/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Mempool là gì? - HiddenGem Team

Mempool là gì?

Knowledge

Mempool là gì?

Knowledge

Mempool là gì?

Knowledge

Mempool là nơi ghi lại các giao dịch (node) của thợ đào và đưa lên Blockchain sau khi tìm thấy block trước đó. Các giao dịch được di chuyển vào Blockchain càng nhanh, thì tốc độ phê duyệt của người dùng càng nhanh. Nếu tỷ lệ khai thác các khối giao dịch mới thấp hơn tỷ lệ giao dịch mới đến, sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc trong pool bộ nhớ và các giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn để được phê duyệt. Mỗi Node duy trì nhóm bộ nhớ của riêng mình và mỗi Node có dung lượng riêng để lưu trữ các giao dịch chưa được xác nhận. Khi một giao dịch được xử lý, nó sẽ bị xóa khỏi Mempool.

Các Node trên mạng chia sẻ dữ liệu Mempool với nhau, chuyển các giao dịch đã ký cho nhau cho đến khi chúng đạt được đồng thuận trên toàn bộ mạng. Khi Mempool đã đầy, các Node sẽ ưu tiên các giao dịch dựa trên phí giao dịch, các giao dịch có phí cao hơn sẽ được xử lý trước tiên. Khi một node nhận được một khối hợp lệ mới, nó sẽ loại bỏ tất cả các giao dịch chứa trong khối này từ Mempool. Điều này dẫn đến kích thước bộ nhớ giảm mạnh.

Cách mà Mempool hoạt động?

Các nút chia sẻ dữ liệu mempool chuyển các giao dịch đã duyệt cho nhau cho đến khi chúng tiếp cận toàn bộ mạng. Khi mempool được chia sẻ đạt hết công suất trong thời gian có khối lượng giao dịch cao, nút sẽ ưu tiên các giao dịch dựa trên phí giao dịch cao hơn ngưỡng. Tất cả các giao dịch, chi phí dưới ngưỡng, sẽ bị xóa khỏi nhóm và chỉ các giao dịch mới được thêm vào nhóm, chi phí đáp ứng mức tối thiểu.

Nói cách khác, các giao dịch có phí cao hơn sẽ được ưu tiên xử lý và xóa khỏi mempool và thêm vào khối.

Mối quan hệ giữa Bitcoin Mempool và phí giao dịch

Nếu bạn nghĩ mempool như một phòng chờ, thì khi nó quá tải sẽ có rất nhiều giao dịch chờ được xử lý. Thông thường, các giao dịch di chuyển vào và ra khỏi nhóm một cách mượt mà khi chúng được xác minh và thêm vào khối, nhưng đôi khi nhóm có thể bị quá tải.

Các khoảng thời gian tắc nghẽn thường liên quan đến một số lượng lớn giao dịch hoặc giảm mạnh số băm của một giao dịch. Trong những khoảng thời gian như vậy, mempool trở nên tắc nghẽn và sự chậm trễ có thể xảy ra dẫn đến tăng phí.

Mỗi giao dịch Bitcoin sẽ nằm trong một mempool cho đến khi nó sẵn sàng được xác nhận. Mỗi nút có nhóm bộ nhớ riêng và mặc định thường nhỏ hơn 300 MB.

Khi pool đầy, người dùng có tùy chọn trả phí cao hơn, điều này có thể đẩy giao dịch của họ lên hàng đầu để xác nhận nhanh hơn. Mặt khác, các giao dịch có phí thấp hơn vẫn nằm trong mempool, nơi chúng sẽ vẫn chưa được xác nhận cho đến khi tắc nghẽn giảm. Tương tự như vậy, trong thời gian cao điểm khi khối lượng giao dịch thấp, phí tương ứng sẽ thấp hơn. Sau khi giao dịch được cam kết và thêm vào khối đã cam kết, nó sẽ bị xóa khỏi mempool.

Tầm quan trọng của Mempool đối với Bitcoin và Crypto

Mỗi giao dịch phải đi qua mempool trước khi nó được thêm vào blockchain. Trong thời gian lưu lượng truy cập cao và tắc nghẽn, mempool thu thập và lưu trữ các giao dịch cho đến khi các thợ đào có thể thêm chúng vào khối.

Nếu không có mempool, các nút sẽ không thể xem các giao dịch đến và sẽ không biết mạng blockchain tắc nghẽn như thế nào. Sẽ không thể hiểu hoặc xác định chính xác nguồn gốc của tắc nghẽn, phí cao và các vấn đề tắc nghẽn mạng khác.

Mempool cũng cho phép các nút truy cập mempools của các nút khác, điều này mang lại cho họ khả năng nhận được thông tin chi tiết hơn về các giao dịch cụ thể trước khi chúng được xác nhận. Mặc dù hầu hết người dùng muốn dành ít thời gian nhất có thể trong mempool, nhưng điều này không phải lúc nào cũng khả thi – đặc biệt là khi số lượng giao dịch được nhận nhiều hơn mức có thể được xóa kịp thời. Khi một khối được khai thác, tất cả các giao dịch mà nó chứa đều được xóa khỏi mempool, điều này làm giảm kích thước của nó theo đó.

Kết luận

Trong kiến trúc của Bitcoin và các blockchain tương tự, mọi giao dịch đều phải đi qua Mempool trước khi được thêm vào các block mới trên blockchain. Trong thời gian lưu lượng truy cập cao và tắc nghẽn, Mempool thu thập và lưu trữ các giao dịch cho đến khi các Miner Node có thể thêm chúng vào các block mới.

Tuy nhiên, Mempool cũng đem đến những ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người dùng (MEV). MEV (Miner Extractable Value) có thể hiểu là lợi nhuận mà Miner Node kiếm được nhờ việc lợi dụng quyền hạn của mình.