

 1. Nhập “/takeflight” vào bất kỳ kênh công khai nào trên máy chủ Moonbeam.
 2. Sau đó, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên cho lệnh gạch chéo “/takeflight”. Chọn cửa sổ bật lên này. Thao tác này sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện được nhúng với bot TakeFlightWhitelist chỉ hiển thị với bạn.
 3. Bot TakeFlightWhitelist sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin quan trọng mà bạn phải đọc kỹ.
 4. Sau khi bạn đã xem qua thông tin, hãy nhập và chọn lệnh gạch chéo “/submitemail”.
 5. Nhập địa chỉ email của bạn mà bạn muốn thêm vào whitelist.
 6. Bot sẽ phản hồi trong Discord để xác nhận việc nhận địa chỉ email của bạn.

Sau đó, bạn sẽ nhận được email từ takeflight@moonbeam.foundation trong vòng bảy (7) ngày tới với thông tin chi tiết về cách đăng ký và hoàn tất xác minh danh tính cho sự kiện. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Vòng 3: Sẽ được đội ngũ Moonbeam công bố sau

Quy trình đăng ký whitelist

Thời gian đăng ý email từ ngày 13 – 16/8, khi đăng ký thành công bạn sẽ nhận được mail từ đội ngũ Moonbeam ngày 20/8 để tiến hành xác minh danh tính.

Nguồn: Moonbeam Foundation

Về Moonbeam Network

Moonbeam là một dự án hướng đến các nhà phát triển để cung cấp cho họ bộ công cụ của mạng lưới Ethereum được tương thích và có sẵn trên Polkadot. Điều này cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh Solidity hiện có sẵn trên Ethereum và giao diện người dùng DApp cho Moonbeam với những thay đổi (khác biệt) ít nhất có thể.