/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Kylin Human Capital Thông Báo - HiddenGem Team

Kylin Human Capital Thông Báo

News

Kylin Human Capital Thông Báo

News

Kylin Human Capital Thông Báo

News

Kanthan và Logan— Nhà phát triển cốt lõi (Kylin Tech Squad)

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Kanthan và Logan hiện đã chính thức là thành viên của nhóm phát triển cốt lõi của Kylin. Trong hai tháng qua, Kanthan và Logan đã làm việc nghiêm túc với giám đốc điều hành của chúng tôi, Sam Elamin, để biến tầm nhìn Kylin thành hiện thực.

Ngoài ra, chúng tôi đã thêm một ‘Đại sứ công nghệ’ mới, Shankar người đang học hỏi với tốc độ nhanh chóng.

Kanthan và Logan (và Shankar) sẽ làm gì giúp Kylin Network:

  • Liên lạc và hỗ trợ trưởng nhóm dự án và kỹ thuật.
  • Đạt được các mốc quan trọng khác nhau trong sự kết hợp với nhóm nhà phát triển và trưởng nhóm giao diện công nghệ: ví dụ: Triển khai Ethereum.
  • Mã hóa trên các pallet khác nhau trong Substrate.
  • Truyền bá giải pháp của Kylin.
  • Hỗ trợ thiết kế và triển khai cho PLO.
  • Hỗ trợ thiết kế và triển khai cho Rococo / Chachacha / Wested testnet parachain.
  • Cộng tác với các nhà phát triển đóng góp, quản lý các vấn đề, PR v…v trên Github.

Tổng quan về Kanthan

Kanthan có hơn 11 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các tích hợp và sẽ là chìa khóa cho chúng tôi khi chúng tôi xây dựng các tích hợp với các đối tác của mình.

Tổng quan về Logan

Logan là một kỹ sư dữ liệu đầy nhiệt huyết, người đã chứng tỏ được khả năng sự ham học hỏi và sẵn sàng học hỏi của mình. Logan mang đến kinh nghiệm quản lý kho dữ liệu cũng như khả năng lãnh đạo phi kỹ thuật của tạp chí Fortune 500.

Tổng quan về Shankar

Shankar là một kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm với kinh nghiệm phát triển các ứng dụng sử dụng Java, Angular v…v và là một người đam mê Blockchain.