/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Mint NFT Trên Polygon & Crust Network - Giải Thưởng $3000 - HiddenGem Team

Mint NFT Trên Polygon & Crust Network – Giải Thưởng $3000

News

Mint NFT Trên Polygon & Crust Network – Giải Thưởng $3000

News

Mint NFT Trên Polygon & Crust Network – Giải Thưởng $3000

News

Ngày: 15 tháng 11 – 6 tháng 12

Phần thưởng cho người chiến thắng:

Quy tắc:

1. Theo dõi @CrustNetwork và @_PolygonStudios Twitter, Like / ReT tweet này và Tag 3 người bạn của bạn.

2. Nhận NFT badge của bạn thông qua  Switchswap, một nền tảng NFT dựa trên Polygon&Crust. Upload và mint NFT bạn đã tạo (it’s for free, just get the gas from faucet). Nội dung không giới hạn, có thể là ảnh, GIF v…v. (Kiểm tra Hướng dẫn )

3. Trả lời tweet link này, thêm nội dung NFT của riêng bạn và mint identity badge, bạn có thể cần trả lời hai lần để cho phép người khác xem cả hai nội dung.

4. Để bạn bè của bạn cung cấp cho bạn một LIKE. Vào lúc 1 giờ chiều ngày 6 tháng 12 (giờ UTC), 10 người dùng có số lượt thích cao nhất đối với nội dung NFT gốc của bạn sẽ được chọn.

5. Tham gia nhóm Crust Tg, Winner sẽ được công bố trong vòng 1 tuần thông qua kênh truyền thông xã hội chính thức của Crust sau khi hoạt động kết thúc.