/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Meta đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ Bitcoin và Crypto - HiddenGem Team

Meta đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ Bitcoin và Crypto

News

Meta đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ Bitcoin và Crypto

News

Meta đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ Bitcoin và Crypto

News

Meta, nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, đã đăng ký nhãn hiệu với các cơ quan chức năng của Brazil để thiết kế, phát triển và cung cấp phần cứng và phần mềm cho nhiều dịch vụ liên quan đến Bitcoin (BTC) và tiền điện tử.

Meta gần đây đã đổi tên thương hiệu từ Facebook như một động thái để phù hợp hơn với sự phát triển của Metaverse bất chấp các rào cản quy định phải đối mặt trước đó để tham gia vào crypto currency .

Meta đã đăng ký nhãn hiệu với Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia Brazil (INPI) cho các sản phẩm và dịch vụ crypto liên quan đến nền tảng giao dịch, ví và sàn giao dịch.

“Thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm cho các dịch vụ xác minh của bên thứ ba cho các giao dịch, bao gồm các giao dịch liên quan đến tiền tệ Bitcoin.”

Meta đã đệ trình đơn đăng ký vào ngày 25 tháng 1 và hiện đang chờ phản hồi của INPI.