/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Landscape Mina Protocol W3.02 - HiddenGem Team

Landscape Mina Protocol W3.02

Ecosystem

Landscape Mina Protocol W3.02

Ecosystem

Landscape Mina Protocol W3.02

Ecosystem

Sàn Kraken hỗ trợ staking MINA

Mina đã được hỗ trợ Staking trên sàn Kraken với mức APY 20%.

Mina Cập nhật Snapp với tính năng mới

Thành viên hệ sinh thái o1_labs đang xây dựng một snapp cho phép chứng minh lợi nhuận giao dịch của mình mà không cần chia sẻ thông tin cá nhân.

Ứng dụng Ledger Nano X và Nano S Mina

Ứng dụng Mina 1.0.6 hiện đã có sẵn ở chế độ nhà phát triển trên Ledger Nano X và Nano S. Với sự hỗ trợ của các cộng tác viên cộng đồng, Ledger và O (1) Labs, tất cả các thành viên cộng đồng Mina giờ đây sẽ có thể sử dụng ứng dụng với rủi ro của riêng họ trong khi ví hoàn thành kiểm tra của nó.

Mina tổng kết 2021 traffic social

Với 80.000 tài khoảng onchain, 3.300 cam kết với Mina’s Github và hơn 95% Token Mina đủ điều kiện để Staking và Delegated

FTX listing Mina

  • FTX sẽ liệt kê các Hợp đồng future của Giao thức Mina (MINA).
  • Giao dịch bắt đầu lúc 2022-02-15 14:00 (UTC)
  • Các cặp giao dịch: MINA-PERP

AUXILIARY PROOF GENERATOR

Dự án đã hoàn thành việc triển khai chương trình cam kết LPC và đang trong quá trình kiểm chứng phụ. Dự án cũng đã triển khai tất cả các mạch xác minh Pickles/Kimchi (phép nhân vô hướng cơ sở tĩnh, phép nhân vô hướng endo cơ sở động và hàm băm Poseidon), vì vậy khi trình Kiểm chứng phụ cuối cùng được thiết lập, trình Kiểm chứng phụ đầy đủ và gần như đã sẵn sàng

Điều này có nghĩa là ở giai đoạn xử lý bằng chứng Mina State Prooce sẽ sẵn sàng và các ứng dụng của bên thứ ba sẵn sàng triển khai các ứng dụng lai Mina-Ethereum để bắt đầu tích hợp.

Xác minh EVM

Phần này được bắt đầu muộn hơn một chút so với phần Auxiliary Proof Generation part, nhưng dự án đã triển khai xác minh trong EVM đầu tiên trên Ropsten của Ethereum. Vẫn còn các điều chỉnh và gỡ lỗi cần thực hiện (ví dụ: phiên bản thử nghiệm được triển khai trong EVM transcript lại hoạt động theo cách không phù hợp với auxiliary proof generation), vì vậy điều này có thể sẽ được triển khai lại vài lần trước đó một phiên bản ổn định đạt được. 

Cập nhật T SNAPPS

Snapps là một trong những ưu tiên chính của O (1) Labs và đã có một số cải thiện và cập nhật gần đây về mặt này. Vào quý 4 năm ngoái, dự án đã tổ chức Hội thảo Snapps phối hợp với ZK Hack và tổ chức Snapps Bootcamp để tương tác với các nhà phát triển quan tâm đến việc xây dựng các ứng dụng zero knowledge. Hiện có một nhóm các nhà phát triển tham gia vào Chương trình Snapps Builders, những người sẽ tiếp tục xây dựng snapps và hỗ trợ trong việc tinh chỉnh trải nghiệm snapps và công cụ. 

Để có thể dễ dàng lập trình snapps, sẽ có một số giai đoạn thử nghiệm liên quan đến các đối tác hệ sinh thái Mina và cộng đồng, sẽ diễn ra từ bây giờ đến quý 2. Nhóm O (1) Labs cũng đang tích cực làm việc trên Bộ phát triển phần mềm Snapps (SDK), bao gồm SnarkyJS (thư viện TypeScript để viết các smart contract minh zero knowledge và Giao diện dòng lệnh Snapps (CLI). Mục tiêu là khởi chạy khả năng lập trình snapps dễ dàng trong quý 3 năm nay.

Cải thiện độ ổn định của NODE

Mina đã ra mắt một vài bản phát hành trong vài tuần qua, những bản này đã cải thiện độ ổn định của node cho các nhà khai thác nút (node operators). Tuy nhiên, công việc đang diễn ra và đánh giá cao các thành viên cộng đồng đã cảnh báo chúng tôi về các vấn đề mà họ đang gặp phải. Dự án đang giải quyết các vấn đề và khi các bản phát hành mới được ra mắt. 

ZK Oracles

ZK Oracles trước đây được gọi là ‘WebSnapps’, nhưng nó đã được đổi tên thành Zero Knowledge (ZK) Oracles để mô tả việc di chuyển dữ liệu công khai, thế giới thực trên chuỗi bằng cách sử dụng HTTP và không xây dựng các trung gian đặc biệt. Gần đây, Mina đã xác định được danh sách các vấn đề về kỹ thuật và khả năng sử dụng mà chúng tôi cần giải quyết và đề xuất cho giai đoạn 1 của dự án đã được phát triển. 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn đọc giả đã xem.