/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
MEV - cách tăng cường DeFi trên Ethereum - HiddenGem Team

MEV – cách tăng cường DeFi trên Ethereum

Insights

MEV – cách tăng cường DeFi trên Ethereum

Insights

MEV – cách tăng cường DeFi trên Ethereum

Insights

“Just-In-Time” (JIT) Liquidity đang trở thành một chiến lược MEV ngày càng phổ biến với một số mặt tích cực cho DeFi.

MEV là gì?

Hầu hết các blockchain lớn phía sau đề có các super-coders và bots mà họ xây dựng đang sử dụng tính minh bạch của các blockchain và thị trường phí giao dịch để làm lợi thế cho họ. Bằng cách xem cơ sở dữ liệu của tất cả các giao dịch đang chờ xử lý và chưa được xác nhận được gọi là mempool, bots có thể trả phí giao dịch cao hơn để thực hiện giao dịch của chính mình theo một order có lợi nhuận, thường là do người dùng DeFi phải trả.

Theo Ethereum Foundation, Maximal Extractable Value (MEV) là cụm từ tổng quát để chỉ “giá trị tối đa có thể được trích xuất từ ​​việc sản xuất block vượt quá standard block reward và gas fees bằng cách bao gồm, loại trừ và thay đổi thứ tự giao dịch trong một block. ” Cụ thể hơn, các cuộc tấn công Arbitrage, Liquidations, Front-running và Sandwich là tất cả các hình thức MEV ở trạng thái hiện tại của nó.

MEV vốn dĩ không xấu và tồn tại trong bất kỳ chian nào do thị trường định hướng phí giao dịch với quyền truy cập mở vào mempool. Các sàn giao dịch phi tập trung và các giao thức lending thậm chí còn dựa vào MEV cho các arbitrage pools và liquidate undercollateralized loans theo cách cạnh tranh và hiệu quả. Khả năng order transactions trong một block cũng tạo ra một đám mây đen đối với MEV vì searchers có thể front run các lệnh mua chỉ để bán đồng thời cho trader sau khi lệnh được hoàn thành. Searchers có thể kiếm thêm 1% từ giao dịch, nhưng hoàn toàn do trader trả quá nhiều cho tài sản họ nhận được.

Thanh khoản tập trung và MEV

Flashbots, một tổ chức phát triển tập trung vào việc giảm thiểu các yếu tố bên ngoài tiêu cực của MEV, đã đồng tổ chức Twitter Spaces với Uniswap team vào cuối Tháng 1 để nói về “Just-In-Time” (JIT) Liquidity Provision, một chiến lược MEV ngày càng phổ biến. MEV “searchers” lùng sục mempool để tìm các giao dịch swaps lớn đang pending và provide liquidity cho pool có liên quan trước khi swap được confirm. Điều này cho phép searchers được một khoản cắt giảm lớn trading fees chỉ để sau đó rút thanh khoản đó ra trong cùng một block.

Chiến thuật MEV này đã chứng minh được lợi nhuận cao hơn trên các sàn giao dịch phi tập trung thanh khoản tập trung như Uniswap v3. V3 cho phép các liquidity providers cung cấp vốn trong phạm vi giá nhất định, về mặt lý thuyết cải thiện trading depth xung quanh mức giá hiện tại và tăng phí cho các active liquidity providers. Những MEV searchers triển khai LP của họ trong một phạm vi giá chặt chẽ của giao dịch, chiếm một lượng đáng kể phí giao dịch và làm cho giao dịch trở nên đáng giá.

Chiến lược sử dụng phương pháp tiếp cận non-atomic đối với MEV trong đó searchers phải đối mặt với delta risk, khả năng tài sản giảm giá. Do đó, searchers phải có một số triển vọng ngắn hạn về thị trường vì danh mục đầu tư của họ đã được cân bằng lại từ giao dịch và sự biến động giá trong tương lai có thể nhanh chóng lấy đi lợi nhuận thu được từ trading fees.

Những lợi ích và hạn chế tiềm ẩn của MEV ngày càng tinh vi

Uniswap team đã thấy trước tiềm năng thanh khoản của JIT trên v3, nhưng muốn xem chiến lược này ảnh hưởng như thế nào đến các traders và liquidity providers trên thực tế. Nếu chiến thuật trở nên tiêu cực ròng đối với người dùng giao thức, Uniswap đã xem xét việc thực hiện các hình phạt vốn đối với các liquidity providers đã gửi và rút thanh khoản trong cùng một block. Tuy nhiên, tính thanh khoản của JIT phần lớn là tích cực đối với các traders đã thấy thanh khoản tăng lên trong phạm vi giao dịch của họ, giảm thiểu slippage.

Trưởng nhóm sản phẩm tại Flashbots – Robert Miller, đã đăng một chủ đề deep dive về tính thanh khoản của JIT và một ví dụ tham khảo on-chain reference . Miller đã nhấn mạnh những lợi ích mà tính thanh khoản của JIT mang lại cho các traders và nó khác với các cuộc tấn công sandwich như thế nào, ngay cả khi nó sử dụng một chiến lược tương tự. Hơn nữa, LP có thể vẫn có lãi ngay cả khi tính thanh khoản của JIT. Vì MEV searcher không thể sử dụng chiến lược này trong một atomic transaction duy nhất, nên nó không có rủi ro và có thể không phù hợp với bots risk profile.

Một mối quan tâm lớn là MEV sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho số ít người dùng DeFi hàng ngày. Việc cung cấp thanh khoản thụ động sẽ tiếp tục trở nên khó khăn hơn nếu các chiến lược thanh khoản của JIT chứng minh được lợi nhuận và giao dịch trên các DEX sẽ ít được mong muốn hơn nếu người dùng đang bị front-run và sandwich-attack. Chúng ta gặp phải một số vấn đề giống như chúng ta thấy trong traditional với việc order flow selling và giao dịch tần suất cao.

Tuy nhiên, ở cả cấp độ giao thức và ứng dụng, MEV có thể và đang được giảm thiểu. Flashbots đã đưa lĩnh vực bị hiểu lầm ra ánh sáng và đang xây dựng các sản phẩm để chống lại những hạn chế mà người dùng hàng ngày cảm thấy. Ví dụ: một off-chain marketplace nơi searchers có thể cạnh tranh để có được transaction order đảm bảo rằng các on-chain gas wars trở nên ít xảy ra hơn. Trong vài tháng tới, chúng ta có thể có bức tranh rõ ràng hơn về những ai bị ảnh hưởng bởi MEV và cách người dùng có thể tự bảo vệ mình.

Những phần đã được xác thực

Tổng quan về hoạt động mạng trên Ethereum 2.0 Beacon Chain trong thời gian qua.

Một kỹ sư của Coinbase đã đảm bảo với người dùng rằng sàn giao dịch đang nghiên cứu một giải pháp để thu hút sự tập trung của khách hàng dịch vụ. Cuộc thảo luận xung quanh sự đa dạng của khách hàng tiếp tục nóng lên khi các Prysm-style validators thực hiện ngày càng nhiều việc cắt giảm sản xuất block. Các thành viên cộng đồng mong muốn các hold staking providers như Coinbase và Kraken phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của mạng. Các sàn giao dịch lớn đang kiểm soát khoảng 30% validators và phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng Prysm, gây thêm rủi ro không cần thiết cho mạng.

Ethereum Foundation đã phát hành bảng breakdown of validator distribution thresholds do các vấn đề đa dạng của khách hàng. Bản chất đa khách hàng của Ethereum cho phép mạng và các validators bảo vệ mình khỏi các lỗi phần mềm. Lý tưởng nhất là không có ứng dụng khách nào được chạy trên 33.3% validators của mạng, đảm bảo rằng một lỗi trong bất kỳ ứng dụng nào trong số một số ứng dụng khách không thể phá vỡ tính hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu một khách hàng chiếm hơn 66.6% mạng lưới như Prsym, nó có khả năng tạo ra các bugs và gây ra chain splits có thể tránh được, trừng phạt về mặt tài chính đối với bất kỳ ai sử dụng phần lớn ứng dụng khách.

OpenSea đã kết thúc vào tháng 1 với hơn $4.9B trong NFT trading volume trên Ethereum trong tháng. Giao dịch NFT đã trở lại với khối lượng OpenSea cao hơn 44% so với tháng hoạt động tích cực nhất trước đó. Trong khi chúng ta chỉ còn một tháng nữa là bước sang năm mới, OpenSea đang trên đà đạt doanh thu gần $1.5B trong năm 2022. Con số này còn ấn tượng hơn khi tính đến $900M được thực hiện trên nền tảng mới ra mắt gần đây – LookrarLookrare.

Blockscan đã giới thiệu off-chain wallet-to-wallet communication trên Etherscan. Giao tiếp giữa các ví rất khó khăn và yêu cầu giao dịch on-chain trong quá khứ. Blockscan cho phép người dùng ví ẩn danh nhưng cũng có thể tiếp cận và phản hồi với các ví khác trong trang Etherscan.