/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Konomi Network đã vượt qua sự Audit bảo mật toàn diện của công ty Beosin Technology - HiddenGem Team

Konomi Network đã vượt qua sự Audit bảo mật toàn diện của công ty Beosin Technology

News

Konomi Network đã vượt qua sự Audit bảo mật toàn diện của công ty Beosin Technology

News

Konomi Network đã vượt qua sự Audit bảo mật toàn diện của công ty Beosin Technology

News

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Konomi Network đã vượt qua thành công cuộc Audit bảo mật toàn diện của công ty Beosin (Chengdu LianAn) Technology Co. Ltd đối với các hợp đồng thông minh Konomi Oracle!

Nếu bạn chưa biết thì Beosin Technology là một công ty bảo mật blockchain cung cấp các dịch vụ tốt nhất về vấn đề liên quan bảo mật cho Smart Contract, DApp và Wallets bằng cách sử dụng các phương pháp xác minh từ chính công nghệ của họ. Nền tảng xác minh đó đã kiểm toán hơn 1.000 Smart Contract trên toàn thế giới.

Audit bảo mật Smart contract của Konomi Oracle bắt đầu vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 và hoàn thành lần cuối vào ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Theo báo cáo, Beosin Technology đã sử dụng các phương pháp khác nhau từ: xác minh cơ bản, phân tích Static, kiểm tra các trường hợp cụ thể và kiểm tra thủ công để Audit các khía cạnh chi tiết trên Smart contracts của Konomi Oracle như: tiêu chuẩn mã hóa, các vấn đề an ninh và Logic kinh doanh.

Sau một quy trình Audit nghiêm ngặt, Konomi Network đã đạt được tiêu chuẩn trên các hạng mục: Quy ước mã hóa, Lỗ hổng và Bảo mật kinh doanh. Và điều đó đồng nghĩa là Smart contract của Konomi Network đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để hoạt động một cách tốt nhất.

Konomi Network đã và đang cố gắng đảm bảo lợi ích cho cộng đồng, và với việc Audit bảo mật thành công từ một trong những công ty Audit khắt khe nhất là minh chứng cho việc Konomi Network luôn mong muốn cung cấp cho người dùng các dịch vụ và giải pháp tốt nhất trên các tài sản tiền điện tử cross-chain.

Giới thiệu về Konomi Network

Konomi là một giải pháp quản lý tài sản trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử cross-chain. Konomi được phát triển trên Polkadot Substrate, dự án ra đời nhằm mục đích hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý tài sản tiền điện tử của họ, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm Defi. Konomi cũng phát hành token gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.

Tham gia xây dựng các nhóm cộng đồng với Konomi:

Website: https://www.konomi.network/
Twitter: https://www.twitter.com/KonomiNetwork
Telegram: https://t.me/konominetwork
Telegram Announcements: https://t.me/konominetworkchannel
Telegram (Vietnam): https://t.me/konominetwork_vn
Reddit: https://www.reddit.com/r/KonomiNetwork