/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Landscape Casper Ecosystem W4.02 - HiddenGem Team

Landscape Casper Ecosystem W4.02

Ecosystem

Landscape Casper Ecosystem W4.02

Ecosystem

Landscape Casper Ecosystem W4.02

Ecosystem

Arcadia, DotOracle cross chain bridge đầu tiên trên mạng Casper

Công ty tư vấn bảo mật và phát triển phần mềm chuỗi khối Arcadia đã hợp tác với DotOracle Network để xây dựng cross chain bridge đầu tiên trên Mạng Casper , blockchain PoS đầu tiên được phát triển dựa trên Casper CBC.

Arcadia và DotOracle sẽ xây dựng một layer liquidity trên Casper Network, cho phép người dùng di chuyển tài sản qua lại giữa Casper và MoonBeam Polkadot , Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Fantom và Tomochain. Đây sẽ là bridge đầu tiên của Casper với các blockchain khác.

Casper được xây dựng bởi các nhà phát triển Ethereum với mục tiêu đẩy nhanh việc áp dụng blockchain, smart contract và các dApps trên toàn thế giới. 

Trung tâm Blockchain của Đại học Zurich tài trợ cho Casper

Khoản tài trợ 345.000 người Thụy Sĩ (khoảng $ 375,000) cho Trung tâm Blockchain của Đại học Zurich (UZH), cũng như việc thuê Mark Greenslade làm Trưởng bộ phận Nghiên cứu mới của Hiệp hội.

Khoản quyên góp, kéo dài trong ba năm, sẽ được sử dụng để phát triển trong lĩnh vực blockchain analytics và cryptoeconomics, với trọng tâm là Mạng Casper. 

Cùng lúc đó, Mark Greenslade, tham gia Casper với tư cách Trưởng phòng Nghiên cứu mới. Sự tham gia của anh ấy sẽ giúp tập trung và phát triển, đổi mới trên toàn bộ hệ sinh thái Casper. Mark sẽ dẫn dắt chiến lược tập trung vào nghiên cứu và phát triển này.

Casper được tích hợp trên ví lạnh Ledger.

Giờ đây, bạn có thể quản lý và bảo mật các private key của mình trên Ledger và lưu trữ CSPR một cách an toàn.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn đọc giả đã xem.