/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Máy tính lượng tử có thể bẻ khóa bảo mật Bitcoin - HiddenGem Team

Máy tính lượng tử có thể bẻ khóa bảo mật Bitcoin

News

Máy tính lượng tử có thể bẻ khóa bảo mật Bitcoin

News

Máy tính lượng tử có thể bẻ khóa bảo mật Bitcoin

News

Trong vòng một thập kỷ, máy tính lượng tử có thể trở nên đủ mạnh để bẻ khóa mã hóa bảo vệ điện thoại di động, tài khoản ngân hàng, địa chỉ email, và kể cả ví Bitcoin.

Bảo mật mạng Bitcoin sử dụng một thuật toán mật mã được gọi là SHA-256 và cho đến nay, hoàn toàn không thể xâm nhập đối với các máy tính hiện đại. Tuy nhiên, trong một bài báo nghiên cứu được công bố vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, các nhà khoa học của Đại học Sussex cho rằng điện toán lượng tử được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó trong vòng một thập kỷ tới.

Bitcoin dựa trên Blockchain, một loạt các khối kỹ thuật số được liên kết với nhau dưới dạng danh sách và lưu lại lịch sử của tất cả các giao dịch xảy ra trong mạng của nó, về cơ bản là một sổ cái công khai và minh bạch vĩnh viễn về việc ai sở hữu cái gì.
Ví dụ: nếu ai đó có thể bẻ khóa kế hoạch mã hóa cơ bản được sử dụng bởi Bitcoin, họ sẽ có thể làm giả các khóa này và thay đổi các giao dịch để ăn cắp tiền hoặc thực hiện các hoạt động gian lận khác.

Thật không may, với khả năng của một máy tính lượng tử nó đủ kích thước và sức mạnh khiến những vấn đề này trở nên đơn giản, khiến việc mã hóa hiện tại trở nên vô dụng, tạo ra một thách thức về bảo mật rất lớn đối với Crypto Currency.

Giải mã Bitcoin

Các trình mã hóa hiện đại dựa trên các thuật toán cao cấp mà thậm chí phải mất hàng thế kỷ với các siêu máy tính mới có thể giải mã được. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các máy tính lượng tử trong tương lai với 1,9 tỷ qubit có thể bẻ khóa mã hóa của Bitcoin trong vòng 10 phút.

Tại thời điểm này, máy tính lượng tử mạnh nhất do IBM phát triển có 127 qubit. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại của sự phát triển công nghệ, các nhà khoa học Sussex kỳ vọng sẽ thấy những máy tính lượng tử đủ mạnh trong 10 năm tới.

Các nhà khoa học lưu ý rằng mạng Bitcoin “có thể vô hiệu hóa mối đe dọa này bằng cách thực hiện một soft fork đối với một phương pháp mã hóa an toàn lượng tử, nhưng có thể có những lo ngại về quy mô liên quan đến việc chuyển đổi.”

Tuy nhiên, những phát triển rộng lớn trong điện toán lượng tử chắc chắn có thể đẩy nhanh tiến độ phá vỡ bảo mật của Bitcoin.