/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Layer 2 là gì? - HiddenGem Team

Layer 2 là gì?

News

Layer 2 là gì?

News

Layer 2 là gì?

News

Layer 2 là một giải pháp mở rộng quy mô cho phép xử lý nhiều giao dịch hơn trong khi vẫn kế thừa đầy đủ tính bảo mật của blockchain cơ bản mà nó xây dựng trên đó.

Các blockchain như Ethereum đã trở nên phổ biến trong vài năm qua vì chúng có thể lập trình được (hợp đồng thông minh) và chống kiểm duyệt, có nghĩa là một số lượng lớn các sản phẩm và ứng dụng có thể được xây dựng trên chúng. Nhưng vấn đề của Ethereum là nó chỉ có thể xử lý từ 7 đến 11 giao dịch mỗi giây trong mạng lưới Visa có thể xử lý hơn 20.000 giao dịch mỗi giây. Khi blockchain bị tắc nghẽn, các tác nhân kinh tế (người dùng) cạnh tranh với nhau để các giao dịch của họ được xử lý nhanh. Điều này dẫn đến cuộc chiến giành không gian trên mỗi block và khiến phí giao dịch tăng cao. Ở một số thời điểm trong năm 2021 thì người dùng phải trả phí hơn 80$ để gửi token đến một địa chỉ khác trên mạng Ethereum.

Để giải quyết vấn đề tắc nghẽn này thì các giải pháp Layer 2 đã được đưa ra để giảm áp lực lên Ethereum. Các giải pháp Layer 2 cho phép các giao dịch được tách khỏi chuỗi khối cơ bản, có nghĩa là hàng nghìn giao dịch có thể được xử lý mỗi giây. Hai hình thức chính của giải pháp Layer 2 là zk-rollups và optimistic rollups.

Điều quan trọng là những thuộc tính tách Layer 2 như DeversiFi, StarkWare, Optimism và Arbitrum khỏi sidechain như Polygon, là các giải pháp Layer 2 kế thừa bảo mật từ chính chuỗi Ethereum và chúng bảo vệ tiền giống như các sidechain mà không phụ thuộc vào bất kỳ network, validator hoặc thực thể nào khác.