/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) Là Gì ? - HiddenGem Team

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) Là Gì ?

Knowledge

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) Là Gì ?

Knowledge

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) Là Gì ?

Knowledge

Các sự kiện IDO (Initial DEX Offering) thường dùng với mục đích huy động vốn cho các dự án nhưng vấn đề xảy ra là việc phân phối token không được tốt do việc bán token trên các sàn DEX sẽ gặp một vấn đề lớn là bot front-run (dễ hiểu: sẽ có một con Bot mua 50-80% lượng token làm mất tính công bằng và làm giảm khả năng sở hữu token của các investor.)

Vì vậy dẫn đến việc cộng đồng cảm thấy không happy và các dự án đều nhận ra vấn đề cần giải quyết là xử lý bot front-run đó bằng giải pháp Liquidity Bootstrapping Pool (LBP). Để giải quyết vấn đề bất cập đó từ cộng đồng và các dự án, một giải pháp giúp giải quyết các vấn đề hiện tại đang được đánh giá cao là Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) của Balancer.

Introducing Liquidity Bootstrapping Pool (LBP)

Balancer – Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) được thiết kế cho phép các dự án đạt được sự ra mắt công bằng mà không yêu cầu đội ngũ sáng lập phải bỏ ra nhiều tiền để khởi chạy mở bán.

Balancer gồm có 3 loại Pool:

  • Share Pool
  • Private Pool
  • Smart Pool

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) là một Smart Pool  với chức năng thay đổi tỷ trọng các token trong Pool theo thời gian đã được định sẵn.

Một số dự án đã sử dụng Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) bao gồm: Perpetual Protocol, AYP.Finance, Kylin Network, Nsure Network, HydraDX, Illuvium.

Ví dụ: Pool DAI – xHDX

Tạo một Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) có tên DAI – xHDX  với tỷ trọng ban đầu là 90% – 10% và tỷ trọng Pool khi kết thúc là 20%-80% sau 4 ngày.

Nghĩa là, tỷ trọng của DAI sẽ giảm từ 90% về mức 20% và tỷ trọng của xHDX tăng từ mức 10% lên 80% trong khoản thời gian đã được định sẵn.

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) có 2 lợi ích chính là Build Early Liquidity (Tạo thanh khoản sớm) và Fair Distribution (Phân bổ công bằng). 

 

Build Early Liquidity (Tạo thanh khoản sớm)

Tạo thanh khoản luôn là vấn đề nhức nhói đối với các dự án, để tạo thanh khoản dự án buộc phải listing trên các sàn CEX như Binance, OKex, Huobi v…v và chi phí cho việc listing không phải là một con số nhỏ đòi hỏi một lượng chi phí chi trả lớn và mối quan hệ.

Nhưng kể từ khi các sàn DEX xuất hiện như Uniswap, Pancakeswap v..v việc tạo thanh khoản trở nên dễ dàng hơn đối với các dự án.

Và các dự án đặt ra vấn đề không còn là việc tạo thanh khoản mà thay vào đó là làm thế nào để sử dụng nguồn vốn ban đầu có thể tạo ra tính thanh khoản cao trong pool.

Liquidity Bootstrapping Pool được áp dụng giúp các dự án bỏ ra số vốn ít hơn để tạo thanh khoản và khi kết thúc việc bán token sẽ tạo ra một lượng thanh khoản lớn hơn so với trong các DEX như Uniswap, Pancakeswap…

Giả sử, dự án muốn tạo một liquidity pool cho token xHDX với 1M DAI và định giá token xHDX = 1$. Vậy chúng ta sẽ có 2 trường hợp tạo pool thanh khoản.

  • Sử dụng DEX như Uniswap hoặc Pancakeswap

Với tỉ lệ tạo thanh khoản là 50-50, dự án cần phải cung cấp một lượng token bằng 1M DAI hoặc 1M xHDX. Như vậy tổng pool sẽ là 2M DAI – xHDX.

  • Sử dụng Liquidity Bootstrapping Pool 

Cùng với một lượng DAI và xHDX nhất định với tỷ lệ được cài đặt là 1:4

Tức là 20% DAI = 80% xHDX

Thay vì tại Uniswap dự án phải cung cấp theo tỉ lệ 50-50 thì với Liquidity Bootstrapping Pool dự án chỉ cần cung cấp 4M token xHDX để bằng 1M DAI

Như vậy liquidity pool được nâng lên có tổng thanh khoản là $5M hoặc có thể nói Liquidity Bootstrapping Pool tạo ra thanh khoản cao gấp 4 lần so với Uniswap. Ngoài ra, khi lượng thanh khoản lớn sẽ khiến cho slippage ít hơn.

Fair Distribution (Phân bổ công bằng)

Liquidity Bootstrapping Pool tạo ra tính công bằng cho các nhà đầu tư nhất là các nhà đầu tư nhỏ vì nó chống lại bot front-run, vì bot front-run được lập trình cho mục đích mua token sớm nhất có thể.

Nhưng Liquidity Bootstrapping Pool giải quyết vấn đề đó bởi vì khi tỷ lệ token trong pool sẽ thay đổi giảm dần theo thời gian và giá token sẽ thay đổi vì vậy khi những con bot front-run mua sớm sẽ bị lỗ và là một khoản lỗ lớn.

Liquidity Bootstrapping Pool (LBP) tạo ra tính phân bổ công bằng được thể hiện qua biểu đồ của HydraDX và ta có thể thấy sự phân bổ khả đồng đều.